Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/10

Chủ nhật 23/10/2011 08h:03
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/10
Bức tranh lợi nhuận quý 3/2011 đầy khả quan khi số doanh nghiệp báo lỗ giảm mạnh, số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng áp đảo số doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.
Lịch sự kiệnBCI: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặtTTF: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếuTổng hợp kết quả kinh doanh quý III/2011Các doanh nghiệp báo lỗDHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – Quý 3/2011, DHC lỗ sau thuế 8,58 tỷ đồng trong đó lỗ ròng thuộc cổ đông công ty mẹ 8,75 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 6,53 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, DHC lỗ 653 triệu đồng, cùng kỳ lãi 14,21 tỷ đồng.Các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳAGF - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 39,1 tỷ đồng, tăng 113,2% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 9 tháng đạt 81,4 tỷ đồng, tăng 119,1% so với 9 tháng đầu 2010.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 30.5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 65,7 tỷ đồng. EPS 9 tháng theo AGF đạt 5.141 đồng.VPL - Công ty Cổ phần Vinpearl - Riêng quý III, công ty mẹ VPL đạt 78,17 tỷ đồng LNST, tăng 65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 246,61 tỷ đồng LNST, tăng 172,68% so với 9 tháng đầu năm 2010.MTG - Công ty Cổ phần MT Gas – Quý 3/2011, dù doanh thu thuần chỉ tăng 6,18% nhưng lợi nhuận gộp tăng 111,54%. LNST 9 tháng đầu năm 2011 đạt 4,18 tỷ đồng, tăng 280% so với cùng kỳ năm 2010.BMP - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - LNTT quý III/2011 của công ty mẹ tăng 13,48% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty mẹ BMP đạt 188,07 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 9 tháng năm 2010.TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - LNST quý 3/2011 đạt 8,67 tỷ đồng, gấp đôi quý 3 năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 41,67 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ 2010. EPS 9 tháng đầu năm 2011 đạt 13.035 đồng/cp.ACL - CTCP Thủy sản Cửu Long An Giang – Quý 3/2011, LNTT tăng hơn 7 lần từ 4,8 tỷ lên 35,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp đôi từ 53,67 tỷ lên 115,6 tỷ đồng.VTF - CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng – Quý 3/2011, LNST tăng gần 4 lần so với cùng kỳ từ 11,9 tỷ lên 45,6 tỷ đồng.Lũy kế 9 tháng đầu năm, LNST tăng đột biến từ 10,8 tỷ lên hơn 127 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 7.047 đồng.TRC - Công ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh - LNST của riêng quý III đạt 193,76 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng công ty đạt 362,08 tỷ đồng LNST, tăng 147% so với cùng kỳ.DRC - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng - LNST quý III tăng trưởng 1,13% và LNST 9 tháng tăng trưởng 1,67%.BHV - Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến - Doanh thu thuần và LNST đạt lần lượt là 15,85 tỷ đồng và 124 triệu đồng, tăng 4,28% và giảm 75,51% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, BHV đạt 1,37 tỷ đồng LNST, tăng 15,13% so với cùng kỳ năm 2010.VC7 - Công ty cổ phần Xây dựng số 7 - Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 5,95 tỷ đồng, tăng 9,81% so với so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm công ty đạt 13,03 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 43,36% kế hoạch năm.NAV - Công ty Cổ phần Nam Việt – Quý 3/2011, LNST đạt 3,82 tỷ đồng, tăng 37,91% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, NAV đạt 9,35 tỷ đồng LNST, tăng 28,43% so với cùng kỳ năm 2010.HVT - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì - LNST quý III đạt 1,83 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 7,99 tỷ đồng tương đương tăng 186,4% so với cùng kỳ năm 2010.OPC - Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Quý 3/2011, lợi nhuận sau thuế đạt 11,65 tỷ đồng, giảm 29,44% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ OPC đạt 38,86 tỷ đồng LNST, tăng nhẹ so với mức 38,22 tỷ đồng cùng kỳ.SMC - Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC – Quý 3/2011, LNST đạt 23,61 tỷ đồng, tăng 34,38% so với quý III/2010. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, SMC đạt 73,08 tỷ đồng LNST, tăng 6,67% so với cùng kỳ năm 2010.BMC - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định – Quý 3/2011, doanh thu thuần tăng 427% và LNST tăng 893%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, BMC đạt 57,63 tỷ đồng LNST tương đương tăng trưởng 311% so với cùng kỳ. EPS 9 tháng đạt 6.975 đồng.BIC - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV - Kết thúc 3 quý đầu năm 2011, BIC đạt tổng doanh thu 857,45 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch 2011, tăng trưởng 111% so với cùng kỳ năm 2010.Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 71,09 tỷ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 71% kế hoạch cả năm.GBS - CTCP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam - LNTT quý 3/2011 của GBS đạt 2,73 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ 2010. Lũy kế 9 tháng đạt 5,79 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ 2010. LNST quý 3/2011 đạt hơn 2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2010.DMC - CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 31,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 85,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý III đạt 25,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 68,4 tỷ đồng. So với quý III/2010, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 4%; lợi nhuận sau thuế quý III tăng 3,72%.VCC - Công ty Cổ phần Vinaconex 25 - Doanh thu thuần và LNST đạt lần lượt là 110,34 tỷ đồng và 2,85 tỷ đồng, tăng 20,47% và 26,67% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, công ty mẹ VCC đạt 8,91 tỷ đồng LNST, tăng 20,41% so với cùng kỳ năm 2010.Các doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳLGC - CTCP Cơ Khí Điện Lữ Gia - Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 3,1 tỷ đồng, giảm 72,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 23,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng.CSM - Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam - Riêng quý III, CSM đạt 3,26 tỷ đồng LNST, giảm gần 90% so với cùng kỳ; Lũy kế 9 tháng đầu đạt 17,66 tỷ đồng LNST, giảm 82,65% so với cùng kỳ năm 2010.L44 - Công ty cổ phần Lilama 45.4 - Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 1,66 tỷ đồng, giảm 11,23% so với so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm công ty đạt 8,22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 74,05% kế hoạch năm.PDC - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông - Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 0,4 tỷ đồng, giảm 78,38% so với so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm công ty đạt 2,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 67,5% kế hoạch năm.TMC - Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức - Doanh thu thuần quý III tăng 42,76%, lợi nhuận sau thuế giảm -35,98% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, TMC đạt 18,08 tỷ đồng LNST, tăng 7,79% so với cùng kỳ năm 2010.KBT - Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang - Riêng quý III, KBT đạt 8,26 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 1,4 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 14,44% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 15,5%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, KBT đạt 4,47 tỷ đồng LNST, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2010.BHS - CTCP Đường Biên Hòa – Quý 3/2011, lợi nhuận trước thuế đạt 42,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so với quý III/2010; lợi nhuận sau thuế đạt 37,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 89,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 80,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 80,2 tỷ đồng. Theo BHS, EPS 9 tháng đầu năm đạt 4.328 đồng.SC5 – CTCP Sông Đà 5 - Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 23,1 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận trước thuế quý III giảm 79,8%; lợi nhuận trước thuế 9 tháng giảm 48,5%.HBS - CTCP Chứng khoán Hòa Bình – Quý 3/2011, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt hơn 32,5 triệu đồng; lũy kế 9 tháng đạt gần 1,3 tỷ đồng, giảm 92,3% so với 9 tháng đầu năm 2010. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 1,17 tỷ đồng.NET - CTCP Bột giặt NET - Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 12,44 tỷ đồng, giảm 47% so với quý 3/2010; lũy kế 9 tháng đạt 47,65 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ 2010.LM7 - Công ty cổ phần Lilama 7 - Lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 đạt 0,46 tỷ đồng, giảm 60% so với so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm công ty đạt 0,66 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 9,17% kế hoạch năm.Tin doanh nghiệpPVI - CTCP PVI – Đã ký kết thỏa thuận hợp tác về quản lý rủi ro và tái bảo hiểm với đối tác Alfa Invest Insurance Company và triển khai công tác bảo hiểm cho hoạt động khoan 2 giếng của PVEP Trung Á tại Uzbekistan trong thời gian tới.HQC - CTCP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân – Đã được UBND tỉnh Trà Vinh chấp thuận làm chủ đầu tư khu phi thuế quan, có diện tích 500 héc – ta, nằm trong Khu kinh tế Định An (huyện Trà Cú và huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án này khoảng 1.500 tỷ đồng.

IDV - CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - HĐQT của Công ty đã quyết định chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên VPID tại Hà Nội để quản lý vốn đầu tư và thực hiện dự án KCN tại Sơn Tây (Hà Nội). Do chi phí giải phóng mặt bằng tăng mạnh, nên tổng vốn đầu tư cho dự án có diện tích 100 héc - ta này dự kiến ban đầu là 1.000 tỷ đồng nay tăng lên khoảng 2.000 tỷ đồng. IDV định hướng thu hút nhà đầu tư vào KCN là các ngành công nghệ cao.TPP - CTCP Nhựa Tân Phú - Ngày 28/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%. Ngày chốt danh sách là ngày 1/11. Ngày thanh toán là ngày 30/11.HAD - CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/10. Ngày thanh toán là ngày 23/11.SJE - CTCP Sông Đà 11 - Ngày 1/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%. Ngày chốt danh sách là ngày 3/11. Ngày thanh toán là ngày 8/12.VFG - CTCP Khử trùng Việt Nam – VFG bị phạt 80 triệu đồng do chậm nộp BCTC quý II/2011, BCTC hợp nhất quý II/2011; chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và giải trình biến động lợi nhuận quý I và II/2011.BT6 - CTCP Beton 6 - BT6 bị phạt 70 triệu đồng do chưa nộp BCTC hợp nhất quý II/2011 và chậm nộp Báo cáo tài chính quý II/201, đồng thời chưa nộp BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 và chậm nộp BCTC soát xét 6 tháng năm 2011.KSS - Tổng CtyCP Khoáng sản NaRì Hamico - Từ ngày 10/3/2011 đến ngày 21/3/2011, bà Vũ Thị Thu vợ ông Nguyễn Văn Long – Thành viên Ban kiểm soát KSS đã mua ròng 28.000 cổ phiếu KSS nhưng không thông báo. Bà Thu bị phạt 40 triệu đồng.Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đôngACL - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT công ty đã mua công khai 725.388 cp vào ngày 14/10 so với 1 triệu cp muốn mua. Sau giao dịch, bà Loan nắm giữ 2.077.886 cp, chiếm tỷ lệ 18,88% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.C92 - CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 - Từ ngày 18/08 đến ngày 17/10, ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã mua 2.900 cp khi đăng ký mua 22.926 cp. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hưng nắm giữ 25.826 cp.Từ ngày 30/08 đến ngày 17/10, ông Trần Bảo Thành - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.300 cp trong tổng số 10.000 cp đăng ký. Hiện tại, ông Thành có 20.912 cp.CMS - CTCP Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ - Ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT đã mua 164.800 cp khi đăng ký mua 350.000 cp từ ngày 01/09 đến ngày 14/10. Sau giao dịch, ông Phúc có 319.643 cp, chiếm 12,79% vốn điều lệ.Cùng thời gian này, ông Kim Ngọc Nhân - Tổng Giám đốc đã mua 150.000 cp, nâng số lượng nắm giữ sau giao dịch lên 206.973 cp, chiếm 8,28% vốn.Ông Đào Tiến Dương - Phó Tổng Giám đốc đã bán 98.000 cp và mua 53.200 cp khi đăng ký mua bán đồng thời 200.000 cp. Sau giao dịch, ông Dương nắm giữ 163.373 cp, chiếm 6,53% vốn.ORS - CTCP Chứng khoán Phương Đông - Bà Trần Thị Kim Ánh - Thành viên BKS đã bán 30.000 cp từ ngày 30/09 đến ngày 18/10. Hiện tại, bà Ánh có 20.000 cp.Cùng thời gian này, ông Thái Hồ Hải, chồng bà Trần Thị Kim Ánh đã bán 50.000 cp, giảm số lượng nắm giữ xuống 56.100 cp.VFR - CTCP Vận tải và Thuê tàu - Bà Nguyễn Thanh Thủy - Kế toán trưởng đã mua 6.000 cp, nâng số lượng nắm lên 10.000 cp. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/08 đến ngày 14/10.VKC - CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh - Ông Quách Văn Hên đã bán 600.000 cp từ ngày 22/08 đến ngày 17/10. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hên có 569.788 cp, chiếm 4,38% vốn.TLT - CTCP Viglacera Thăng Long - Kể từ ngày 20/10, Công ty Tài chính cổ phần điện lực chính thức trở thành cổ đông lớn của TLT sau khi mua thành công 601.000 cổ phiếu TLT, tương đương 8,6% vốn điều lệ.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đôngBVG - CTCP Thép Bắc Việt - Ông Lê Văn Thuyến - Thành viên BKS đăng ký mua 100.000 cp từ ngày 24/10 đến ngày 24/11. Hiện tại, ông Thuyến có 55.034 cp.Cùng thời gian trên, bà Tạ Thu Hằng - Kế toán trưởng đăng ký bán 50.000 cp. Hiện tại, bà Hằng nắm giữ 130.000 cp.DBT - CTCP Dược phẩm Bến Tre - Bà Trần Thị Thanh Phượng - Phó Giám đốc đăng ký bán hết 5.000 cp đang nắm giữ từ ngày 20/10 đến ngày 19/12.LTC - CTCP Điện nhẹ Viễn thông - Ông Phạm Thanh Tân - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 20.000 cp từ ngày 24/10 đến ngày 20/12. Hiện tại, ông Tân nắm giữ 2.000 cp.PHC - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Từ ngày 21/10 đến ngày 20/12, bà Tô Thanh Thủy, vợ ông Trịnh Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT đăng ký mua và bán đồng thời 200.000 cp. Trước giao dịch, bà Thủy có 420.000 cp, chiếm 3,82% vốn.Trước đó, từ ngày 25/08 đến ngày 17/10, bà Thủy đã đăng ký giao dịch lượng cổ phiếu trên nhưng không thực hiện được.SD6 - CTCP Sông Đà 6 - Ông Lê Hồng Minh - Thành viên BKS đăng ký bán 4.700 cp đồng thời mua 6.000 cp từ ngày 26/10 đến ngày 30/11. Hiện tại, ông Minh có 4.750 cp.WSS - CTCP Chứng khoán Phố Wall - Bà Phạm Diễm Hoa - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 200.000 cp từ ngày 24/10 đến ngày 23/12. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hoa có 305.000 cp.

Trần DũngTheo TTVN/HoSE/HNXSố lượt xem: 237
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website