Cty Unicom Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo & Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Unicom Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo & Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 37 Nguyễn Tri Phương, Q. Ba Đình,
Điện thoại:
Email: unicomvn@hn.vnn.vn
Website: www.unicom.com.vn
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông lê Trung Nghĩa
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Unicomtuvandaotaothuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  198

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Unicom Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo & Thương Mại
37 Nguyễn Tri Phương, Q. Ba Đình,
- unicomvn@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn