Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

HoSE áp dụng lệnh thị trường từ 2/7

Thứ 2 28/05/2012 10h:38
HoSE áp dụng lệnh thị trường từ 2/7
Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh (HoSE) công bố về việc triển khai áp dụng thí điểm lệnh thị trường (MP) trong vòng 3 tháng kể từ ngày 2/7.
Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. 
Nguyên tắc khớp lệnh: 1.  Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh thị trường mua sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh thị trường bán sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp. 
2.  Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn nhưng không thể so khớp tiếp tục được nữa do khối lượng của bên đối ứng đã hết, lệnh thị trường mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh thị trường bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá. 
Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần  đối với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn. 
Một số lưu ý khi sử dụng lệnh MP: 
Với  đặc  điểm “chấp nhận mức giá thị trường” lệnh thị trường không  đặt ra mức giá cụ thể, lệnh sẽ được khớp với các mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường.Vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc khi sử dụng. 
Do có độ trễ trong quá trình xử lý của hệ thống giao dịch, lệnh thị trường có thể bị từ chối nếu hệ thống giao dịch chưa hoàn tất quá trình khớp lệnh xác  định giá mở cửa hoặc hệ thống đang chuẩn bị dữ liệu tại thời điểm đầu phiên giao dịch buổi chiều. 
-------------------------------------
Hỏi đáp về lệnh thị trường
Hỏi: Mục đích của việc triển khai lệnh thị trường? 
Lệnh thị trường là loại lệnh gắn liền với phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục. Việc áp dụng lệnh thị trường sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thêm công cụ đặt lệnh, tạo tính linh hoạt trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục (hiện đang chiếm 80% tổng thời gian giao dịch). 
Hỏi: Khi nào áp dụng lệnh thị trường? HOSE sẽ tiến hành triển khai thí điểm lệnh thị trường trong vòng 3 tháng, thời điểm áp dụng bắt đầu từ ngày 02/07/2012. 
Hỏi: Lệnh thị trường là gì? 
Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. 
Hỏi: Cách thức khớp lệnh của lệnh thị trường? 
1.  Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh thị trường mua sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh thị trường bán sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp. 
2.  Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn (khi khối lượng bên đối ứng đã hết), lệnh thị trường mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh thị trường bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá. Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần đối với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn. 
Hỏi: Đặc điểm của lệnh thị trường? -  Lệnh thị trường chỉ được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục. -  Khi đặt lệnh thị trường, nhà đầu tư sẽ ghi “MP” tại trường mức giá.  -  Lệnh thị trường sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch. 
Hỏi: Khi sử dụng lệnh thị trường nhà đầu tư cần lưu ý gì? 
-  Với đặc điểm “chấp nhận mức giá thị trường” lệnh thị trường không đặt ra mức giá cụ thể, lệnh sẽ được khớp với các mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường.Vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc khi sử dụng. -  Do có độ trễ trong quá trình xử lý của hệ thống giao dịch, lệnh thị trường có thể bị từ chối nếu hệ thống giao dịch chưa hoàn tất quá trình khớp lệnh xác  định giá mở cửa hoặc hệ thống đang chuẩn bị dữ liệu tại thời điểm đầu phiên giao dịch buổi chiều. 
Hỏi: So sánh các đặc điểm khác nhau cơ bản giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn? 
Có 2 điểm khác nhau cơ bản là: 
-  Thời gian lệnh được sử dụng: Lệnh thị trường chỉ được sử dụng trong khớp lệnh liên tục, trong khi lệnh giới hạn được sử dụng trong tất cả các đợt khớp lệnh. 
-  Giá khớp lệnh: Do chấp nhận mức giá thị trường nên lệnh thị trường không đặt ra mức giá cụ thể mà sẽ được khớp với các mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường. Trong khi đó, lệnh giới hạn  đặt ra một mức giá cụ thể và lệnh chỉ  được khớp tại mức giá bằng hoặc tốt hơn mức giá giới hạn đặt ra (nếu là lệnh giới hạn mua thì giá khớp thấp hơn hoặc bằng giá đặt mua, nếu là lệnh giới hạn bán thì giá khớp cao hơn hoặc bằng giá đặt bán). 
-  Đối với lệnh mua giá trần/bán giá sàn, khối lượng còn lại của lệnh chưa  được khớp (nếu có) vẫn chờ trên sổ lệnh tại mức giá trần/sàn. Trong khi  đó, khối lượng còn lại chưa được khớp (nếu có) của lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với giá cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá (hoặc lệnh giới hạn bán với giá thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một  đơn vị yết giá), ngoại trừ trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần/sàn.   
Ví dụ về lệnh thị trường: 
Cổ phiếu ABC (giá tham chiếu 14.0; giá trần 14.7; giá sàn 13.3) có sổ lệnh trong  đợt giao dịch liên tục như sau: 
 Lệnh thị trường mua 8000 ABC được nhập vào hệ thống giao dịch.  
Kết quả khớp lệnh:  Khớp 6000 giá 14.1; 2000 giá 14.2 (Lệnh thị trường khớp lần lượt các mức giá đối ứng tốt nhất hiện có trên thị trường). 
Sổ lệnh sau đó là:  
 Tiếp theo, lệnh thị trường bán 15000 ABC được nhập vào hệ thống giao dịch. 
Kết quả khớp lệnh: Khớp 8000 giá 14; 5200 giá 13.9. Khối lượng còn lại (1800) của lệnh thị trường chuyển thành lệnh giới hạn bán giá 13.8 (Lệnh thị trường bán không khớp hết và chuyển thành lệnh giới hạn bán với mức giá thấp hơn giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá). 
Sổ lệnh sau đó là:  
 Sau đó, lệnh thị trường mua 19000 ABC được nhập vào hệ thống giao dịch. 
Kết quả khớp lệnh: Khớp 1800 giá 13.8; 1300 giá 14.2 và 2800 giá 14.7. Khối lượng còn lại (13100) của lệnh thị trường chuyển thành lệnh giới hạn mua giá 14.7 (giá trần) do mức giá khớp cuối cùng là giá trần. 
Sổ lệnh cuối cùng là:  

Theo TTVN/HoSESố lượt xem: 131
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website