|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
20,000
57,500
26/4
50,000
57,200
26/4
10,000
57,500
26/4
10,000
56,500
24/4
30,000
58,000
12/4
20,000
59,000
7/4
50,000
59,500
7/4
200,000
59,000
7/4
5,000
65,000
5/4
20,000
58,000
5/4
20,000
58,000
5/4
50,000
58,500
4/4
50,000
59,000
4/4
20,000
58,000
4/4
10,000
60,000
4/4
50,000
59,000
3/4
15,000
60,000
1/4
5,000
60,000
30/3
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
900,000
58,000
8/4
500,000
58,000
7/4
500,000
58,000
7/4
20,000
55,000
30/3
200,000
11,000
20/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website