|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
Chi tiết giao dịch CK
Cần bán SPT - CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
Than phiền
Cập nhật lần cuối: 30/1
Nơi giao dịch: TP. Hồ Chí Minh
Nhóm: Viễn thông
Mã: SPT
Loại giao dịch: Cần bán
Giá: 5,200  đồng.
Khối lượng: 100,000
Thời gian đăng: 29/1
Thành viên: tamdoanusa
Tên đầy đủ: Mr tamdoanusa
Địa chỉ:
Điện thoại: 0909925268
Ngày gia nhập: Thứ 5 15/12/2016 16h:38
Lần cuối đăng nhập: Thứ 5 15/12/2016 16h:38
Số giao dịch CK đã đăng: 39
Avatar
   can ban nghiem tuc
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
Giá
KL
Người đăng
T/gian
SPT
5,200
100,000
29/1
SPT
9,000
900,000
17/4
SPT
8,000
50,000
15/4
SPT
8,500
300,000
29/3
SPT
8,000
50,000
28/3
SPT
9,000
100,000
28/3
SPT
15,000
25,000
  nminhanh
22/3
SPT
10,000
50,000
6/2
SPT
8,000
30,000
10/4
SPT
10,000
50,000
17/9
Chào mua chứng khoán OTC
Tin bán
Giá
KL
Người đăng
T/gian
SPT
7,500
650,000
  nminhanh
4/4
SPT
7,500
1,000,000
3/4
SPT
8,200
40,000
30/3
SPT
8,500
10,000
  mouse81
28/3
SPT
8,000
800,000
28/3
SPT
8,000
650,000
  nminhanh
23/3
SPT
8,000
100,000
20/4
SPT
10,000
100,000
17/9
SPT
3,000
20,000
  nhatthuy
22/4
SPT
7,000
500,000
  tuan167
4/6
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website