Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/06

Thứ 6 01/06/2012 07h:43
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/06
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiệnVBH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 (10%)VC2: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2011 (3%)HBC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt (10%), bằng cổ phiếu (20%) và cổ phiếu thưởng (1:1)TNM: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012HFC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 (14%)ABI: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2011 (10%)APP: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 (25%) và thưởng cổ phiếu (100:4)TAG: ngày GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng (2:1)Tin doanh nghiệpPVG - CTCP KD Khí hoá lỏng Miền Bắc - Đã thông qua kế hoạch năm 2012 với tỷ lệ cổ tức dự kiến 8%, tổng doanh thu 3.220,5 tỷ đồng, bằng 77% mức thực hiện 2011. Lợi nhuận sau thuế 27,7 tỷ đồng, chỉ bằng 19% năm trước.PVL - CTCP Địa ốc Dầu khí - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu doanh thu 779,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 33,3 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức 5%.

PCT - CTCP Vận tải Dầu khí Cửu Long - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu tổng doanh thu 531 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.8 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện 2011. HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế năm 2012 quyết định mức tạm ứng cổ tức.APG - CTCP Chứng khoán An Phát - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu tổng doanh thu 17,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,86 tỷ đồng.Đại hội cũng đã nhất trí hủy bỏ phương án chuyển niêm yết cổ phiếu APG sang giao dịch tại HOSE và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để triển khai các nội dung công việc có liên quan.VES - CTCP ĐT & XD Điện Mêca Vneco – Năm 2012, VES ước tổng doanh thu 37,62 tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện năm 2011. Lãi ròng hơn 3 tỷ đồng.KMR - CTCP Mirae - Ngày 14/07 sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2012để xin ý kiến cổ đông chào bán 6 triệu cổ phần riêng lẻ cho Chủ tịch và Thành viên HĐQT. Dự kiến đợt chào bán này sẽ được thực hiện vào tháng 10/2012.OCH - CTCP Khách sạn & DV Đại Dương - Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 7.701.359 cổ phần, chiếm 97,08% vốn điều lệ của CTCP Sài Gòn Givral.FLC - CTCP Tập đoàn FLC – Đã thành lập chi nhánh tạo TP HCM và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty tại TP HCM.VHC - Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn – Đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 tỷ lệ 10% bừng tiền mặt. Thời điểm chi trả cổ tức: từ ngày 10/8/2012INC - CTCP Tư vấn đầu tư IDICO – Ngày 13/6 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán: 02/07/2012.Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đôngCII - CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh - CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu – công ty con đã bán 7.782.700 cp CII trong tổng số 9.750.000 cp đăng ký bán và mua 2.654.300 cp trong tổng số 3.750.000 cp đăng ký mua giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,98% xuống 3,16%. Thời gian kết thúc giao dịch là ngày 31/05.Bên cạnh đó, Ait Pte.Ltd. đã mua được 1.107.700 cp CII trong khoảng thời gian từ 23/05 đến 30/05. Sau khi thực hiện giao dịch, Ait Pte.Ltd. nắm giữ 7.532.700 cp CII, nâng tỷ lệ sở hữu từ 8,5% lên 10%.Do thực hiện không thành công khi đăng ký mua 2.429.020 cp CII và đăng ký bán 3.750.000 cp CII nên CTCP Đầu tư Hạ tầng BĐS Sài Gòn (SII) vẫn nắm 5.070.980 cpCII, chiếm tỷ lệ 6,75% sau khi kết thúc giao dịch ngày 31/05.LGC - CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia - CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII) đã mua 100.000 cp nâng số lượng nắm giữ lên 2.169.403 cp, tăng tỷ lệ sở hữu từ 24,98% lên 26,19%. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 30/05.SVC - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF) đã bán 1 triệu cp nhưng không mua được cổ phiếu nào trong số 1 triệu cp đăng ký lướt sóng từ ngày 09/05 đến 30/05. Sau khi thực hiện giao dịch, SSIVF còn nắm 1.684.530 cổ phiếu SVC, giảm tỷ lệ sở hữu từ 10,75% xuống 6,74%.PXS - CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí - Từ 29/3 đến 29/5, ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT đã bán 40.000 cổ phiếu và chỉ mua 10.000 cổ phiếu PXS khi đăng ký mua 50.000 cổ phiếu và bán 40.000 cổ phiếu vì tài chính không đáp ứng, do đó giảm sở hữu xuống còn 11.200 cổ phiếu, tương đương 0,029%.

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Từ 10/4 đến 5/6/2012, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund chỉ bán 1.865.560 cổ phiếu và chưa mua được cổ phiếu DRC nào trong tổng số 1.010.020 cổ phiếu đã đăng ký mua và 2.312.315 cổ phiếu DRC đăng ký bán vì biến động giá không phù hợp, giảm sở hữu xuống còn 3.395.080 cổ phiếu, tương đương với 4,9% tổng số cổ phiếu DRC đang lưu hành.PTM - CTCP Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM - CTCP Đầu tư và Dịch vụ Ô Tô Việt Nam, tổ chức có liên quan đến ông Phan Văn Đạo, Ủy viên HĐQT đã bán xong toàn bộ 600.000 cổ phiếu PTM (14,29%). Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 0 cổ phiếu PTM.PHC - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Ông Trần Huy Tưởng, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 400.000 cổ phiếu PHC nhưng không mua được cổ phiếu nào do giá cổ phiếu không đạt được như mong muộn. Sau giao dịch, ông Tưởng nắm giữ 103.950 cổ phiếu PHC.KTB - CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc - Hoàng Kim Thành là Thành viên HĐQT đã bán toàn bộ 100.000 CP đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện từ 5/3 đến 5/3/2012.SMA - CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn - Bà Vũ Thị Diễm Ly - vợ của ông Trần Đức Phú - Ủy viên HĐQT đã bán hết 473.258 cp tương đương 5,87% vốn trong khoảng thời gian từ 22/05 đến 31/05.DNC - CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng - Bà Lại Thị Dinh, vợ ông Lê Hữu Cảnh, Ủy viên HĐQT đã mua xong 2.100 cổ phiếu DNC. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu DNC nắm giữ lên 32.100 cổ phiếu.Giao dịch cổ phiếu của cổ đôngTMS - CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM - Quỹ Tầm Nhìn SSI (SSIVF) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.409.077 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,71% còn 909.077 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,97%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2012.SSC - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam - Quỹ Tầm Nhìn SSI đăng ký bán toàn bộ 628.268 cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2012.NSC - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương - Quỹ Tầm Nhìn SSI đăng ký bán 441.380 cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2012.ABT - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre - Quỹ Tầm Nhìn SSI đăng ký bán 600.000 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.933.840 cp còn 1.333.840 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2012.APC - CTCP chiếu xạ An Phú - Quỹ Tầm Nhìn SSI đăng ký bán 600.000 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.987.210 đơn vị tương đương tỷ lệ 17,37% còn 1.387.210 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2012.LAF - CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An - Quỹ Tầm Nhìn SSI đăng ký bán toàn bộ 883.680 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2012.SVC - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Quỹ Tầm Nhìn SSI đã bán 1 triệu cổ phiếu trong số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua và bán giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.684.530 đơn vị còn 1.684.530 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,74%. Giao dịch thực hiện từ 9/5 đến 30/5/2012.SDT - CTCP Sông Đà 10 - Từ ngày 1/6 đến ngày 30/7, Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan với ông Đậu Minh Lâm, Ủy viên HĐQT đăng ký mua và bán đồng thời 1 triệu cổ phiếu. Hiện tổ chức này nắm giữ 1.028.920 cổ phiếu SDT.BVG - CTCP Thép Bắc Việt - Nhằm cân đối tài chính cá nhân, từ ngày 31/5 đến ngày 27/7, bà Tạ Thu Hằng, Kế toán trưởng đăng ký bán toàn bộ 93.000 cổ phiếu BVG nắm giữ.

DNC - CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng - Từ ngày 1/6 đến ngày 31/7, Bà Lại Thị Dinh, vợ ông Lê Hữu Cảnh, Ủy viên HĐQT đăng ký mua tiếp 10.000 cổ phiếu DNC theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

IDV - CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - Từ ngày 31/5 đến ngày 30/7, bà Nguyễn Thị Hương, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 50.000 cổ phiếu trong tổng số 81.348 cổ phiếu IDV nắm giữ.PNC - Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam - Bà Trần Thị Mai đăng ký mua 100.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 68.152 đơn vị lên 168.152 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/6 đến 4/7/2012.Trần DũngTheo TTVN/HNX&HSXSố lượt xem: 105
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website