Cty Việt Hương Cổ Phần-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Việt Hương Cổ Phần-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 89 Tân Thành Nối Dài, P. 16, Q. 11,
Điện thoại: 9694057, 9604151
Email: vhip@hcm.vnn.vn
Website: www.viethuongip.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Hàng Vay Chi
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Viethuongvpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  201

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Việt Hương Cổ Phần-Vpđd
89 Tân Thành Nối Dài, P. 16, Q. 11,
9694057, 9604151 - vhip@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn