Cty Việt Trung Liên Doanh Đá Mài
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Việt Trung Liên Doanh Đá Mài
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Km15 Quốc Lộ 1A, H. Thanh Trì,
Điện thoại:
Email: vcgdt@fpt.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lưu Quang Đạt
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Viettrungliendoanhdamai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  230

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Việt Trung Liên Doanh Đá Mài
Km15 Quốc Lộ 1A, H. Thanh Trì,
- vcgdt@fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn