|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
100,000
15,000
17/8
100,000
15,000
16/8
100,000
15,000
14/8
100,000
15,000
11/8
100,000
15,000
10/8
100,000
15,000
9/8
100,000
15,000
8/8
100,000
15,000
6/8
100,000
14,000
20/7
100,000
14,000
19/7
100,000
14,000
17/7
100,000
14,000
16/7
100,000
15,000
6/7
100,000
15,000
5/7
100,000
15,000
4/7
100,000
15,000
2/7
100,000
15,000
30/6
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
15,000
13/8
100,000
15,000
11/8
100,000
15,000
10/8
100,000
15,000
9/8
100,000
15,000
7/8
100,000
15,000
31/7
100,000
15,000
27/7
100,000
15,000
24/7
100,000
15,000
20/7
100,000
15,000
18/7
100,000
15,000
16/7
100,000
15,000
13/7
100,000
15,000
11/7
100,000
15,000
9/7
100,000
15,000
2/7
100,000
15,000
29/6
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website