Ttâm Tiêu Chuẩn Chất Lượng-Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Ttâm Tiêu Chuẩn Chất Lượng-Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy,
Điện thoại: 7564060, 7564997, 75
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Ngô Huy Văn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Ttamtieuchuanchatluongtongcuctieuchuandoluongchatl
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  213

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Ttâm Tiêu Chuẩn Chất Lượng-Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy,
7564060, 7564997, 75 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn