|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
50,000
15,000
10/10
 
     
1- 2-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
20,000
14/8
100,000
20,000
13/8
100,000
20,000
12/8
100,000
20,000
11/8
100,000
20,000
10/8
 
     
1- 2-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website