|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
15,000,000
110,000
2/12
100,000
102,000
30/11
7,000,000
96,000
18/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
168,000
28/12
100,000
168,000
28/12
150,000
150,000
26/12
111,000
150,000
23/12
100,000
130,000
15/12
100,000
130,100
15/12
100,000
130,000
13/12
180,000
129,000
13/12
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website