|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
20,000,000
38,000
19/3
50,000
31,000
17/1
50,000,000
57,000
11/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
20,000
59,000
14/4
20,000
45,000
20/2
700,000
50,000
15/2
50,000
55,000
14/2
20,000
49,000
11/2
50,000
25,000
27/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website