Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 02/05

Thứ 4 01/05/2013 17h:02
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 02/05
Cập nhật kết quả từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của nhiều doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiệnPMS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (6%)HDO: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013CT3: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013ORS: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013DHL: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013Tin doanh nghiệpDIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Năm 2013 công ty đặt kế hoạch doanh thu 621,6 tỷ đồng và LNST đạt 88 tỷ đồng, so với thực hiện 2012 thì kế hoạch năm nay của DIG gấp 6,7 lần về lợi nhuận sau thuế. Năm 2013 công ty tiếp tục chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16%. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 2,033 tỷ đồng tương đương khoảng 2,3% kế hoạch LNST.SBT - Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh - Kế hoạch kinh doanh 2013 được đề ra với chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 2.314 tỷ đồng và 365 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2013 vẫn là 20%.HVT - CTCP Hóa Chất Việt Trì – Đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 318 tỷ đồng, tăng 10% so 2012. Lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng và cổ tức tối đa 17%.PIT - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex - Kế hoạch năm 2013 được công ty đưa ra với doanh thu thuần 2.130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,5 tỷ đồng và cổ tức ở mức 5%.HĐQT, BKS, cán bộ quản lý cấp cao sẽ được thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch với mức 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.EBS - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội - Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 110 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính 14,7 tỷ đồng tức tăng nhẹ so với mức 14,3 tỷ đồng cùng kỳ và cổ tức 8-10%.WCS - CTCP Bến xe Miền Tây - Năm 2012 sẽ trích 10 tỷ đồng để chia cổ tức 40% vốn điều lệ. Trước đó vào cuối năm 2012, WCS đã chi trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.Năm 2013 thông qua kế hoạch tổng doanh thu đạt 81.739.452.000 đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 25.852.236.000 đồng. Các chỉ tiêu trên đều tăng 4% so với thực hiện năm 2012. Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2013 là 40%/vốn điều lệ.VTC - CTCP Viễn thông - Đã thông qua kế hoạch năm 2013 với tổng doanh thu 90,5 tỷ đồng và 4,3 tỷ đồng lãi sau thuế. Cổ tức 2010 ở mức 5% bằng tiền mặt sẽ được chi trả trong năm 2013.

STG - CTCP Kho vận miền Nam - Đã thống nhất kế hoạch năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu 578 tỷ đồng, giảm 4,83% so với thực hiện 2012, lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, tăng 6,54% so với thực hiện năm 2012.DPR - Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 được đề ra với 515 tỷ đồng LNTT. DPR cũng dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính năm 2013 tổng số tiền 459,6 tỷ đồng, trong đó 108,3 tỷ đồng đầu tư tại công ty và 351,3 tỷ đồng đầu tư các dự án.KKC - Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim Khí - Năm 2013 lên kế hoạch kinh doanh đạt 500 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến mức chi cổ tức là 12% trở lên.MDC - Công ty cồ phần than Mông Dương – Vinacomin - Trong năm 2013, MDC lên kế hoạch kinh doanh đạt 1.451 tỷ đồng doanh thu trong đó doanh thu than là 1.397 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,96 tỷ đồng, thu nhập bình quân CBCNV đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến mức chi trả cổ tức tỷ lệ 12%.FMC - Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với 1.800 tỷ đồng doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận trước thuế đạt ít nhất 20 tỷ đồng và cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 10%.Thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 400 triệu đồng. Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, HĐQT và BKS được thưởng 1% LNST và nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì thưởng 5% phần lợi nhuận vượt.TAC - CTCP Dầu thực vật Tường An - Kế hoạch doanh thu năm 2013 của TAC là 4.000 tỷ đồng, giảm 0,8% so với năm 2012, lợi nhuận sau thuế chỉ đặt ở mức 50 tỷ đồng, giảm đến gần 22% so với năm 2012. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức vẫn giữ nguyên mức 16% như năm 2012.

HHG - Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Đại hội thống nhất lên kế hoạch kinh doanh năm 2013 đạt 179,79 tỷ đồng doanh thu và 5,18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, dự kiến tỷ lệ chi cổ tức gần 3%.PPG - Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Phú Phong - Năm 2013, PPG lên kế hoạch kinh doanh đạt 307 tỷ đồng doanh thu và 1,46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.VFR - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với 350,7 tỷ đồng tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế vỏn vẹn 119 triệu đồng.BST - Công ty cổ phần sách thiết bị Bình Thuận - Trong năm 2013, BST lên kế hoạch kinh doanh đạt 44 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

XMC - Công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Năm 2013, lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.009,88 tỷ đồng và 30,04 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2013 là 5%.BVS - CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Đã thông qua kế hoạch doanh thu 184 tỷ đồng, lợi nhuận 77,5 tỷ đồng trong năm 2013, không thay đổi nhiều so thực hiện năm trước.SAV - CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 725,83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 32,54 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 31% và 351% so với năm 2012. Cổ tức dự kiến chi trả lên đến 25%, cao nhất kể từ 2009.SJC - CTCP Sông Đà 1.01 - Dự kiến phát hành 626.640,75 cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2012 với tỷ lệ thực hiện 100:15 từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2013, SJC đặt kế hoạch tổng doanh thu 68 tỷ và lợi nhuận trước thuế 6,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 62% và 28% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Sẽ tổ chức đại hội vào lúc 8g ngày 16/05 tới để thông qua nhiều nội dung quan trọng về phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ lâu năm chủ chốt; Phê chuẩn phương án phát hành lẻ 30 triệu cổ phiếu; Tăng vốn Minh Phú – Hậu Giang từ 600 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng bằng cách tăng thêm thành viên mới. Đáng chú ý, MPC sẽ trình đại hội kế hoạch rút niêm yết.LHG - CTCP Long Hậu - Đã bầu ông Phùng Đức Trí, Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015 kể từ ngày 22/4/2013, thay thế Trần Thị Mỹ Xuân.VOS - CTCP Vận tải biển Việt Nam - Đã bầu ông Nguyễn Trung Kiên, làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013 - 2018) kể từ ngày 24/4/2013. Ông Kiên hiện còn là Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP).PNJ - CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để chi trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán dự kiến từ 6/6.SFC - CTCP Nhiên liệu Sài Gòn - Dự kiến phát hành 1.021.373 cổ phiếu, tương đương 10% tổng số cổ phiếu lưu hành, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15/5.LCM - CTCP Chế biến khoáng sản Lào Cai - Dự kiến phát hành 3,213 triệu cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện 15%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II này.VST - CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam - Quyết định đóng cửa Chi nhánh Hải Phòng kể từ ngày 1/5/2013, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với ông Nguyễn Thế Vinh.DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Quyết định giải thể Chi nhánh Vĩnh Long để chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty con trực thuộc 100% vốn của công ty mẹ.HPR - CTCP Đầu tư xây dựng Hồng Phát – Hủy niêm yết để thực hiện hợp nhất Công ty. Theo đó, số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 48 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết là ngày 3/5 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 2/5.Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đôngSBT - CTCP Bourbon Tây Ninh - Từ 25/3 đến 2/4, SBT chỉ bán được 419.640 cổ phiếu quỹ trong tổng số 8.895.030 cổ phiếu đăng ký bán do giá chưa đạt kỳ vọng (giá giao dịch bình quân 14.880 đồng/CP). Sau giao dịch, SBT còn 8.475.390 cổ phiếu quỹ.DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá - Ngày 17/4, Mutual Fund Elite (NON-UCITS) đã trở thành cổ đông lớn sau khi mua 39.700 cổ phiếu DXP, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu từ 4,61% lên 5,11%. Hiện tổ chức này nắm giữ 402.450 cổ phiếu DXP.TCT - CTCP Cáp treo núi Bà Tây Ninh - Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 68.800 cp nâng sở hữu từ 7,06% lên 9,21%, tương đương 294.400 cp kể từ ngày 22/04.FDT - CTCP Fiditour - Bà Phạm Thị Nghiêm, vợ ông Vũ Văn Nhã, Trưởng Ban kiểm soát đã bán 1.250 cổ phiếu FDT. Sau giao dịch, bà Nghiêm nắm giữ 50 cổ phiếu FDT.LAF - CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An - Từ 28/3 đến 22/4, CTCP Xuyên Thái Bình (PAN), tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT chỉ bán được 77.000 cổ phiếu LAF trong tổng số 150.000 cổ phiếu đăng ký do giá chưa phù hợp. Nay PAN tiếp tục đăng ký bán nốt 73.000 cổ phiếu 6/5 đến 4/6 để cơ cấu lại danh mục đầu tư.SJS - CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà - Market Vectors ETF, cổ đông lớn đã bán ra 70.502 cổ phiếu SJS, làm giảm sở hữu từ 7.936.800 cổ phiếu, tỷ lệ 8,014%, xuống còn 7.866.280 cổ phiếu, tỷ lệ 7,942% cổ phiếu. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 25/4/2013.IJC - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Sau khi bán thành công 413.270 cp, Deutsche Bank AG, London Brach còn sở hữu 13.632.070 cp IJC, tương đương 4,97% và không là cổ đông lớn IJC kể từ ngày 18/04.HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Deutsche Bank AG, London Branch đã bán 252.550 cp giảm sở hữu từ 5.074.673 cp xuống còn 4.822.123 cp HSG, ứng với tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,24% xuống còn 4,97% kể từ ngày 18/04.VRC - CTCP Xây lắp & Địa ốc Vũng Tàu - Ông Nguyễn Vân Chính, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã mua 90.000 cp trong tổng 100.000 cp đăng ký mua. Sau giao dịch, ông Chính nắm 294.110 cp chiếm tỷ lệ 2,02%.AMV - CTCP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ - America LLC đã mua 26.200 cp nâng sở hữu từ 9,11% lên 10,35%, tương đương 218.900 cp kể từ ngày 18/04.PRUPF1 - Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM) đã mua 309.660 ccq nâng sở hữu từ 7,4% lên 8,02%, tương đương 4.008.940 ccq PRUBF1 kể từ ngày 24/04.VLA - CTCP ĐT & PT Công nghệ Văn Lang - America LLC đã mua 11.500 cp nâng sở hữu từ 15,05% lên 16,2%, tương đương 162.500 đơn vị kể từ ngày 22/04.VC1 - CTCP Xây dựng Số 1 - Quỹ Đầu tư Cổ phần MB Capital 1 (MBEF1) đã mua 357.000 cp nâng sở hữu lên 5,34%, tương đương 384.700 cp VC1 và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 23/04.Giao dịch cổ phiếu của cổ đôngLAF - CTCP Chế biến hàng XK Long An - CTCP Xuyên Thái Bình (PAN) đăng ký bán hết 73.000 cp từ ngày 06/05 đến 04/06 để cơ cấu lại danh mục đầu tư theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.ACL - CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang - Ông Trần Tuấn Nam, em ruột bà Trần Thị Vân Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 1.052.436 cp từ ngày 08/05 đến 08/06 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Trước giao dịch, ông Trần Tuấn Nam nắm 1.052.436 cp ACL, tương đương 5,72% vốn điều lệ.Trần Dũng

Theo Trí Thức Trẻ/HNX&HSX

Số lượt xem: 79
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website