Cty Văn Hơn Visacoop Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế & Đầu Tư
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Văn Hơn Visacoop Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế & Đầu Tư
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 48 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1,
Điện thoại: 8221595, 8224927, 82
Email: visacoop@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lê Văn Hơn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Vanhonvisacoophoptacquoctedautu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  231

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Văn Hơn Visacoop Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế & Đầu Tư
48 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1,
8221595, 8224927, 82 - visacoop@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn