Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/10

Chủ nhật 30/10/2011 20h:15
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/10
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.
Lịch sự kiệnCCL: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnCTC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng (10%)VGP: Ngày GDKHQ nhận cổ tức lần 1/2011 bằng tiền (10%)SVI: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, mua cổ phiếu, thưởng cổ phiếuSIC: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnFLC: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2011Tổng hợp kết quả kinh doanh quý 3/2011Các doanh nghiệp báo lỗVHG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn – Quý 3/2011, LNST âm 7,87 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 381 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, VHG lỗ 15,07 tỷ đồng LNST, cùng kỳ lãi 22,48 tỷ đồng.PDR - Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (mẹ) – Quý 3/2011, LNST âm 7,17 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 6,58 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, PDR đạt 1,47 tỷ đồng LNST, cùng kỳ lãi 166 tỷ đồng.AGC - Công ty cổ phần Cà phê An Giang - Công ty tiếp tục lỗ 13,7 tỷ đồng trong quý 3, nâng lỗ 9 tháng đầu năm lên 48,18 tỷ đồng.NTB - CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mẹ) - Lỗ 6,33 tỷ đồng quý III, cùng kỳ công ty lãi 864 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NTB lỗ 12,74 tỷ đồng.TJC - Công ty Cô phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại - Lỗ 1,34 tỷ đồng quý III. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TJC lãi 421 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 6 tỷ đồng cùng kỳ.CTV - Công ty cổ phần Đầu tư-Sản xuất và Thương mại Việt Nam - Riêng quý III, CTV lỗ 798 triệu đồng LNST. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTV đạt 0,59 tỷ đồng LNST, giảm 62,89% so với cùng kỳ.TDH - Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Quý 3/2011, lỗ sau thuế của công ty mẹ là 5,8 tỷ đồng.SHN - Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội - Qúy III, công ty mẹ SHN lỗ thuần 6,03 tỷ đồng và lỗ sau thuế 6,15 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, SHN đạt 6,71 tỷ đồng LNST, giảm 78,5% so với mức 31,21 tỷ đồng cùng kỳ.Các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳPPS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN - Riêng quý III, PPS đạt 5,81 tỷ đồng LNST, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, PPS đạt 15,25 tỷ đồng LNST, tăng 124,26% so với cùng kỳ.DNM - Tổng CTCP Y tế Danameco - Riêng quý III, DNM đạt 2,12 tỷ đồng LNST tăng 960%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DNM đạt 2,76 tỷ đồng LNST, tăng 7,81% so với cùng kỳ.SHC - CTCP Hàng hải Sài Gòn – Quý 3/2011, LNST của công ty đạt hơn 8 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ 3,82 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHC đạt 214,37 triệu đồng LNST. EPS 9 tháng đạt 58 đồng.LHG - Công ty cổ phần Long Hậu - Quý 3/2011, công ty lãi sau thuế 9,05 tỷ đồng, gấp 5,06 lần cùng kỳ năm ngoái.RHC - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II - Riêng quý III, RHC đạt 5,37 tỷ đồng LNST tăng 176,8%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, RHC đạt 6,01 tỷ đồng LNST, tăng 72,21% so với cùng kỳ.TPC - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng -Riêng quý III, TPC đạt 8,74 tỷ đồng LNST tăng 22,41%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPC đạt 33,54 tỷ đồng LNST, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2010.PFL - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô - LNST quý III/2011 đạt 2,8 tỷ đồng, tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 9 tháng, LNST rơi mạnh từ 143,76 tỷ đồng cùng kỳ còn 32,14 tỷ đồng 9 tháng năm 2011.VTC - Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mẹ) - Quý III/2011 công ty lãi 0,72 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,13 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ VTC lỗ 3,96 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 6,09 tỷ đồng.BVG - Công ty cổ phần Thép Bắc Việt (mẹ) - Lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ lên 11,58 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2011, công ty đạt 2,93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.BTT - Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch Vụ Bến Thành - Riêng quý III, BTT đạt 9,29 tỷ đồng LNST tăng 8,28%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, BTT đạt 24,46 tỷ đồng LNST, tăng 2,56% so với cùng kỳ.LO5 - Công ty Cổ phần Lilama 5 - Riêng quý III, LO5 đạt 1,29 tỷ đồng LNST tăng 45%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, LO5 đạt 2,31 tỷ đồng LNST, giảm 4,15% so với cùng kỳ.SDP - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà - Riêng quý III, SDP đạt 9,35 tỷ đồng LNST tăng 52%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SDP lãi 13,28 tỷ đồng, giảm 23,9% so với cùng kỳ.AMV - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ - Riêng quý III, LNST đạt 0,08 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 0,41 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, AMV lỗ 1,06 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 0,06 tỷ đồng 9 tháng năm 2010.SJE - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mẹ) - Riêng quý III, SJE đạt 4,76 tỷ đồng LNST, tăng 57,62% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, SJE đạt 12,45 tỷ đồng LNST, giảm 13,66% so với cùng kỳ năm 2010.Các doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳHT1 - CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 – Quý 3/2011, lợi nhuận trước thuế bằng 0, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của HT1 cũng bằng 0.

9 tháng đầu năm chi phí bán hàng tăng 127,4% ở mức 236,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 288%, ở mức 752,6 tỷ đồng. BXH - Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng – Quý 3/2011, LNST là 0,92 tỷ đồng giảm 35,66%. Lũy kế 9 tháng đầu năm BXH đạt 4,14 tỷ đồng tăng 14,68% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.374 đồngQNC - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Riêng quý III, QNC đạt 1,95 tỷ đồng LNST giảm 84,29%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, QNC đạt 25,38 tỷ đồng LNST, giảm 33,47% so với cùng kỳ.CAP - Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái - Riêng quý III, CAP đạt 520 triệu đồng LNST giảm 63,64%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, CAP đạt 10,19 tỷ đồng LNST, tăng 117,27% so với cùng kỳ.HAS - Công ty Cổ phần HACISCO - Qúy III, LNST đạt 98 triệu đồng, giảm 76,74% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAS đạt 5,61 tỷ đồng LNST, tăng 124,4%.GDT - CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành - Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 7,4%; Lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 43 tỷ đồng, tăng 28%;PVX - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mẹ) - Quý III, công ty mẹ PVX lãi 9,38 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 80,04 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, công ty mẹ PVX đạt 96,85 tỷ đồng LNST, giảm 74,5% so với cùng kỳ.HDG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - LN ròng quý III/2011 đạt 17,18 tỷ đồng, giảm 74,43% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, HDG đạt 39,03 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 81,2% so với cùng kỳ.S91 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 - Riêng quý III, S91 đạt 90 triệu đồng LNST giảm 92,97%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, S91 đạt 1,1 tỷ đồng LNST, giảm 77,18% so với cùng kỳ.SD4 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4 - Riêng quý III, SD4 đạt 324 triệu đồng LNST giảm 86,27%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SD4 vẫn lỗ 6,3 tỷ đồng LNST, giảm mạnh so với cùng kỳ.DDM - Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô - Riêng quý III, DDM đạt 1,36 tỷ đồng LNST giảm 21,39%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DDM đạt 2,09 tỷ đồng LNST, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 16,17 tỷ đồng cùng kỳ.SKS - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà - Riêng quý III, SKS đạt 0,88 tỷ đồng LNST giảm 63,18%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SKS đạt 6,97 tỷ đồng LNST, giảm 2,24% so với cùng kỳ.DRH - Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước - Riêng quý III, DRH đạt 0,2 tỷ đồng LNST giảm 96,45% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DRH đạt 1,13 tỷ đồng LNST, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2010.CCM - Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mẹ) - Riêng quý III, CCM đạt 1,42 tỷ đồng LNST giảm 82,43%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CCM đạt 3,39 tỷ đồng LNST, giảm 76,47% so với cùng kỳ năm 2010.Tin doanh nghiệpVPL, VIC - CTCP Vincom sẽ trình cổ đông phương án sáp nhập CTCP Vinpearl vào Vincom theo tỷ lệ VPL-VIC là 1:0,77 (01 cổ phần VPL đổi 0,77 cổ phần VIC). Cùng với việc sáp nhập Vinpearl vào Vincom, HĐQT đề nghị đổi tên công ty sau khi sáp nhập thành CTCP Tập đoàn đầu tư Việt NamPVL - CTCP Địa ốc Dầu khí - Thông báo giá bán căn hộ dự án Petro Vietnam Landmark còn 15,5 triệu đồng/m2, giảm gần 35% so với giá bình quân trước đó. Khi áp dụng giá bán mới công ty chấp nhận lỗ dự kiến khoảng 70 tỷ đồng.PVF - Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam - Đã tiếp nhận từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hơn 1 triệu CERs (chứng chỉ giảm phát thải) từ dự án CDM (cơ chế phát triển sạch) tại mỏ Rạng Đông.

MKP - CTCP hóa – dược phẩm Mekophar - Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2011.SBT - CTCP Bourbon Tây Ninh – Đã thông qua tạm ứng cổ tức năm 2011 tỷ lệ 10%. Thời gian chi trả trong tháng 12/2011. Nguồn trích từ lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính tính đến ngày 30/09/2011.ATA - Công ty Cổ phần NTACO – Ngày 16/11 là ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền và cổ phiếu. Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 5%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng) vào ngày 22/12/2011. ATA cũng tiến hành trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:2.VPL - CTCP Vinpearl – Kể từ ngày 28/10/2011, ông Phạm Nhật Vượng rút tên khỏi danh sách Thành viên HĐQT của VPL. Vinpearl cho biết việc rút khỏi vị trí Thành viên HĐQT là nguyện vọng riêng của ông Phạm Nhật Vượng.VCF - CTCP Vinacafé Biên Hòa – Đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, trong đó có ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Masan.Trần DũngSố lượt xem: 251
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website