Quy trình khiếu nại, tố cáo
Khi có khiếu nai, tố cáo , quy trình được thực hiện như sau:

  1. Gửi yêu cầu khiếu nại, tố cáo kèm link hoặc hình ảnh chứng minh cho BQT theo email: info@thitruongotc.com.vn.
  2. Trong vòng 3 ngày làm việc, BQT sẽ có trả lời xác minh khiếu nại, tố cáo.
  3. Trong trường hợp khiếu nại, tố cáo đúng, BQT sẽ xử lý theo đúng quy định và có thông báo đầy đủ trên website.
  4. Trong trường hợp khiếu nại, tố cáo không đúng, BQT sẽ xem xét và có thông báo lại cho người khiếu nại, tố cáo.
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website