Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Các điều kiện ETF xem xét vào rổ FTSE Vietnam Index

Thứ 5 06/06/2013 16h:33
Các điều kiện ETF xem xét vào rổ FTSE Vietnam Index
Chiều mai (7/6) FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục cho kỳ tháng Sáu. Nhà đầu tư có thể xem xét các điều kiện để quỹ ETF này thêm bớt danh mục cổ phiếu.

Tại thời điểm cơ cấu danh mục hàng quý, FTSE sẽ công bố danh mục cơ cấu vào thời điểm đóng cửa của ngày Thứ Sáu đầu tiên của tháng Ba, Sáu, Chín và Mười Hai. Dữ liệu sử dụng để xem xét rổ chỉ số dựa trên giá đóng cửa của ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Hai, Năm, Tám và Mười Một (tức là tháng trước khi công bố danh mục).

Quỹ sẽ có 2 tuần để bán bớt các cổ phiếu bị loại, hoặc mua mới các cổ phiếu được thêm vào, hoặc thay đổi tỷ trọng của các cổ phiếu thành phần. Tỷ trọng thành phần trong danh mục mới sẽ được áp dụng vào thứ Sáu thứ 3 của tháng review, và tỷ trọng mỗi cổ phiếu sẽ không vượt quá 15% NAV.Điều kiện về vốn hóaTại các chỉ số đánh giá hàng quý, các công ty có vốn hóa thị trường đầy đủ nằm trong top 88% giá trị vốn hóa thị trường đầy đủ của toàn bộ danh mục được thêm vào FTSE Việt Nam All-Share Index, nếu như các công ty này đáp ứng được tất cả các tiêu chí liên quan tới FTSE Việt Nam Index.

Ngày 5/6/2013 SSI công bố báo cáo dự báo FTSE sẽ loại cổ phiếu PGD do không đủ điều kiện về thanh khoản, có khả năng loại STB và PVF, ba cổ phiếu theo SSI có khả năng được FTSE đưa vào rổ là PET, CSM và PPC.

Các công ty có vốn hóa thị trường không nằm trong top 92% giá trị vốn hóa thị trường của danh mục sẽ bị xóa khỏi chỉ số FTSE Việt Nam All-Share Index.Một cổ phiếu sẽ được thêm vào danh mục nếu như giá trị vốn hóa thị trường có thể đầu tư của cổ phiếu này lớn hơn 1% giá trị thị vốn hóa thị trường của chỉ số FTSE Vietnam Index trước kỳ review.Một cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu như giá trị vốn hóa thị trường có thể đầu tư của cổ phiếu này thấp hơn 0,5% giá trị thị vốn hóa thị trường của chỉ số FTSE Vietnam Index trước kỳ review.Điều kiện về thanh khoảnMỗi cổ phiếu sẽ được kiểm tra tính thanh khoản trên cơ sở hàng quý vào tháng 3, 6, 9 và 12 bằng cách tính toán giá trị giao dịch trung bình ngày trong 3 tháng. Giá trị này được tính bằng cách lấy mức giá trung bình của mỗi ngày (giá đóng cửa * Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày) trong 3 tháng trước khi xem xét đánh giá lại danh mục.Giá trị giao dịch bình quân ngày trong 3 tháng của một cổ phiếu mới không đạt ít nhất 20% giá trị trung bình ngày trong 3 tháng của chỉ số FTSE Việt Nam All-Share Index thì không đủ điều kiện để được đưa vào chỉ số FTSE Vietnam All- Share Index.Các cổ phiếu đã có trong rổ chỉ số FTSE Vietnam All-share nếu không đạt ít nhất 10% giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng của rổ FTSE Vietnam All-share sẽ bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam All-share Index.Các cổ phiếu mới không có dữ liệu về giao dịch trong 3 tháng được cho là không có đủ điều kiện để được thêm vào chỉ số.Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng của rổ FTSE Vietnam All share được tính bằng giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng liên tiếp trước kỳ review của các cổ phiếu cấu thành trong rổ.Chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ sử dụng quá trình lọc thanh khoản tương tự như của FTSE Vietnam All-share, nhưng sẽ áp dụng hai lần điều kiện về tỷ lệ (40%/20%). Ví dụ, cổ phiếu nằm trong FTSE Vietnam Index không tạo ra ít nhất 20% giá trị giao dịch trung bình ngày trong 3 tháng sẽ không có đủ điều kiện để được thêm vào rổ FTSE Vietnam Index.Các cổ phiếu nằm trong FTSE Vietnam Index không đủ điều kiện về thanh khoản sẽ không được thêm vào rổ chỉ số cho đến khi đủ điều kiện trong 2 kỳ review tiếp theo sau đó. Ví dụ, một cổ phiếu không đủ điều kiện về thanh khoản trong kỳ review tháng 3 sẽ không đủ điều kiện để được thêm vào chỉ số FTSE Vietnam Index cho đến khi vượt qua được các kỳ review tháng 6 và tháng 9.Các điều kiện ETF xem xét vào rổ FTSE Vietnam Index (1)
Danh mục FTSE Vietnam UCITS ETF nắm giữ tại này 30/5/2013
Điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành (free float)Các cổ phiếu đã nằm trong rổ và có tỷ lệ free float (được tính bằng số cổ phiếu tự do giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) lớn hơn 5% nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 15% sẽ bị loại khỏi rổ Index nếu vốn hóa toàn thị trường nhỏ hơn 25.000 tỷ đồng hoặc không nằm trong top 10 xét về giá trị vốn hóa.Các cổ phiếu có tỷ lệ free float nhỏ hơn hoặc bằng 5% chắc chắn bị loại.Đối với các cổ phiếu không nằm trong rổ, tại kỳ review, cổ phiếu không nằm trong rổ và có tỷ lệ free float lớn hơn 5% nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 15% tổng giá trị vốn hóa sẽ có đủ điều kiện để được thêm vào chỉ số nếu như có giá trị vốn hóa lớn hơn 45.000 tỷ đồng hoặc nếu nằm trong top 5 xét về giá trị vốn hóa và đáp ứng được tất cả các điều kiện khác.Điều kiện về room ngoạiFTSE Vietnam Index sẽ loại bỏ cổ phiếu có mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 2% trở xuống. Tuy nhiên, những cổ phiếu này sẽ được xem xét thêm vào danh mục khi room ngoại tăng lên trên 10%.Mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được tính toán bằng cách lấy mức trần trừ đi số cổ phần hiện đang được nắm giữ bởi nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ, nếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 32% cổ phần của 1 công ty có giới hạn room ngoại là 49%, chỉ số trên sẽ là 17%.Những thay đổi về mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được áp dụng tại các kỳ review hàng quý.Các qui định về thêm vào hay loại bỏ cổ phiếu trong từng kỳ review được thiết kế sao cho sự lựa chọn các thành phần của FTSE Vietnam Index được ổn định trong khi vẫn đảm bảo rằng chỉ số này đại diện cho thị trường. FTSE Vietnam Index được xây dựng với cơ sở dựa trên danh mục của FTSE Vietnam All – share Index.Duy trì tối thiểu 10 cổ phiếu trong rổ FTSE Vietnam IndexCác cổ phiếu bị loại khỏi danh mục do lý do bị tạm ngưng giao dịch hoặc bị thâu tóm sẽ bị thay thế. Điều tương tự được áp dụng với các cổ phiếu bị loại bỏ để phù hợp với các luật lệ mới hoặc khi có công ty mới xuất hiện từ quá trình tái cấu trúc một công ty.Khi một công ty bị loại khỏi FTSE Vietnam Index Seris sau khi các thay đổi với danh mục đã được quyết định nhưng lại trước khi các thay đổi được thực hiện, khoảng trống này sẽ không được thay thế cho đến kỳ review tiếp theo.Trong trường hợp phần lớn các cổ phiếu trong FTSE Vietnam Index có mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thấp hơn hoặc bằng 2%, và tổng số cổ phiếu đủ điều kiện tại kỳ review thấp hơn 10, FTSE Vietnam Index sẽ duy trì con số tối thiểu là 10 cổ phiếu, bất chấp các cổ phiếu không đáp ứng được điều kiện về mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.10 cổ phiếu này được duy trì cho đến khi các thêm cổ phiếu mới đáp ứng tiêu chuẩn. Nếu trường hợp này xảy ra, cổ phiếu mới được thêm vào sẽ thay thế cổ phiếu nhỏ nhất có tỷ lệ dưới 2%.Trường hợp sáp nhập, chia tách cổ phiếuNếu một cổ phiếu nằm trong FTSE Vietnam Index bị thâu tóm bởi công ty khác, công ty mới được hình thành sẽ nằm trong rổ và xuất hiện khoảng trống. Khoảng trống này không thể bị thay thế cho đến kỳ review tiếp theo.Nếu một công ty nằm trong FTSE Việt Nam Index Series bị thâu tóm bởi một công ty không nằm trong chỉ số này, cổ phiếu ban đầu sẽ bị loại. Công ty được hình thành sau đó lọt vào chỉ số nếu như đáp ứng đủ các điều kiện. Nếu không đáp ứng được điều kiện, chỗ trống được bù đắp trong kỳ review tiếp theo.Nếu một công ty trong rổ chỉ số bị chia tách để hình thành hai hay nhiều công ty, các công ty mới sẽ nằm trong chỉ số cho đến kỳ review tiếp theo.Nếu cổ phiếu đó tạm ngừng giao dịch, nó vẫn có thể nằm trong danh mục, với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch và trong thời gian tối đa 20 ngày giao dịch. Trong thời gian này, FTSE có thể tạm thời xóa bỏ cổ phiếu với mức giá bằng 0 trong trường hợp dự đoán cổ phiếu không thể giao dịch trở lại.Nếu cổ phiếu giao dịch trở lại trước chiều ngày giao dịch thứ 20 (và lệnh xóa bỏ cổ phiếu này vẫn chưa được thực hiện), cổ phiếu sẽ bị xóa bỏ khỏi danh mục vào ngày thứ 21 với mức giá bằng 0. Nếu lý do tạm ngừng giao dịch không làm tổn hại đến cổ phiếu và được cho là ngắn hạn, cổ phiếu có thể được khôi phục tại mức giá treo.Nếu quá trình qui định trong điều 6.4.1 hoặc 6.4.2 dẫn đến việc cổ phiếu bị loại khỏi các chỉ số, cổ phiếu sẽ không bị thay thế cho đến kỳ review tiếp theo.Thu Hương

Theo Trí Thức TrẻTags: chỉ số, cơ cấu, cổ phiếu, danh mục, etf, FTSE, loại, review

Số lượt xem: 100
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website