Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/02

Thứ 4 01/02/2012 00h:00
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/02
Thêm 7 doanh nghiệp báo lỗ và nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận năm 2011 sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Lịch sự kiện


SBS: Chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niêm năm 2012.


HCC: Chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niêm năm 2012 và cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 20%.


PRC: Chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niêm năm 2012.


Tổng hợp kết quả kinh doanh quý IV/2011


Các doanh nghiệp báo lỗ


KSS - Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico – Quý IV/2011, công ty lỗ sau thuế 13,44 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, KSS lãi 12,88 tỷ đồng, giảm 79,32% so với cùng kỳ năm 2010.


VID - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông – Quý IV/2011 LNST đạt -7,04 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 926 triệu đồng cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2011, VID lỗ 5,12 tỷ đồng, cùng kỳ công ty lãi 14,7 tỷ đồng.


TLH - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên - Trong quý IV TLH đã bị lỗ 23,2 tỷ đồng, so với quý IV/2010 trước đó đã lãi 23,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt gần 25 tỷ đồng, giảm 71,4% so với năm 2010;


CIG - Công ty Cổ phần COMA18 - Riêng quý IV, CIG lỗ 3,92 tỷ đồng sau thuế. Lũy kế cả năm 2011, CIG lãi 872 triệu đồng, giảm mạnh so với mức lãi 16,54 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010.


CNT - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư - Riêng quý IV lỗ 964 triệu đồng sau thuế. Lũy kế cả năm 2011, CNT lãi 7,18 tỷ đồng, giảm 71,45% so với cùng kỳ năm 2010.


LGC - CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia – Quý IV/2011 LNST âm 6,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 5,9 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, LGC đạt 11,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 69% so với năm 2010.


SJM - Công ty Cổ phần Sông Đà 19 - Qúy IV/2011, công ty mẹ SJM lỗ 8,23 tỷ đồng LNST. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 1,71 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, SJM lỗ 7,94 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 3,21 tỷ đồng.


Các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ


KBC - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mẹ) - Nhờ khoản lợi nhuận khác 87,47 tỷ đồng nên KBC lãi 67,26 tỷ đồng quý IV (cùng kỳ lỗ 80,21 tỷ đồng). Lũy kế cả năm 2011, KBC lỗ 52,12 tỷ đồng trong khi năm 2010 công ty lãi 506,42 tỷ đồng.


VNA - Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship - Riêng quý IV, VNA đạt 6,37 tỷ đồng LNST tăng mạnh so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2011, VNA đạt 32,73 tỷ đồng LNST, giảm 26,73% so với cùng kỳ.


NHS - CTCP Đường Ninh Hòa - LNST quý 4/2011 đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 27,7% cùng kỳ 2010 (do được hoàn thuế hơn 4 tỷ đồng trong quý 4); cả năm đạt 80,4 tỷ đồng, giảm 9,3% năm 2010.


VTF - Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng - LNST đạt 47,7 tỷ đồng, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế cả năm 2011, VTF đạt 174,72 tỷ đồng LNST, vượt 150% so với kế hoạch 70 tỷ đồng được ĐHCĐ thông qua.


PHH - Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu khí – Quý IV/2011, LNST đạt 2,41 tỷ đồng tăng 6,17 % so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2011, PHH đạt 13,08 tỷ đồng giảm 14,23%.


KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mẹ) – Quý IV/2011, LNST đạt 6,77 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 6,1 tỷ đồng quý IV/2010. Lũy kế cả năm 2011, công ty mẹ KDH đạt 34,2 tỷ đồng LNST, giảm 40,58% so với năm 2010.


L18 - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 – Quý IV/2011, LNST đạt 2,37 tỷ đồng tăng 22,80%. Lũy kế cả năm 2011 LNST đạt 12,45 tỷ đồng giảm 22,33% so với cùng kỳ năm ngoái.


Các doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ


OGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - LNST của riêng quý IV đạt 13,49 tỷ đồng, giảm mạnh 92,67% so với mức 184,15 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2011, OGC đạt 175,61 tỷ đồng LNST, giảm 65,11% so với mức 503,38 tỷ đồng cả năm 2010.


BRC - Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành - Riêng quý IV, BRC đạt 2,1 tỷ đồng LNST giảm 14,29% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2011, BRC đạt 12,2 tỷ đồng LNST, giảm 15,75% so với cùng kỳ năm 2010.


PXM - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Trung - LNST đạt 5,24 tỷ đồng giảm 17,09% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2011, LNST đạt 27,67 tỷ đồng tăng 41,61% so với cùng kỳ năm trước.


UDC - CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị - LNST cả năm đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng, giảm 42,98% so với năm 2010.VRC - CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu-công ty mẹ - Lợi nhuận sau thuế quý IV của VRC mẹ đạt 4,3 tỷ đồng cả năm đạt 24,1 tỷ đồng giảm 62,4% so với năm 2010.VGP - Công ty cổ phần Cảng Rau Quả - Quý IV/2011 LNST đạt 4,99 tỷ đồng giảm 61,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2011, VGP đạt 22,64 tỷ đồng LNST giảm 15,08% so với cùng kỳ năm trước.


CMG - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (mẹ) - Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 4 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 66 tỷ đồng, giảm 39,6% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 65,5 tỷ đồng.


TSC - Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ - Riêng quý IV, LNST đạt 1,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 72,2 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, TSC lãi 24,59 tỷ đồng, tăng 92,41% so với cùng kỳ.


GTT - Công ty Cổ phần Thuận Thảo - LNST cả năm 2011 đạt 1,16 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 48,99 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010.


PET - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – Quý IV công ty ty mẹ LNST đạt 20,85 tỷ đồng, giảm 59,8% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế cả năm 2011, PET đạt 228,13 tỷ đồng LNST, tăng 22,73% so với cùng kỳ năm 2010.


TAC - Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An - LNST quý IV đạt 10,57 tỷ đồng, giảm 78,26% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2011, TAC đạt 25,11 tỷ đồng LNST, giảm 71,36% so với cả năm 2010.


Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông


PVS - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam – Ông Nguyến Hùng Dũng - Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc đã mua 100.000 CP nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 133.367 CP (tỷ lệ 0,04%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 12/01/2012 đến 19/01/2012.


Ngoài ra từ ngày 16/01/2012 đến 20/01/2012, ông Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT cũng đã mua được 100.000 CP nâng số lượng nắm giữ lên 337.752 CP (tỷ lệ 0,11%).


HOM - CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai - Bà Bùi Thị Tho – là vợ của ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên HĐQT đã mua được 50.000 CP trong số 80.000 CP đăng ký mua trước đó do thị trường diễn biến không thuận lợi và giao dịch nhỏ lẻ. Thời gian thực hiện giao dịch từ 29/12/2011 đến 17/01/2012


KSD – Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico - Ông Bùi Việt Vương – Tổng giám đốc đã mua 48.000 CP trong số 200.000 CP đăng ký mua trước đó do thị trường chưa thuận lợi, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 48.600 CP (tỷ lệ 0,45%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 21/11/2011đến 20/01/2012.


BTT - CTCP Thương Mại - Dịch vụ Bến Thành - Từ 24/11/2011 đến 20/01/2012, Tổng Công ty Bến Thành đã bán 2.710 cp và mua 1.000 cp, giảm nắm giữ còn 3.818.293 cp, chiếm 43,4% vốn.


FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT đã mua 500.000 cổ phiếu nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 4.700.000 CP (tỷ lệ 27,65%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 16/01/2012 đến 19/01/2012.


SMT – CTCP Vật liệu và viễn thông Sam Cường - Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 10.000 CP nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 61.049 CP (tỷ lệ 2,21%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 03/01/2012 đến 17/01/2012.


Giao dịch cổ phiếu của cổ đông


LGC - CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia - Từ 06/02 đến 06/04, ông Cao Lương Ngọc - Ủy viên HĐQT đăng ký bán hết 88.200 cp đang nắm giữ.


GMC - CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn - Từ 03/02 đến 02/03, ông Lâm Quang Thái đăng ký mua 200.000 cp và bán 500.000 cp trong tổng số đang nắm giữ 834.820 cp (9,41%).


NVT - CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - Ông Hoàng Anh Dũng, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc đăng ký mua bán đồng thời 2,5 triệu cổ phiếu NVT trong thời gian từ 02/02 đến 02/04. Trước giao dịch, ông Dũng sở hữu 11,4% vốn điều lệ công ty, tương đương 6.897.190 cổ phiếu.


DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) đăng ký mua và bán đồng thời 2 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch từ 30/01/2012 đến 29/03/2012.


Trần Dũng


Theo TTVN/HNX&HSX

Số lượt xem: 123
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website