Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh: TTCK sẽ trở thành kênh huy động vốn chính

Thứ 3 27/12/2011 13h:50
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh: TTCK sẽ trở thành kênh huy động vốn chính
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo Bộ Tài chính, UBCK khẩn trương triển khai các giải pháp tái cấu trúc TTCK, để sớm đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn chủ yếu cho nền kinh tế.


Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo Bộ Tài chính, UBCK khẩn trương triển khai các giải pháp tái cấu trúc TTCK, để sớm đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn chủ yếu cho nền kinh tế.


Nhận diện thực trạng TTCKTại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2012 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 24/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho rằng, thể chế đối với hoạt động TTCK đã có sự hoàn thiện một bước, nhưng những cải cách về thể chế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động như trong giai đoạn vừa qua.Về hàng hoá, mục tiêu trong giai đoạn đầu phát triển TTCK là thu hút nhiều hàng hoá niêm yết, vì vậy đã có sự giảm nhẹ trong điều kiện và tiêu chuẩn đối với việc phát hành, niêm yết cũng như yêu cầu về quản trị công ty. Về cơ sở các nhà đầu tư, thị trường hiện chưa có chính sách phù hợp để mở rộng nhà đầu tư có tổ chức như các công ty đầu tư chứng khoán, quỹ mở, quỹ hưu trí...Về các tổ chức kinh doanh chứng khoán, điều kiện thành lập và hoạt động đã được nâng cao, nhưng so với chuẩn mực quốc tế còn thấp, yêu cầu về quản trị rủi ro đặc biệt là an toàn tài chính chưa được chú trọng. Mặt khác, do sự phát triển nhanh của thị trường nên nhiều tổ chức, cá nhân đã đổ vốn thành lập CTCK, công ty bảo hiểm làm cho có sự gia tăng về số lượng, song năng lực tài chính và nguồn nhân lực chưa đảm bảo.Về tổ chức thị trường, Bộ trưởng cho rằng, để tạo điều kiện cho TTCK phát triển, trong thời gian qua đã duy trì hoạt động của 2 Sở GDCK. Xét về mặt thể chế không có gì vướng mắc, song cách thức tổ chức thị trường như hiện nay đã tạo ra sự thiếu hiệu quả, gây lãng phí chi phí và nguồn nhân lực. Trong khi đó, xu hướng quốc tế hiện nay là hợp nhất, sáp nhập các sở GDCK để tạo lập thị trường lớn hơn, có sức hấp dẫn lớn hơn.Theo Bộ trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh chưa hoàn thiện, yếu tố cung cầu trên TTCK chưa phản ánh thực chất, mà còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tâm lý, đầu tư theo phong trào, đầu tư ngắn hạn với sự rủi ro cao, cá biệt còn có hiện tượng đầu cơ, làm giá trên TTCK.Hoạt động của các CTCK, công ty niêm yết không ổn định, lúc lãi, lúc lỗ phụ thuộc quá nhiều vào diễn biến thị trường, bên cạnh đó công tác quản trị công ty, công khai minh bạch của các công ty chứng khoán, công ty niêm yết chưa cao đã ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đầu tư. Hiện tượng đầu tư kém hiệu quả, các tài sản đầu tư kém tính thanh khoản làm cho khả năng tài chính của các CTCK trở nên không an toàn.Sự liên thông giữa các khối thị trường ở trong nước như tín dụng ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, cũng như sự liên thông giữa thị trường trong nước, nước ngoài còn yếu đã làm cho TTCK bị sự ảnh hưởng, thậm chí có thể gây rủi ro tiềm ẩn trong an toàn hệ thống tài chính.Công tác quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính, UBCK) đã được tăng cường, tuy nhiên do tính phức tạp, nhạy cảm của thị trường nên công tác này còn khó khăn; thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, đã xử lý, song chế tài chưa đủ mạnh để cưỡng chế thực thi.

Từ 2012: sẽ cải tổ toàn diện TTCKTheo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Đề án tái cấu trúc thị trường vốn, trong đó có TTCK và thị trường bảo hiểm đã được Bộ hoàn tất và trình Chính phủ xem xét thông qua. Trên cơ sở đó, việc tái cấu trúc TTCK sẽ được triển khai mạnh mẽ trong giai đoạn 2012 - 2015. Việc tái cấu trúc TTCK sẽ tập trung vào 4 trụ cột: hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ; cơ sở NĐT; hệ thống hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán và tái cấu trúc tổ chức quản lý, vận hành thị trường.Với các tổ chức kinh doanh chứng khoán, sẽ triển khai theo hướng nâng cao năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ và phòng ngừa rủi ro. Hiện tại, Bộ Tài chính, UBCK đang hoàn thiện quy định đánh giá xếp hạng, phân loại hoạt động của CTCK theo thông lệ quốc tế. Xây dựng hệ thống chấm điểm rủi ro và quy trình hoạt động của CTCK; áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát theo mức độ rủi ro.Trong việc tái cấu trúc hàng hóa, Bộ trưởng cho biết, sẽ nâng cao tiêu chí phát hành, niêm yết chứng khoán, đặc biệt là tiêu chí về lợi nhuận, thời gian hoạt động và quản trị công ty theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phân loại hàng hoá theo tiêu chí để cơ cấu lại thị trường. Việc cơ cấu lại sẽ theo hướng phân khu vực niêm yết cho các DN lớn, DN vừa và nhỏ và công ty đại chúng chưa niêm yết. Bên cạnh đó, sẽ đưa vào giao dịch một số loại chứng khoán phái sinh theo lộ trình, trước mắt là chứng khoán phái sinh chỉ số.Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đa số công ty niêm yết, đăng ký giao dịch là các DN vừa và nhỏ. Trong số 710 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch chỉ có 368 DN có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng. Chất lượng của các công ty niêm yết chưa cao, đặc biệt là ở khía cạnh quản trị DN và tính minh bạch.Một nhiệm vụ quan trọng khác là sẽ tái cấu trúc cơ sở NĐT. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ xây dựng thể chế cho phép thành lập và hoạt động của các công ty đầu tư chứng khoán, quỹ mở, quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ đầu tư mạo hiểm. Bộ trưởng cho biết, sẽ nghiên cứu lộ trình tăng tỷ lệ sở hữu của các NĐT nước ngoài trên TTCK theo các cam kết quốc tế. Rà soát, sửa đổi chính sách thuế đối với NĐT theo hướng bình đẳng, minh bạch, không khuyến khích đầu tư ngắn hạn.Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho rằng, tái cấu trúc TTCK trước mắt cần đặt trọng tâm vào CTCK, công ty quản lý quỹ, theo hướng phát triển lành mạnh, an toàn, hướng đến mục tiêu xây dựng TTCK thành một kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế.Lịch trình thực hiện tái cấu trúc ngành chứng khoán

Bộ Tài chính cho biết, sẽ hoàn thành cơ bản việc tái cấu trúc TTCK trong giai đoạn 2012 - 2015 với các nội dung sau:

Bước 1: Xây dựng đề án tái cấu trúc TTCK trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến về chủ trương: thực hiện trong năm 2011.

Bước 2: Xây dựng đề án chi tiết trên cơ sở đánh giá kỹ thực trạng và rà soát các quy định pháp luật liên quan đến quá trình tái cấu trúc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: thực hiện trong quý I/2012.

Bước 3: Tập trung tái cấu trúc các định chế tài chính (bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm) theo các mục tiêu và giải pháp nêu trong đề án: thực hiện trong năm 2012 - 2013.

Bước 4: Thực hiện tái cấu trúc thị trường giao dịch chứng khoán, bao gồm cả tái cấu trúc các Sở GDCK, phân định khu vực thị trường cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh: thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015.

Bước 5: Tái cấu trúc hàng hoá, cơ sở các nhà đầu tư, các sản phẩm dịch vụ mới: thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015, trong đó năm 2012 sẽ thí điểm thành lập công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư dạng mở, phát hành chứng chỉ lưu ký toàn cầu; mở rộng các hàng hoá, dịch vụ mới (như sản phẩm phái sinh, quỹ hưu trí...) theo lộ trình của đề án.
Theo Hữu HòeĐTCK


Số lượt xem: 154
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website