Cty Young IL Pharm TNHH_Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Young IL Pharm TNHH_Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 108, Tầng 1, City View
12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1,
Điện thoại: 8233880, 8227118, 82
Email: youngil@hcm.fpt.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Phan Co Ly
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Youngilpharmvpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  181

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Young IL Pharm TNHH_Vpđd
Phòng 108, Tầng 1, City View
12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1,

8233880, 8227118, 82 - youngil@hcm.fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn