Cty Yang Min
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Yang Min
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Thôn Dục Nội, X. Việt Hùng, H. Đông Anh,
Điện thoại:
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Phó Tổng Giám Đốc: Ông Liu Yang Ching
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Yangmin
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  256

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Yang Min
Thôn Dục Nội, X. Việt Hùng, H. Đông Anh,
-
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn