|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
15,000
69,500
10/4
150,000
68,000
6/4
50,000
66,000
23/3
12,000
55,000
29/3
18,000
53,000
23/3
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
90,000
58,500
26/4
605,000
58,000
26/4
605,000
59,000
8/4
100,000
55,000
31/3
20,000
53,000
31/3
30,000
55,000
31/3
35,000
54,000
31/3
20,000
53,500
31/3
30,000
53,500
31/3
20,000
53,200
29/3
30,000
53,000
29/3
65,000
53,500
28/3
40,000
52,500
27/3
40,000
53,200
27/3
30,000
52,500
27/3
30,000
52,000
27/3
20,000
53,000
27/3
20,000
53,000
27/3
650,000
52,000
22/3
50,000
52,000
22/3
800,000
52,000
22/3
30,000
52,000
22/3
20,000
52,000
21/3
20,000
51,000
20/3
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website