Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

UBCKNN tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Thứ 4 03/07/2013 18h:37
UBCKNN tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Tính đến hết Quý I/2013, có 17 công ty quản lý quỹ hoạt động có lãi và 25 công ty bị lỗ, 28/47 công ty có vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ do kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Ngày 3/7/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ban lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm LKCK cùng các cán bộ, công chức UBCKNN.Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch Vũ Bằng tổng kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013 của UBCKNN. Trong 6 tháng đầu năm, UBCKNN đã tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành như hoàn thiện khung pháp lý; triển khai các giải pháp hỗ trợ thị trường, triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán, tăng cường quản lý giám sát nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của thị trường chứng khoán và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm để thị trường phát triển một cách lành mạnh, minh bạch, hiệu quả.Một số kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu nămVề khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài chính và sự phối kết hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ, công tác chỉ đạo, điều hành của UBCKNN trong 6 tháng đầu năm 2013 đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, công tác hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, UBCKNN soạn thảo các văn bản pháp quy trình Chính phủ và Bộ Tài chính ký ban hành 14 văn bản và đang tiếp tục soạn thảo Nghị định thay thế NĐ 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; Nghị định hướng dẫn thị trường chứng khoán phái sinh và Đề án phát triển thị trường chứng khoán phái sinh; Đề án tái cấu trúc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Quyết định của TTCP về việc thành lập SGDCK Việt NamVề công tác quản lý công ty đại chúng và tạo hàng hóa cho thị trường, trong 6 tháng đầu năm 2013, số lượng công ty niêm yết mới tăng khoảng 7 công ty; trong khi đó có 21 công ty và 1 chứng chỉ quỹ bị hủy niêm yết (16 công ty huỷ niêm yết bắt buộc, 3 công ty huỷ niêm yết tự nguyện, và 2 công ty chuyển sang thị trường UPCoM), đưa tổng số công ty niêm yết trên 2 sàn khoảng 737 công ty (chưa kể 135 công ty giao dịch trên hệ thống UPCoM).Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 114.840 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2012). Tuy nhiên, huy động vốn qua phát hành cổ phiếu giảm mạnh, chỉ đạt 2.344 tỷ đồng (giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái); đấu giá cổ phần hoá đạt 420 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ); Tổ chức được 110 đợt đấu thầu TPCP với tổng giá trị trúng thầu đạt trên 112.000 tỷ đồng (chiếm 67% so với tổng khối lượng trúng thầu cả năm 2012).Hoạt động quản lý, giám sát các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết tiếp tục được tăng cường theo Thông tư 52 hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK. Trong 6 tháng đầu năm có 180 công ty vi phạm quy định về CBTT trên 2 Sở. UBCK đã có công văn nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm này.UBCKNN đã chỉ đạo các Sở giám sát thường xuyên tình hình thực hiện chế độ báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch; giám sát nội dung công bố thông tin về tình hình quản trị công ty và việc lập trang thông tin điện tử (website). Trong 6 tháng đầu năm đã có 21 công ty niêm yết bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp, lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ, hủy niêm yết tự nguyện để tái cấu trúc công ty và để thực hiện giải thể công ty (bằng số lượng công ty huỷ niêm yết cả năm 2012).Về hoạt động quản lý các tổ chức trung gian, hoạt động tái cấu trúc các công ty chứng khoán được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các công ty chứng khoán (CtyCK). Trong 6 tháng đầu năm, UBCKNN đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 3 CtyCK; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và hỗ trợ tích cực cho công tác tái cấu trúc các CtyCK. UBCKNN cũng đã tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra các CtyCK về giao dịch ký quỹ, bán khống; Tiến hành rà soát đối với các CtyCK có khoản thu lớn, đồng thời yêu cầu các CtyCK nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin và tuân thủ quy định về tổ chức và hoạt động CtyCK, tăng cường công tác quản trị điều hành, đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định hiện hành, quy định về GDCK, thanh toán chứng khoán theo Thông tư 74.Đối với công ty quản lý quỹ, tính đến hết Quý I/2013, có 17 công ty quản lý quỹ hoạt động có lãi và 25 công ty bị lỗ, 28/47 công ty có vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ do kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ, trong đó 23 công ty có vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định. UBCKNN đã yêu cầu các công ty này tăng vốn nhằm đáp ứng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, không có công ty quản lý quỹ nào được cấp phép thành lập mới, đồng thời chấp dứt hoạt động 2 văn phòng đại diện.Về hoạt động thanh tra, giám sát thị trường, UBCKNN tiếp tục tăng cường giám sát thông qua tin đồn, báo cáo và kiểm tra trực tiếp, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm chế độ các quy định về giao dịch của các công ty chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có hành vi làm giá, thao túng thị trường; thanh tra và xử lý dứt điểm các vụ thao túng, nội gián, giả mạo hồ sơ.UBCKNN cũng đã chỉ đạo các Sở giám sát thường xuyên các công ty niêm yết; tăng cường giám sát, xử lý các vi phạm về chế độ báo cáo, công bố thông tin; triển khai các biện pháp như kéo dài thời gian giao dịch, nới rộng biên độ giao dịch nhằm gia tăng tính thanh khoản và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong giao dịch trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn. Hiện nay, 2 Sở GDCK đang trình kế hoạch thay đổi thời gian giao dịch đến 15h (kéo dài thêm 45 phút). Các Sở cũng đang tích cực nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới ETF, warrant, chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết, các sản phẩm trái phiếu mới (Bond index, Bond issued), các sản phẩm phái sinh (index future và bond future) và phối hợp với UBCKNN tích cực nghiên cứu và hoàn thiện Đề án về TTCK phái sinh.Tập trung đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn cho TTCK trong thời gian tới6 tháng cuối năm 2013, UBCKNN quyết tâm tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ chính thể hiện trên các hoạt động như: Tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho TTCK trong đó chú trọng giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện kéo dài thời gian giao dịch đến 15h nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và góp phần tăng thanh khoản. Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục triển khai các sản phẩm mới như chứng chỉ lưu ký toàn cầu, tái cấu trúc thị trường trái phiếu, đưa các sản phẩm mới về trái phiếu, nghiên cứu thành lập tổ chức định mức tín nhiệm, xây dựng các giải pháp giúp doanh nghiệp tăng cường huy động vốn trên TTCK, giảm thiểu thủ tục và áp dụng các giải pháp để tăng cường huy động vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.Đồng thời triển khai áp dụng có lộ trình chế độ kế toán áp dụng cho các CtyCK, Công ty QLQ trong đó tính theo giá trị hợp lý và tách biệt tài sản của nhà đầu tư với CtyCK; Tiếp tục chỉ đạo các Sở Giao dịch tích cực thử nghiệm với công ty chứng khoán để khi triển khai đảm bảo thông suốt. Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán; phối hợp với các đơn vị liên quan (SGDCK, TTLKCK, công ty chứng khoán,…), phân tích, nhận định dấu hiệu giao dịch bất thường; thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, tăng cường công tác thực hiện các quy định về nâng cao chuẩn mực niêm yết, công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo về quản trị công ty, quản trị rủi ro trong thời gian tới.

Theo Trí Thức Trẻ/UBCKNNTags: công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ, ctck, giám sát, quản lý quỹ, thị trường chứng khoán, ttck, UBCKNN

Số lượt xem: 128
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website