|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
Thông tin về công ty

Công Ty TNHH XD Hàng Rào Biệt Thự

Địa chỉ: 134/1 Thành Thái, P12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)-093-8761088

Email: trieuptm@villafences.com

Website: www.villafences.com

Ban điều hành công ty gồm giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng. Giám đốc là người đại diện và chịu trách nhiệm cao nhất của công ty trước pháp luật, trước đối tác là khách hàng, nhà cung cấp thiết bị, nhà thầu phụ về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Giám đốc có nhiệm vụ:<BR /> - Định hướng: Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty. Xác định phạm vi hành động chính yếu cho nhân viên bằng những tiêu chí có thể quan sát và đo lường được.<BR /> - Mục tiêu: Trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và thi công sắt thép.<BR /> - Tham gia: Tham dự và đóng góp những ý kiến về các chiến lược lớn của công ty. Thống nhất những hành động và mục tiêu cho toàn thể nhân viên, đưa ra chiến lược trong quá trình huấn luyện và đánh giá.<BR /> - Đánh giá: Đưa ra những đánh giá chính thức bằng văn bản về tình hình hoạt động công ty, mặt khác vạch ra đường lối hoạt động và tiến trình phát triển mở rộng công ty trong thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn.
<br><table width="656" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="711"><colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1133;width:23pt" width="31"></colgroup> <colgroup><col style="width:48pt" width="64"></colgroup> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2925;width:60pt" width="80"></colgroup> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1133;width:23pt" width="31"></colgroup> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2230;width:46pt" width="61"></colgroup> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2157;width:44pt" width="59"></colgroup> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2267;width:47pt" width="62"></colgroup> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3218;width:66pt" width="88"></colgroup> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6582;width:135pt" width="180"></colgroup> <tbody><tr style="mso-height-source:userset;height:26.25pt" height="35"> <td class="xl66" colspan="4" style="height:26.25pt;<BR /> mso-ignore:colspan;width:154pt" width="206" height="35"><b>GIỚI THIỆU CHUNG</b></td> <td style="width:46pt" width="61"><br></td> <td style="width:44pt" width="59"><br></td> <td style="width:47pt" width="62"><br></td> <td style="width:66pt" width="88"><br></td> <td style="width:135pt" width="180"><br></td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:34.5pt" height="46"> <td class="xl65" colspan="2" style="height:34.5pt;mso-ignore:colspan" height="46"><b>Tên<br> công ty</b></td> <td><br></td> <td style="background-color: rgb(0, 128, 0);"><b><br></b></td> <td style="background-color: rgb(0, 128, 0);" colspan="5" class="xl68"><b>Công ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự<br> (Villafences)</b></td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:36.75pt" height="49"> <td class="xl65" colspan="3" style="height:36.75pt;mso-ignore:colspan" height="49"><b>Tên<br> tiếng Anh:</b></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl69" style="width:338pt" width="450">VILLA BARIERS<br> CONSTRUCTION <br><br> LIMITED COMPANY</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:42.0pt" height="56"> <td class="xl65" colspan="2" style="height:42.0pt;mso-ignore:colspan" height="56"><b>Trụ<br> sở:</b></td> <td><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl69" style="width:338pt" width="450">H40, Đường TK20, Tổ<br> 25, Ấp Tiền Lân, <br><br> Xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:36.75pt" height="49"> <td class="xl65" colspan="3" style="height:36.75pt;mso-ignore:colspan" height="49"><b>Văn<br> phòng giao dịch:</b></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl68">134/1 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:36.0pt" height="48"> <td class="xl65" colspan="2" style="height:36.0pt;mso-ignore:colspan" height="48"><b>Điện<br> thoại:</b></td> <td><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl68">+84 8 36 00 99 86<span style="mso-spacerun:yes">        </span>+84 8 38 68<span style="mso-spacerun:yes">  </span>4001</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:36.0pt" height="48"> <td colspan="2" class="xl68" style="height:36.0pt" height="48"><b>Fax</b></td> <td><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl68">+84 8 38 68 4002</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" colspan="4" style="height:30.0pt;mso-ignore:colspan" height="40"><b>Số<br> giấy phép kinh doanh:</b></td> <td colspan="5" class="xl68">0305844590</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:29.25pt" height="39"> <td class="xl65" colspan="3" style="height:29.25pt;mso-ignore:colspan" height="39"><b>Tổng<br> vốn đầu tư:</b></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl68">50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng)</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:29.25pt" height="39"> <td class="xl65" colspan="2" style="height:29.25pt;mso-ignore:colspan" height="39"><b>Mã<br> số thuế:</b></td> <td><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl68">0305844590</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:30.75pt" height="41"> <td class="xl65" colspan="2" style="height:30.75pt;mso-ignore:colspan" height="41"><b>Email:</b></td> <td><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl70"><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:info@villafences.com">info@villafences.com</a></td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:33.0pt" height="44"> <td class="xl65" colspan="2" style="height:33.0pt;mso-ignore:colspan" height="44"><b>Website:</b></td> <td><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl71"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.villafences.com/"><span style="color:blue;font-size:14.0pt;font-family:" times="" new="" roman",="" serif;<br=""> www.villafences.com</span></a></td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:40.5pt" height="54"> <td class="xl65" colspan="2" style="height:40.5pt;mso-ignore:colspan" height="54"><b>Tài<br> khoản:</b></td> <td><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" class="xl69" style="width:338pt" width="450">044 100 389 6016<br><br> Ngân hàng Vietcombank -Tân Bình</td> </tr> <tr style="mso-height-source:userset;height:28.5pt" height="38"> <td colspan="2" rowspan="4" class="xl68" style="height:73.5pt" height="98"><br></td> <td><br></td> <td colspan="5" rowspan="4" style="mso-ignore:colspan-rowspan;<BR /> height:73.5pt;width:226pt" width="301" height="98"><span style="mso-ignore:vglayout"><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="32" height="7"><br></td> </tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td> <td width="62"><br></td> </tr> <tr> <td height="8"><br></td> </tr> </tbody></table><br> </span></td> <td><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td><br></td> </tr> </tbody></table>Các thương hiệu của công tyPhân nhóm hàng hóa dịch vụ
Phân lớp
Khách Sạn Khách Sạn (1285)
In-Nhà In In-Nhà In (756)
Hóa Chất Hóa Chất (724)
Ngân Hàng Ngân Hàng (620)
Nhà Hàng Nhà Hàng (592)
Địa Ốc Địa Ốc (588)
Thủy Sản Thủy Sản (563)
Máy Móc Máy Móc (509)
Nông Sản Nông Sản (429)
Bảo Hiểm Bảo Hiểm (318)
Thép Thép (301)
Báo Chí Báo Chí (246)
Luật Sư Luật Sư (195)
Khuôn Mẫu Khuôn Mẫu (182)
Trà/Chè Trà/Chè (151)
Cửa Cửa (149)
Mực In Mực In (145)
Lâm Sản Lâm Sản (134)
Thêu Thêu (124)
Thú Y Thú Y (95)
Rượu Rượu (91)
Cơ Điện Cơ Điện (73)
Dệt-Sợi Dệt-Sợi (73)
Thang Máy Thang Máy (73)
Gạch Gạch (72)
Dụng Cụ Dụng Cụ (66)
Bách Hóa Bách Hóa (65)
Bột Mì Bột Mì (62)
Gia Vị Gia Vị (57)
Ống Ống (56)
Thông Tin Thông Tin (54)
Da-Giả Da Da-Giả Da (48)
Kim Loại Kim Loại (48)
Siêu Thị Siêu Thị (47)
Cáp Cáp (46)
Tài Chính Tài Chính (45)
Mạ Mạ (45)
Bưu Điện Bưu Điện (44)
Băng Keo Băng Keo (42)
Kính Kính (38)
Xay Xát Xay Xát (38)
Khóa Khóa (38)
Cân Cân (37)
Dầu Ăn Dầu Ăn (34)
Xốp Nhựa Xốp Nhựa (33)
Muối Muối (33)
Sắt Sắt (31)
Giải Trí Giải Trí (29)
Len/Dạ Len/Dạ (26)
Khử Trùng Khử Trùng (26)
Lưới Lưới (25)
Ăng Ten Ăng Ten (24)
Chỉ May Chỉ May (24)
Ảnh Màu Ảnh Màu (22)
Bông Bông (20)
Mái Hiên Mái Hiên (19)
Giặt Mài Giặt Mài (18)
Dây Điện Dây Điện (18)
Card Nhựa Card Nhựa (17)
Ống Nối Ống Nối (16)
Cao Su-Dấu Cao Su-Dấu (16)
Đá Mài Đá Mài (15)
Màn, Sáo Màn, Sáo (14)
Nạo, Vét Nạo, Vét (14)
Kẽm Kẽm (11)
Bảo Tàng Bảo Tàng (11)
Hóa Dầu Hóa Dầu (10)
Bô-Linh Bô-Linh (9)
Hộp Số Hộp Số (7)
Nhà Hát Nhà Hát (6)
Lông Vũ Lông Vũ (6)
Mỏ Đá Mỏ Đá (6)
Nấm Nấm (6)
Cưa Cưa (4)
Nam Châm Nam Châm (4)
  (4)
Diêm Diêm (3)
Kim Kim (3)
Thang Cáp Thang Cáp (3)
Karaoke Karaoke (2)
Huy Hiệu Huy Hiệu (1)
Nha Sĩ Nha Sĩ (1)
  (1)
  (1)
  (1)
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website