Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

BVH: Bộ Tài chính và SCIC chưa có kế hoạch thoái vốn

Thứ 7 26/02/2011 19h:58
BVH: Bộ Tài chính và SCIC chưa có kế hoạch thoái vốn
Bộ Tài chính có thể sẽ xem xét phương án nâng lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt lên 25% trong thời gian tới căn cứ vào kết quả hợp tác trong vai trò là cổ đông chiến lược.

Tôi nghe nói giá CP BVH tăng mạnh trong thời gian vừa qua do CP này nằm trong rổ CP của các quỹ đầu tư chỉ số (ETF). Nếu đúng như vậy thì CP mang tính đầu tư rất cao. Phía Tập đoàn Bảo Việt có bình luận gì về vấn đề này?Tập đoàn Bảo Việt không tham gia vào việc tác động liên quan giá CP trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, BVH tập trung vào việc nâng cao giá trị CP thông qua việc đổi mới quản trị DN, đầu tư công nghệ, quản lý rủi ro thực hiện chủ trương một Bảo Việt một nền tảng mới. Từ đó tạo ra sự tăng trưởng bền vững về doanh thu và hiệu quả kinh doanh góp phần nâng cao giá trị CP, đáp ứng nhu cầu của NĐT. Ngoài ra Tập đoàn BVH luôn chú trọng đến tính minh bạch và kịp thời trong việc thông tin ra thị trường kể cả việc công bố thông tin theo báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) đã được kiểm toán.

Việc đầu tư của các NĐT nước ngoài thời gian qua tập trung vào một số DN trong đó có BVH là theo chiến lược và đánh giá độc lập của họ. Tôi cho rằng, các NĐT nước ngoài thường tập trung đầu tư vào các DN có giá trị, có tiềm năng tăng trưởng vững chắc, dài hạn có khả năng dẫn dắt thị trường. Việc các quỹ đầu tư chỉ số (ETF) đầu tư vào CP BVH là theo các chiến lược đầu tư riêng của họ và điều này đã có tác động nhất định đến việc tăng giá CP BVH trong thời gian qua. Đó là do cung cầu khách quan và chiến lược của nhà đầu tư trên thị trường.Tôi xin hỏi mối quan hệ giữa Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con hiện nay. Tôi mua CP BVH sẽ được hưởng lợi nhuận do các công ty con làm ra như thế nào?Hiện nay BVH có các công ty con sau: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt , Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn BVH), CTCK Bảo Việt (59,92%), NHTMCP Bảo Việt (52%), CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVH và các Công ty con khác sở hữu 98%, Công ty TNHH Bảo Việt _ Âu Lạc sở hữu 60%).

Mối quan hệ giữa BVH và các DN thành viên là mối quan hệ giữa chủ sở hữu và các đơn vị nhận đầu tư vốn. BVH cử người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn để thực hiện các quyền của chủ sở hữu theo điều lệ hoạt động của các đơn vị thành viên này. Tham gia vào việc quản lý DN theo quy định của Luật DN và điều lệ của các DN. Ngoài việc thưc hiện công tác quản lý với tư cách là chủ sở hữu thì Tập đoàn Bảo Việt có mối quan hệ hỗ trợ điều phối hoạt động kinh doanh của các công ty con để nâng cao sức mạnh tổng thể của Bảo Việt. Trên cơ sở đó Bảo Việt thu lợi nhuận từ các công ty con tương ứng với phần vốn Bảo Việt đầu tư vào.

Đối với những công ty con được Bảo Việt đầu tư 100% vốn thì Bảo Việt trực tiếp quyết định phân chia lợi nhuận của các công ty con này. Đối với những công ty con tập đoàn đầu tư dưới 100% vốn điều lệ thì BVH tham gia việc quyết định phân phối lợi nhuận của các công ty này với tư cách là một cổ đông chi phối phù hợp với điều lệ của Công ty. Bản thân Bảo Việt cũng có những hoạt động trực tiếp kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Như vậy nếu một cổ đông của BVH sẽ được hưởng cổ tức của BVH, nguồn cổ tức đó từ việc thu lợi nhuận của các công ty con và lợi nhuận kinh doanh trực tiếp của BVH.

Được biết Bảo Việt đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc tập đoàn.Việc tái cấu trúc tập trung vào những công việc gì. Tập đoàn có ý định thoái vốn hoặc hạn chế góp vốn vào những DN không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hay không?Ông Hoàng Việt Hà: Kể từ khi thực hiện CPH, cùng với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược HSBC, BVH tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền tảng mới hướng theo các chuẩn mực quốc tế trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đổi mới quản trị, công nghệ thông tin thống nhất và xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Các chính sách này đang dần phát huy tác dụng trong thời gian qua và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh của BVH trên thị trường. Trong chiến lược từ nay đến 2015, trên cơ sở nền tảng mới, chúng tôi tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng xây dựng siêu thị tài chính, nhằm cung cấp dịnh vụ tài chính đa dạng, trọn gói cho khách hàng. Những nỗ lực này sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và hiệu quả vượt trội.Liên quan đến chiến lược đầu tư, đầu tư tài chính là một trong những mảng hoạt động kinh doanh quan trọng của BVH nên chúng tôi luôn chú trọng quản lý hiệu quả và quản lý rủi ro nhằm gia tăng hiệu quả cũng như đảm bảo sự an toàn đối với đồng vốn mà NĐT đã đầu tư vào BVH. Trong điều kiện nền kinh tế luôn có những biến động, BVH tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý đầu tư và quản lý rủi ro. BVH đã thành lập Hội đồng quản lý rủi ro và Hội đồng đầu tư, Hội đồng quản lý cân đối tài sản nợ tài sản có (ALCO) có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia HSBC nhằm xây dựng một cơ chế quản trị hoạt động đầu tư xuyên suốt từ Tập đoàn xuống các công ty thành viên. Do vậy danh mục đầu tư của BVH cũng thường xuyên được rà soát và tái cấu trúc để danh mục đó phát huy được hiệu quả tốt nhất trước sự biến động của nền kinh tế.Những thông tin về sự biến động và thay đổi trong danh mục đâu tư tài chính của BVH luôn được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét công bố công khai. Giá trị của các danh mục đầu tư này đều được đánh giá theo hai chuẩn mực kế toán VIệt Nam (VAS) và Chuẩn mực quốc tế (IFRS).Tôi xin hỏi Bảo Việt có biện pháp gì để tạo thanh khoản cho CP Bảo Việt hay không. Vừa qua giá CP Bảo Việt tăng mạnh nhưng số CP giao dịch rất ít. Xin hỏi về lộ trình được phép bán CP của các cổ đông chiến lược (HSBC, SCIC)?Ông Hoàng Việt Hà: Liên quan đến việc tăng tính thanh khoản cho CP vừa qua BVH đã phát hành và hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung 53 triệu CP mới cho cổ đông hiện hữu. Ngày 3/3/2011 sẽ niêm yết bổ sung số CP này. Việc này sẽ góp phần tăng tính thanh khoản trên thị trường.Với cổ đông chiến lược nước ngoài, HSBC đã cam kết nắm giữ CP trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ khi trở thành cổ đông chiến lược (năm 2007). Do vậy CP của HSBC vẫn đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng vào cam kết đầu tư chiến lược dài hạn của HSBC.Xin được hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2011 của BVH. Năm 2011 dự kiến kế hoạch lợi nhuận là bao nhiêu, tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ra sao?Ông Hoàng Việt Hà: Kế hoạch kinh doanh chính thức của BVH do ĐHCĐ họp và quyết định, dự kiến vào tháng 4/2011. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối 2010 đến nay HĐQT cũng như ban điều hành của BVH đã có những dự kiến về tình hình kế hoạch kinh doanh của năm 2011. Theo đó lợi nhuận, mức chi trả cổ tức dự kiến sẽ có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2010.Với nền tảng tạo dựng được trong thời gian qua và chiến lược từ nay đến 2015, Bảo Việt có sự tăng trưởng về doanh thu ở mức hai con số và tăng trưởng về lợi nhuận ở mức từ 1 đến 2 con số. Đặc biệt về tổng tài sản hợp nhất luôn có sự tăng trưởng khá cao và ổn định.Sau khi được ĐHCĐ chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, chúng tôi sẽ công khai kế hoạch kinh doanh này.Tôi xin hỏi về thị phần của Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo Việt có chiến lược như thế nào để củng cố vị thế trước sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bảo hiểm quốc tế?Ông Hoàng Việt Hà: Về thị phần: hiện nay Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 trên thị trường, chiếm 25% thị phần và đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với 31% thị phần.Chúng tôi cũng phải đối phó với sự cạnh tranh gay gắt và mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước. Trong điều kiện đó, chúng tôi không còn con đường nào khác là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và kinh doanh có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.Chiến lược của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là tập trung đầu tư để tạo nền tảng mới và một thương hiệu Bảo Việt thống nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng. Nền tảng mới được xây dựng trên cơ sở của hệ thống quản trị tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ thông tin tập trung và nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo chuẩn mực; trình độ quản lý tiên tiến.Hiện nay BVH có vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng trong đó Bộ Tài Chính: 70,91%, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 3,26%, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited: 18%. Với việc giá CP Bảo Việt đang khá tốt liệu SCIC hoặc Bộ Tài chính có thoái bớt vốn hay không? Nếu thoái sẽ thực hiện theo hình thức nào đấu giá hay bán cho cổ đông hiện hữu?Ông Hoàng Việt Hà: Bộ Tài chính và SCIC là các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt mà cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ các cổ đông này liên quan đến việc thoái vốn tại Tập đoàn.Thưa ông Hoàng Việt Hà, được biết nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2010 trở về trước như dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, Bình Thuận,công ty cổ phần giải trí Hà Nội... không được hiệu quả cho lắm. Tập đoàn có ý định tất toán các khoản đầu tư này hay tiếp tục đầu tư để vực dậy?Ông Hoàng Việt Hà: Một trong những hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Bảo Việt là đầu tư do sử dụng nguồn vốn dự phòng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong danh mục đầu tư có một số dự án đầu tư liên quan đến bất động sản như: Dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, nhưng tỷ trọng vốn đầu tư trên cơ cấu tài sản của các dự án này rất nhỏ, dưới 1%. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư bất động sản thường có thời gian hoàn vốn dài hơn, nhưng kỳ vọng mang lại hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Bảo Việt vẫn có hiệu quả đầu tư bình quân khoảng 12% trên tổng tài sản danh mục đầu tư.Được biết khi trở thành cổ đông chiến lược của HSBC, BVH hứa hẹn sẽ cho tập đoàn này sở hữu đến 25%. Lộ trình này sẽ được thực hiện ra sao?Ông Hoàng Việt Hà: Tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt là 18%. HSBC đã có sự chuyển giao công nghệ và mang lại hiệu quả thiết thực cho Bảo Việt. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Tài chính - cổ đông nhà nước xem xét ưu tiên chào bán cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu của HSBC lên mức như hiện nay. Bộ Tài chính có thể tiếp tục xem xét phương án nâng lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt lên 25% trong thời gian tới căn cứ vào kết quả hợp tác trong vai trò là cổ đông chiến lược của Bảo Việt.Theo ĐTCKSố lượt xem: 386
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website