Cty Trí Tín TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Trí Tín TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 691Bis Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh,
Điện thoại: 5111194, 5110943
Email: abt_stones_exim@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Đỗ Hữu Ân
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tritinsanxuatthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  229

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Trí Tín TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
691Bis Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh,
5111194, 5110943 - abt_stones_exim@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn