|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
30,000
37,000
20/12
16,000
35,000
29/11
20,000
34,000
29/11
20,000
29,000
15/11
20,000
33,000
11/11
100,000
35,000
10/11
100,000
26,000
12/10
15,000,000
25,500
13/9
10,000
27,000
12/11
13,000
30,000
13/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
20,000
37,000
15/12
20,000
37,000
15/12
40,000
36,600
14/12
40,000
36,000
13/12
40,000
35,500
12/12
10,000
37,000
10/12
200,000
36,500
9/12
300,000
33,500
1/12
10,000
33,000
30/11
30,000
32,000
22/11
50,000
30,000
11/11
50,000
28,000
10/11
30,000
25,800
12/10
100,000
25,800
10/10
30,000
23,000
21/10
500,000
24,000
6/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website