|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
5,000
42,500
10/12
50,000
42,000
7/12
10,000
42,000
6/12
10,000
42,000
6/12
15,000
41,000
5/12
100,000
39,500
30/11
50,000
39,000
29/11
1,000
120,000
26/11
50,000
39,500
25/11
50,000
40,000
25/11
20,000
43,000
25/11
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
250,000
45,000
26/12
5,000
43,000
23/12
222,000
45,000
23/12
222,000
45,000
23/12
30,000
45,000
22/12
8,000
44,500
20/12
10,000
44,500
19/12
50,000
43,500
19/12
50,000
43,000
16/12
20,000
43,000
16/12
30,000
41,000
15/12
280,000
43,000
13/12
100,000
40,000
12/12
8,000
42,000
10/12
20,000
43,500
9/12
20,000
41,000
9/12
20,000
40,000
8/12
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website