Cty Trung Vinh TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Trung Vinh TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 155I/27 Nguyễn Văn Luông, P. 10, Q. 6,
Điện thoại: 8767415, 4268575
Email: tv0062000@yahoo.com
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Trungvinh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  207

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Trung Vinh TNHH
155I/27 Nguyễn Văn Luông, P. 10, Q. 6,
8767415, 4268575 - tv0062000@yahoo.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn