Cty Cổ Phần Tư Vấn & Phát Triển Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Cổ Phần Tư Vấn & Phát Triển Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 166 Hải Phòng, Q. Thanh Khê,
Điện thoại: 751421, 751422
Email: ptn_watec@dng.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lê Ngọc Chương
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tuvanphattrienkythuattainguyennuoc
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  250

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Cổ Phần Tư Vấn & Phát Triển Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước
166 Hải Phòng, Q. Thanh Khê,
751421, 751422 - ptn_watec@dng.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn