Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Dự thảo kế toán mới: Tránh làm giá trị thực của CTCK bị thổi phồng

Thứ 2 20/05/2013 14h:52
Dự thảo kế toán mới: Tránh làm giá trị thực của CTCK bị thổi phồng
Việc để gộp tiền của NĐT với tiền của CTCK làm xuất hiện con số hàng ngàn tỷ đồng trên báo cáo tài chính của CTCK, khiến giá trị thực của CTCK bị thổi phồng.

Chế độ kế toán phải được tuân thủ để vừa đáp ứng được yêu cầu quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán, vừa cung cấp thông tin minh bạch nhất cho nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những mục tiêu trong đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, trong đó có hoạt động của công ty chứng khoán mà Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang triển khai.

Hỗn loạn hạch toán tài khoảnBà Nguyễn Thị Thục Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh (UBCKNN) cho biết, xây dựng một hệ thống kế toán đặc thù Việt Nam nhưng phù hợp với thông lệ quốc tế là đòi hỏi cấp bách của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Riêng đối với hệ thống kế toán Việt Nam, Thông tư 95/2008/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán (CTCK) qua 4 năm áp dụng đã lạc hậu và mang những điểm bất cập.Phân tích cụ thể, bà Lê Thị Hòa - Phó Vụ trưởng vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, trong lĩnh vực chứng từ kế toán, hầu hết các CTCK hiện nay đưa ra kết cấu giống như chứng từ kế toán của DN.TTCK Việt Nam cần đổi mới hệ thống kế toánKhảo sát ở nhiều CTCK, các đơn vị này dùng phiếu nhập xuất kho vật tư của DN để thành phiếu nhập kho của mình. Nhưng theo bà Hòa loại chứng từ này chưa đủ và đang thiếu so với quy định về chế độ kế toán. Điều đáng quan tâm hơn là toàn bộ chứng từ liên quan đến lưu ký, giao dịch như: chứng từ liên quan đến vay và cho vay margin, ứng trước tiền bán hiện nay các CTCK vẫn chưa có.Đặc biệt điều được xem rất nguy hiểm hiện nay là phòng kế toán chỉ là nơi tổng hợp các giao dịch, còn hợp đồng giao dịch lại được thực hiện bởi các phòng, ban khác của công ty… Trong khi quy định về hoạt động cầm cố, giải chấp của các phòng ban này nằm ở đâu của chế độ kế toán chưa được làm rõ.Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lo ngại về quá trình lưu chuyển chứng từ ở các CTCK khi đại diện CTCK An Bình cho biết, công việc của phòng kế toán hiện nay dường như chỉ tổng hợp số liệu chứng từ chứ không giám sát được thông tin và phản ánh thông tin của chứng từ; nhiều chứng từ do các phòng ban khác thực hiện.Bà Lê Thị Hòa cho rằng, Luật Kế toán yêu cầu phòng kế toán là nơi nhận và giám sát được các chứng từ đó, sử dụng chứng từ đó và chịu trách nhiệm với chứng từ đó. Còn nếu CTCK phân cấp cho các phòng ban khác của mình chịu trách nhiệm về chứng từ đó thì trong chính sách về chế độ chứng từ phải được công bố công khai. Nếu không công bố sẽ không bảo đảm tính pháp lý.“Nếu thông tin trên chứng từ không được kiểm soát, đến khi CTCK bị “vỡ”, ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Đến lúc hầu tòa có phải chỉ kế toán trưởng hay cả các phòng ban khác cũng phải chịu trách nhiệm. CTCK đang nghĩ giấy tờ chứng từ rất giản dị, giản dị đến mức độ vượt khuôn khổ cho phép”, bà Hòa nhận định.Đồng tình với nhận định này, đại diện CTCK Dầu khí cho rằng, nội dung hạch toán, chuyển nhượng còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, riêng với chứng từ phát sinh, CTCK “có gì vận dụng nấy”, trừ những chứng từ có sẵn như phiếu thu, phiếu chi. Còn với chứng từ giao dịch chứng khoán các CTCK tự sáng tác. Thậm chí có đơn vị đặt lệnh online thì căn cứ hợp đồng ký trước, sau này nếu có tranh chấp thì cứ giở hợp đồng ra mà cãi.Báo cáo tài chính sẽ thực chất hơn

Tài sản đầu tư của CTCK, dù là dài hạn sẽ bị ghi nhận lỗ ngay khi giá trị thị trường giảm, tiền của khách hàng sẽ không được gộp với tiền của CTCK trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tài sản tài chính sẽ được lôi lên vị trí chính yếu trong báo cáo.

Trước thực trạng còn nhiều bất cập như vậy, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến bước đầu của các CTCK về bản dự thảo chế độ kế toán áp dụng với CTCK Việt Nam. Theo bà Lê Thị Hòa, bản dự thảo này có nhiều điểm mới mang tính cách mạng có thể giải quyết bất cập không chỉ liên quan đến chứng từ, mà sẽ làm minh bạch hóa các tài khoản chứng khoán, tài sản của CTCK theo hướng bám sát giá trị thực.Theo đó, tài sản đầu tư của CTCK, dù là dài hạn sẽ bị ghi nhận lỗ ngay khi giá trị thị trường giảm, tiền của khách hàng sẽ không được gộp với tiền của CTCK trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tài sản tài chính sẽ được lôi lên vị trí chính yếu trong báo cáo.Cụ thể, tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của khách hàng sẽ được thể hiện riêng và được tách ra khỏi tài khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của CTCK. Bởi theo bà Hòa, việc để gộp các tài khoản này như hiện nay đang làm xuất hiện con số hàng ngàn tỷ đồng trên báo cáo tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của CTCK, khiến vị thế của CTCK được nâng lên quá mức, giá trị thực của CTCK bị thổi phồng.Chính vì vậy, chế độ mới sẽ không phân loại tài sản đầu tư tài chính ngắn hạn và tài sản dài hạn, thay vào đó sẽ thể hiện các tài sản này trong tài khoản tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi, lỗ.“Với sự thay đổi này, CTCK sẽ không còn những tài sản đầu tư tài chính dài hạn để tiếp tục tình trạng dù giá trị thị trường đã suy giảm rất nhiều, nhưng vẫn được thể hiện theo giá trị gốc mua vào rất cao. Thay đổi này đồng nghĩa với việc CTCK sẽ liên tục phải đánh giá lại mọi khoản đầu tư của mình theo giá trị thị trường”, bà Hòa nhấn mạnh.Một vấn đề khác trong báo cáo tài chính của CTCK là khoản thu nhập khác và lợi nhuận khác thường chiếm một tỷ trọng lớn so với các DN thuộc ngành nghề khác. Trong khi đó, theo chuẩn mực quốc tế, tài sản tài chính gắn liền với hoạt động cốt lõi của CTCK sẽ được đưa lên vị trí nổi bật nhất trong báo cáo tài chính của CTCK thay vì để ở một vị trí khiêm tốn và đứng sau các “tài sản khác” như hiện nay.Điều này khiến bảng cân đối kế toán của CTCK thiếu minh bạch. Chế độ kế toán mới sẽ giải quyết dứt điểm những điểm được xem là “mù mờ” này của các CTCK.Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hoạt động của một số CTCK hiện đã có quy mô và sự phức tạp ngang tầm hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, dường như các CTCK vẫn mải mê vấn đề kinh doanh mà chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng hệ thống kế toán để quản trị tốt tài sản và phòng chống rủi ro.Bên cạnh vai trò cung cấp dịch vụ cho thị trường, CTCK còn là thành viên tham gia thị trường thông qua hoạt động tự doanh. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người góp vốn và thị trường nói chung, các thông tin kế toán phải phản ánh đầy đủ hoạt động của CTCK và phải được công khai, minh bạch theo đúng Luật Chứng khoán, Luật DN và Luật Kế toán 2003.Chế độ kế toán phải được tuân thủ để vừa đáp ứng được yêu cầu quản trị rủi ro cho CTCK, vừa cung cấp thông tin minh bạch nhất cho nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những mục tiêu trong đề án tái cấu trúc TTCK, trong đó có hoạt động của CTCK mà Bộ Tài chính và UBCKNN đang triển khai.Một số sai sót liên quan đến bảng cân đối kế toánTheo quy định, khi lập báo cáo tài chính, đơn vị phải phân loại các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua để trình bày ở chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền. Nhưng thực tế, có đơn vị không thực hiện phân loại này, hoặc thực hiện không đúng. Bên cạnh đó, với các khoản đầu tư tài chính, các sai sót thường gặp bao gồm không theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn/dài hạn đang nắm giữ, dẫn đến hạch toán không đúng lãi lỗ khi bán chứng khoán…(Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính)Theo Thùy Dương

Thời báo ngân hàngXem thêmCông ty chứng khoán có hơn 16.600 tỷ gửi ngân hàng: Đau đầu vì "nhiều tiền"

KLS đang thực sự “loay hoay” với đống tiền mặt khổng lồ và dường như công ty đang không định hình được mình cần phải làm gì với số tiền này.

Sức ép 7.000 tỷ đồng

Những thống kê trên đây cho thấy sức hấp dẫn của lượng tiền mặt 7.000 tỷ đồng nhưng đồng thời cũng cho thấy sức ép của nhiều bên trong việc sử dụng, xoay vòng như thế nào để sinh lãi.

Nhà đầu tư “để không” hơn 7.000 tỷ đồng tiền mặt tại các CTCK

Hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt đang "để không" của nhà đầu tư tại các CTCK cho thấy dòng tiền vẫn đang chờ đợi cơ hội tham gia TTCK khi lãi suất đã không còn là kênh đầu tư hấp dẫn.Số lượt xem: 73
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website