Cty Việt Tài TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khách Sạn-Kinh Doanh Nhà
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Việt Tài TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khách Sạn-Kinh Doanh Nhà
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 152A Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân,
Điện thoại: 7510823, 8760535
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Ngô Thành Quý
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Viettaidichvudulichkhachsankinhdoanhnha
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  218

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Việt Tài TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khách Sạn-Kinh Doanh Nhà
152A Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân,
7510823, 8760535 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn