|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
20,000,000
4,100
16/11
500,000
5,500
14/11
500,000
5,500
31/10
42,300,000
4,500,000
21/10
100,000
4,500
20/10
500,000
6,000
16/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
200,000
4,600
22/11
1,000,000
3,500
11/11
300,000
5,000
24/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website