Cty Việt Kiều Tuấn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Việt Kiều Tuấn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 55 Tạ Uyên, P. 15, Q. 5,
Điện thoại: 8567916, 9555438, 95
Email: vietkieutuan@yahoo.com
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Bùi Toàn Đức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Vietkieutuanthuongmaidichvusanxuat
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  232

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Việt Kiều Tuấn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất
55 Tạ Uyên, P. 15, Q. 5,
8567916, 9555438, 95 - vietkieutuan@yahoo.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn