|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
10,000
15,500
13/9
100,000
10,000
6/7
100,000
10,000
4/7
100,000
10,000
3/7
200,000
9,000
8/6
100,000
10,000
17/5
100,000
10,000
16/5
100,000
10,000
15/5
100,000
10,000
11/5
399,000
10,000
4/3
 
     
1- 2- 3- 4- 5-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
20,000
10,000
14/2
100,000
10,000
11/7
100,000
10,000
10/7
100,000
10,000
9/7
100,000
10,200
3/7
100,000
10,200
29/6
400,000
9,200
8/6
100,000
10,200
17/5
100,000
10,200
16/5
100,000
10,200
15/5
100,000
10,200
13/5
100,000
10,200
11/5
 
     
1- 2- 3- 4-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website