|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
200,000
3,000,000
26/3
100,000
11,000
16/11
 
     
1-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
200,000
14,500
17/3
30,000
14,000
29/12
50,000
14,000
21/12
100,000
16,000
25/12
200,000
15,000
15/12
100,000
14,000
16/11
200,000
13,500
11/11
200,000
12,500
10/2
200,000
11,000
31/10
200,000
12,000
18/10
200,000
11,000
10/10
200,000
11,000
22/8
200,000
10,000
16/7
200,000
10,000
10/5
 
     
1-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website