Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Thị trường vốn muốn vững, phải minh bạch

Thứ 3 28/08/2012 23h:11
Thị trường vốn muốn vững, phải minh bạch
UBCK sẽ phối hợp với NHNN quản lý chặt dòng vốn từ khu vực ngân hàng thông qua các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Đó là một trong những góc nhìn chung của các chuyên gia và nhà quản lý tham dự hội thảo về phát triển thị trường vốn ngày 23 - 24/8, do Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức.
Niềm tin vào DN, vào TTCK phải xây trên sự minh bạch


Ông Saman Bandara, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối dịch vụ kiểm toán và tư vấn bảo hiểm Ernst & Young Việt Nam cho rằng, yếu tố niềm tin luôn là nền tảng và là động lực của sự phát triển với mọi TTCK, nhất là những thị trường non trẻ như TTCK Việt Nam.

Niềm tin của thị trường về cơ bản được xây dựng trên niềm tin của công chúng đầu tư đối với các công ty niêm yết. Niềm tin này chỉ được tạo dựng khi mà công chúng đầu tư có thể tin tưởng vào số lượng hay tính đầy đủ, toàn diện và chất lượng của các thông tin trong những bản cáo bạch mà họ được cung cấp.


Cũng theo Ernst & Young, bản cáo bạch của các công ty niêm yết lần đầu với thông tin đầy đủ, xác thực, minh bạch có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của tất cả các bên tham gia thị trường và sự phát triển bền vững của thị trường nói chung.

Ở hầu hết các nước, các quy định pháp lý trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán liên quan đến việc công bố thông tin trong bản cáo bạch đều nhằm ngăn chặn các trường hợp các bên có lợi ích liên quan phải tiếp nhận các thông tin không đầy đủ hay sai lệch, đồng thời đặt ra các trách nhiệm pháp lý cho các bên liên quan để tăng cường tính tuân thủ trong quá trình này.

Những chế tài xử phạt cũng được đặt ra, cả hình thức phạt tiền và phạt tù đối với các vi phạm nghiêm trọng của các bên liên quan, bao gồm cả các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tham gia vào quá trình này.


Kinh nghiệm của TTCK Singapore, Malaysia và nhiều nước cho thấy, luật pháp yêu cầu các tổ chức chuyên nghiệp tham gia vào quá trình chuẩn bị niêm yết của một công ty phải tiến hành các soát xét và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu, trong trường hợp vi phạm sẽ phải đối mặt với trách nhiệm dân sự, thậm chí hình sự, bao gồm từ hình thức phạt hành chính cho đến phạt tù. Những hình phạt này cũng áp dụng đối với ban lãnh đạo công ty nếu vi phạm là do chính họ.

Tại Singapore, để tạo điều kiện cho công chúng đầu tư thẩm định chất lượng thông tin trong cáo bạch của các công ty niêm yết lần đầu, cơ quan quản lý còn yêu cầu các công ty này phải đăng tải trên website bản cáo bạch của họ trước khi được phê duyệt.


Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam, ông Saman Bandara đánh giá, thông tin trong bản cáo bạch của các công ty niêm yết lần đầu không ít trường hợp chỉ mang tính hình thức và chất lượng cũng không được kiểm soát thích đáng. Đó là một trở ngại lớn đối với sự phát triển bền vững của thị trường về lâu dài.


Tái cấu trúc thị trường sẽ bắt đầu từ sự minh bạch


Chia sẻ tại hội thảo, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và khủng hoảng nợ công tại châu Âu sau đó đã tác động mạnh tới tình hình kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, các chính phủ đều nỗ lực đưa ra các chính sách nhằm ngăn chặn đà suy thoái kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm tỷ lệ thất nghiệp...

Tuy nhiên, các biện pháp này chưa đạt được kết quả mong muốn do một mặt mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, mặt khác do các vấn đề về nợ công, ràng buộc ngân sách, nợ xấu trong hệ thống tài chính - ngân hàng.

Do vậy, hầu hết các nước đã thực hiện đồng thời chính sách ổn định vĩ mô và cơ cấu lại nền kinh tế, cũng như hệ thống tài chính - ngân hàng.


Cơ cấu lại nền kinh tế bao gồm các biện pháp chính sách nhằm làm giảm hoặc loại bỏ các yếu tố cản trở phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

Điều này một mặt liên quan tới việc hạn chế sự can thiệp hoặc nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của nhà nước, nhưng mặt khác bao gồm các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của thị trường mà thị trường còn non trẻ không tự xử lý được, ví dụ quản trị rủi ro, đạo đức nghề nghiệp, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.


Với TTCK, ông Bằng cho rằng, việc tái cấu trúc toàn diện TTCK sẽ từng bước nâng cao vai trò, vị trí của thị trường, hướng tới việc năm 2020, thị trường này trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế; hỗ trợ tích cực cho thị trường tiền tệ trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Một trong 4 định hướng chính của quá trình tái cấu trúc này là tổ chức thị trường theo hướng chuyên biệt hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp, với cơ cấu quản trị điều hành thống nhất, minh bạch, chuyên nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động lành mạnh, vững chắc theo sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước.

Bên cạnh đó, nỗ lực cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, củng cố năng lực hoạt động và quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chứng khoán, phát triển nhà đầu tư... cũng là những định hướng đã và đang được đề cập trong quá trình tái cấu trúc này.


Một trong những điểm quan trọng nhất để tái cấu trúc TTCK là phải nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các DN và công khai, minh bạch hoạt động của các chủ thể trên TTCK.

Theo đó, một loạt giải pháp để tiến tới sự minh bạch đã và đang được UBCK, Bộ Tài chính triển khai thực hiện như: quy định DN phải công bố thông tin theo quy mô vốn và tính đại chúng; áp dụng chuẩn mực kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính theo thông lệ quốc tế với các tổ chức phát hành; đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các hoạt động liên quan đến phát hành, niêm yết, công bố thông tin, quản trị công ty...

Với khối CTCK, ngoài việc xây dựng những tiêu chí cụ thể về tài chính để đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động, một điểm mới được ông Bằng chia sẻ là UBCK dự kiến sẽ nâng cao điều kiện thành lập, đặc biệt là tiêu chí về tài chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng các tổ chức kinh doanh chứng khoán; đổi mới hoạt động kinh doanh theo thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, UBCK sẽ phối hợp với NHNN quản lý chặt dòng vốn từ khu vực ngân hàng thông qua các tổ chức kinh doanh chứng khoán.


Nhiều chuyên gia cho rằng, TTCK Việt Nam đã trở thành một kênh huy động vốn lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần thực hiện kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Để thị trường phát triển cần đảm bảo luôn duy trì được niềm tin của thị trường, của công chúng đầu tư. Trong đó, trước hết cần đảm bảo chất lượng thông tin được công bố từ DN phải đáng tin cậy.

Trong vấn đề này, điều quan trọng nhất là cơ quan quản lý phải làm sao để DN hiểu rằng, trách nhiệm đầu tiên và cao nhất với sự minh bạch thuộc về chính ban lãnh đạo DN. Họ phải hướng đến các mục tiêu lâu dài của công ty, thay vì những lợi ích ngắn hạn, thường là động cơ dẫn đến việc công bố thông tin thiếu sót, sai lệch từ DN.


Bên cạnh đó, quy định pháp lý cần bổ sung yêu cầu tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng đầu tư, các công ty kiểm toán và các công ty tư vấn luật để soát xét về tài chính, kế toán và pháp lý, nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin công bố.


Đồng thời, cần quy định cụ thể trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia đối với thông tin công bố trong cáo bạch, chế tài xử phạt đối với các vi phạm và thực hiện nghiêm các quy định này.

Quá trình tái cấu trúc TTCK, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và nền kinh tế tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn khởi đầu. Như lời ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội thì bất kỳ công cuộc tái cấu trúc nào cũng sẽ có những nỗi đau như nỗi đau của một ca phẫu thuật. Nhưng nếu sau những ca phẫu thuật, cơ thể DN, cơ thể thị trường trở nên khỏe mạnh hơn, minh bạch hơn thì đó là cái đích cần hướng tới.Theo Linh Chi
ĐTCK

Số lượt xem: 107
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website