Cty Cổ Phần Vận Tải & Thương Mại-Cn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Cổ Phần Vận Tải & Thương Mại-Cn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 135 Pasteur, P. 6, Q. 3,
Điện thoại: 8277485, 8277484, 82
Email: phamhau@vitranimex.com.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc Cn: Ông Phạm Hậu
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Vantaithuongmaicn
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  191

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Cổ Phần Vận Tải & Thương Mại-Cn
135 Pasteur, P. 6, Q. 3,
8277485, 8277484, 82 - phamhau@vitranimex.com.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn