Cty Trường Thịnh TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Trường Thịnh TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 41 Nguyễn Trường Tộ, Q. Ba Đình,
Điện thoại: 7164646, 7164343
Email: truong-thinh@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Mạnh Trường
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Truongthinh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  226

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Trường Thịnh TNHH
41 Nguyễn Trường Tộ, Q. Ba Đình,
7164646, 7164343 - truong-thinh@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn