Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

[Trực tiếp] ĐHCĐ EIB: Nếu đi đường thẳng, EIB cần 40 năm để đuổi kịp số chi nhánh của Sacombank

Thứ 6 26/04/2013 10h:08
[Trực tiếp] ĐHCĐ EIB: Nếu đi đường thẳng, EIB cần 40 năm để đuổi kịp số chi nhánh của Sacombank
Theo kế hoạch năm 2013, cổ tức của EIB dự kiến chia 12%, trong đó 6,12% bằng cổ phiếu và 5,88% chia bằng tiền mặt.

HĐQT trình đại hội thông qua EIB sẽ nhận sáp nhập một NHTM khác.

Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch EIB, với tình hình như hiện nay, triển trọng của EIB muốn làm ăn lâu dài hơn phải có hệ thống cơ sở vật chất phát triển hoàn chỉnh, có thời kỳ EIB đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của NHNN nên chưa phát triển được, hiện tại EIB có 207 điểm giao dịch trên toàn quốc, trong khi STB có 421 chi nhánh và 2 chi nhánh tại Lào và Campuchia, gấp đôi EIB. Trong quý 1/2013 STB kịp làm ra LNTT là 850 tỷ trong khi đến 24/4 lợi nhuận của EIB đạt 470 tỷ.

EIB xem xét tình hình STB có mạng lưới rộng và huy động tốt, nên lợi nhuận vượt EIB. Theo dự thảo mới về cơ sở vật chất hạ tầng của NHNN sắp ban hành, nếu không có gì thay đổi 1 năm NHNN chỉ cho TCTD phát triển tối đa 5 chi nhánh và phòng giao dịch, như vậy nếu EIB tuần tự tiến, EIB phải cần 40 năm mới theo kịp chi nhánh của Sacombank.

Do đó chỉ có con đường M&A mới có thể phát triển một cách vượt bậc, tạo ra NHTM có quy mô hết sức lớn trong vòng 3-5 năm nữa. EIB xin đại hội ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu việc sáp nhập này, tìm kiếm đối tác lập đề án trình HĐQT, cổ đông, NHNN...bước nghiên cứu rất dài từ 3-5 năm tới.

Cổ đông NHTMCP Á Châu muốn báo cáo về kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013. Lợi nhuận 4 tháng đầu năm của EIB dự kiến 480-490 tỷ đồng, nếu có khoản thu khác sẽ xấp xỉ 500 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước. Eib trích lập dự phòng, khoản lãi suất cho vay được điều chỉnh giảm.

Vốn huy động so với đầu năm giảm 6.000 tỷ, tuy nhiên về bản chất lại tăng 7.000 tỷ do nguồn vốn của EIB cấu phần bởi VND, ngoại tệ và vàng. EIB, ACB, Techombank...có hoạt động về vàng rất mạnh nhưng các loại vàng giữ hộ và huy động phải tất toán trong 30/6, trong 3 tháng đầu năm chuyển ra ngoại bảng khoảng 12.000 tỷ quy đổi từ vàng nên vốn huy động giảm 6.000 tỷ .

Cho vay tăng khoảng 4-5 tỷ, như vậy tỷ lệ tăng dư nợ tín dụng chỉ 0,4-0,5%, việc cho vay lúc này có nhiều rủi ro nên tín dụng của EIB rất chặt chẽ. Việc tăng dư nợ trong thời diểm này không kiểm soát kỹ sẽ gây ra nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu lúc này của EIB trên 1,3%, cơ cấu lại nợ cho các DN khó khăn tạm thời, EIB cơ cấu nợ khoảng 2.000 tỷ đồng, tiếp tục xử lý và đến cuối năm về cơ bản sẽ dudược xử lý khoảng 0,4-0,5% sẽ chuyển sang nhóm cao hơn và nợ xấu của EIB sẽ khoảng 2%/

NHNN yêu cầu ngưng huy động vàng và phải tra hết vàng cho người gửi tiền, EIB đã dự trữ vàng rất lớn, EIB cho DN và cá nhân vay 1 tấn vàng từ 1-10 năm, NHNN cũng có cho xử lý chuyển vàng sang tiền đồng, NHNN có thể cho vay vàng và chúng tôi dự báo NHNN sẽ xử lý như vậy..................................Tháng 8, tháng 9 là lúc khách hàng rút vàng rất lớn, EIB còn hỗ trợ vàng cho các ngân hàng bạn tháo gỡ khó khăn về thanh khoản.

Trụ sở số 7 Lê Hồng Gấm chuẩn bị khởi công xây dựng tòa nhà 40 tầng.

Ông Phạm Hữu Phú đã chúc mừng cổ đông Eximbank về việc EIB nắm giữ hơn 9,7% trên tổng vốn của STB, ở mức 1.672 tỷ, vốn hóa khoản đầu tư hiện nay khoảng 2.200 tỷ.

Hôm qua STB đại hội thường niên năm 2012, ông Phú từ nhiệm thành viên HĐQT của EIB và trúng cử thành viên HĐQT của STB. Về kết quả kinh doanh 2012 tổng tài sản của STB hơn 150.000 tỷ, tăng 8% so với cuối năm 2011, tổng dư nợ cho vay hơn 98.000 tỷ, lợi nhuận trước trích dự phòng 3.369 tỷ nhưng sau khi 1.315 tỷ trong đó trích dự phòng cho SBS 1.522 tỷ.

STB muốn trích lập một cách “sạch sẽ” những tồn đọng của các năm trước để bước vào năm 2013.  STB đầu tư vào SBS 522 tỷ, trước đó đã có quyết định chuyển đổi trái phiếu vào SBS, tổn thất khoảng 50%.

Vừa qua chúng tôi đã nhân được văn bản của NHNN cho phép STB chia cổ tức cho cổ đông 20% trong quý 2. EIB sẽ thu 20% trong đó 6% bằng tiền mặt và 14% bằng cổ phiếu.

Với nền tảng của STB về mạng lưới, thì hiệu quả quý 1 có thể STB cao nhất các NHTM. Hiện nay STB đạt 850 tỷ trước thuế, trên 30% kế hoạch trong năm 2013. Năm nay STB có thể nợ xấu tăng khi Thông tư 02 áp dụng, mặc dù nợ xấu STB đang kiểm soát ở mức 2%.

Thuận lợi của STB chưa có nhà đầu tư chiến lược sau khi ANZ thoái vốn, STB sẽ phát hành 20% cho cổ đông chiến lược, thu về 400 triệu đô, theo ông Phú, việc đầu tư của EIB và STB hòan tòan có hiệu quả, hy vọng việc hợp tác giữa EIB và STB sẽ nâng lên tầng cao mới năm 2013................................EIB đã năm 9,53% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất của Sacombank, đại diện của EIB là ông Phạm Hữu Phú đã được bầu làm Chủ tịch Sacombank, không chỉ mang lại lợi nhuận cho EIB mà nâng cao hình ảnh của Eximbank trên thị trường.Năm 2012, EIB đưa ra kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 6,12%, từ 12.355 tỷ lên 13.111 tỷ đồng tuy nhiên do điều kiện thị trường chưa cho phép nên việc này không thực hiện trong năm 2012. Năm 2013 nội dung này tiếp tục được đưa ra xin ý kiến đại hội cổ đông, theo đó EIB sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 75.614.000 cổ phần, dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 6,12% (100 cổ phiếu được trả cổ tức 6,12 cổ phiếu). Theo kế hoạch năm 2013, cổ tức của EIB dự kiến chia 12%, trong đó 6,12% bằng cổ phiếu và 5,88% chia bằng tiền mặt.Các chỉ tiêu an toàn vốn dự kiến đến cuối năm 2013, tổng tài sản 200.000 tỷ (tăng 18% so với năm 2013), huy động vốn 110.000 tỷ (tăng hơn 29%), dư nợ cho vay 86.160 tỷ đồng (tăng 15%).Đến 31/12/2012, tổng giá trị đầu tư của EIB là 14.200 tỷ, trong đó trái phiếu là 11.750 tỷ, đầu tư vào cổ phiếu và góp vốn là 2.455 tỷ đồng trong đó đầu tư vào Sacombank hơn 1.600 tỷ.Nợ xấu của EIB năm 2012 chỉ ở mức 1,3% là do hoạt động tín dụng 3 năm lại đây, đưa trung tâm tín dụng đi vào quý 4/2012, các hạn mức chi nhánh đều hạ thấp xuống, trung tâm tín dụng này hoạt động bình quân 6-7 tiếng đồng hồ trực tuyến với các chi nhánh để quản lý rủi ro.EIB sẽ tổ chức 3 trung tâm khối khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và đầu tư tài chính, triển khai bán hàng chuyên nghiệp, trung tâm tín dụng, thành lập trung tâm chuyên xử lý nợ xấu.Năm 2012, EIB đạt 2.138,6 tỷ đồng, ngân hàng trình ĐHCĐ chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế (tương đương 32 tỷ đồng). Năm 2013, HĐQT tiếp tục trình ĐHCĐ mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế.HĐQT trình cổ đông việc miễn nhiệm ông Phạm Trung Cang, thành viên HĐQT và ông Philip Simon Rupert Skevington – thành viên HĐQT độc lập. Hai ứng viên được bầu bổ sung là ông Lawrence Justin Wolfe (sinh năm 1946, hiện đang làm giám đốc khối ngana hàng giao dịch Techcombank) và ông Đặng Mai Anh trước đó là trợ lý Chủ tịch HĐQT ACB (đã có thời gian làm Phó Vụ trưởng, Vụ hợp tác quốc tế NHNN).Tháng 8, tháng 9 là lúc khách hàng rút vàng rất lớn, EIB còn hỗ trợ vàng cho các ngân hàng bạn tháo gỡ khó khăn về thanh khoản.Phương MaiSố lượt xem: 113
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website