Cty Viễn Đạt TNHH Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Viễn Đạt TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 532 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,
Điện thoại: 8124240, 8108142
Email: viendat@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lý Quốc Cường
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Viendatthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  207

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Viễn Đạt TNHH Thương Mại Dịch Vụ
532 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,
8124240, 8108142 - viendat@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn