Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Tin vắn chứng khoán ngày 24/8

Thứ 3 24/08/2010 07h:05
Tin vắn chứng khoán ngày 24/8
Những thông tin đáng chú ý ngày 24/8/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc đăng ký niêm yết lần đầu 26,8 triệu cổ phiếu trên HOSE. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 268 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 738, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội.

* Ngày 24/8/2010, 337.934 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 532/TB-SGDHCM ngày 8/6/2010.

* Từ ngày 5/7/2010 - 20/8/2010, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, đã bán 718.280 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do giá không đạt như kỳ vọng, nhằm cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 30/8/2010 - 30/10/2010, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.259.190 cổ phiếu, chiếm 7,5% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 1/9/2010 - 29/11/2010, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) đăng ký bán hết 1.000 cổ phiếu, nhằm bổ sung vốn lưu động.

* Từ ngày 24/8/2010 - 23/10/2010, ông Nguyễn Hoàng Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.419.790 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Ngày 12/8/2010, Amersham Industries Limited, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã mua 1.250.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1.250.000 cổ phiếu, chiếm 1,66% vốn điều lệ, nhằm đầu tư vào CII.

* Ngày 5/5/2010, bà Lê Thị Xuân - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 16/6/2010 - 16/8/2010, bà Đào Hồng Ngọc, vợ ông Nguyễn Đông Phương - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đã bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 563.602 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 13/8/2010 - 18/8/2010, Vietnam Property Holding (VPH), cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) đã mua 106,470 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 999,620 cổ phiếu, chiếm 9,38% vốn điều lệ.

* Ngày 13/8/2010, Lê Nữ Cẩm Tú, con ông Lê Quang Tiến Phó - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) đã bán hết 2.773.333 cổ phiếu, nhằm góp vốn vào công ty gia đình (Công ty TNHH HT) để thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân.

* Từ ngày 15/6/2010 - 20/7/2010, Old Square Capital Master Fund, L.P, do ông Vũ Hữu Điền - thành viên Hội đồng Quản trị; đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 61.500 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do đã đạt mục tiêu đầu tư phân bổ theo ngành, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 61.500 cổ phiếu, chiếm 0,02% tổng số cổ phiếu niêm yết hiện tại của HAG, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 15/6/2010 - 20/7/2010, Old Square Capital Frontier Markets Master Fund, L.P, do ông Vũ Hữu Điền - thành viên Hội đồng Quản trị; đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 39.500 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do đã đạt mục tiêu đầu tư phân bổ theo ngành, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 39.500 cổ phiếu, chiếm 0,01% tổng số cổ phiếu niêm yết hiện tại của HAG, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực kể từ ngày 19/8/2010.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Đào Hữu Khanh làm Phó tổng giám đốc Côngty, và cử ông Khanh đại diện phần vốn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô làm Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Liên doanh thực hiện dự án Đô thị mới MongTha giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Công ty Cổ phần Hà Đô 1 và Công ty Xây dựng Cầu đường Sổm Văn Cha Lơn và các dự án khác tại nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát đăng ký niêm yết 4.800.000 cổ phiếu trên HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 48.000.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại 77AA – 79AA Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

* Từ ngày 6/8/2010 - 5/10/2010, bà Trần Thị Trang - thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 11.000 cổ phiếu, nhưng không bán do đã thu xếp được tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/8/2010 - 5/10/2010, ông Nguyễn Hồng Anh - thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhưng không bán do đã thu xếp được tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 16/8/2010 - 16/10/2010, ông Vũ Hữu Nghị - thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu, nhưng không bán do đã thu xếp được tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 35.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/8/2010 - 20/10/2010, ông Trần Văn Nghị - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 21/6/2010 - 16/8/2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Nam Định (mã DST-HNX) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, tương đương với 25% trên tổng số vốn điều lệ, đã bán 174.300 cổ phiếu, tương đương với 17,43% trên vốn điều lệ. Nguyên nhân không bán hết số lượng đăng ký là do thị trường suy giảm, số cổ phiếu nắm giữ còn 135.300 cổ phiếu, tương đương với 13,53% trên vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/6/2010 - 16/8/2010, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Đà Nẵng (mã DAE-HNX) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, tương đương với 20,02% trên tổng số vốn điều lệ, đã bán 132.000 cổ phiếu, tương đương với 8,81% trên tổng số vốn điều lệ. Nguyên nhân không mua hết số lượng đăng ký là do thị trường suy giảm, số cổ phiếu nắm giữ còn 440.761 cổ phiếu, tương đương với 29,41% trên tổng số vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/6/2010 - 16/8/2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (mã HEV-HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, tương đương với 20% trên vốn điều lệ, đã bán 37.100 cổ phiếu, tương đương với 37,1% trên vốn điều lệ. Nguyên nhân không mua hết số lượng đăng ký là do thị trường suy giảm, số cổ phiếu nắm giữ còn 217.300 cổ phiếu, tương đương với 21,73% trên vốn điều lệ.

* Từ ngày 23/8/2010 - 20/10/2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh (mã SGD-HNX) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, tương đương với 7,25% trên tổng số vốn điều lệ, đăng ký mua 350.000 cổ phiếu, tương đương với 8,46% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm cơ cấu tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 23/8/2010 - 20/10/2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Tp.Hà Nội (mã TPH-HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, tương đương với 9,92% trên tổng số vốn điều lệ, đăng ký mua 80.000 cổ phiếu, tương đương với 3,97% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm cơ cấu tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 16/7/2010 - 16/8/2010, Công ty Cổ phần Thương Mại - Dịch vụ Bến Thành, do bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành/ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23/8/2010 - 20/10/2010, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành, do bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23/8/2010 - 23/9/2010, bà Nguyễn Vũ Quỳnh Hương, mẹ bà Vũ Hồng Hạnh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 23/8/2010 - 20/10/2010, Công ty Cổ phần Sông Đà 9, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 (mã S99-HNX) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, tương đương 5% vốn điều lệ, nhằm thay đổi tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 1/7/2010 - 1/8/2010, bà Vũ Thị Hải Hà, vợ ông Vũ Văn Sơn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu.

* Ngày 9/7/2010, ông Vũ Ngọc Long - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đã bán 4.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu.

* Ngày 16/8/2010, ông Hoàng Văn Long, con nuôi bà Hoàng Thị Mết - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) đã bán hết 2.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/6/2010 - 16/8/2010, ông Hoàng Văn Khương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đã bán 7.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 60 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/6/2010 - 11/8/2010, ông Lưu Quang Minh - thành viên Hội đồng Quản trị/Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu/đã bán 100.000cổ phiếu; đăng ký mua 30.000 cổ phiếu/đã mua 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 130.000 cổ phiếu.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Hà Nội (mã SHB-HNX) thông báo căn cứ theo Quyết định số 1899/QĐ-NHNN ngày 10/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y việc bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội nhiệm kỳ 2008-2010 đối với ông Lê Kiên Thành.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) thông báo ông Phạm Văn An thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty vì lý do sức khỏe yếu đã từ trần vào ngày 14/7/2010; ông Trần Phước Chương nắm giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 15/7/2010 theo quyết định số 634/QĐ-TCNS ngày 10/7/2010 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam.

* Từ ngày 19/09 - 22/9/2010, Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Chính xác và Máy CNC (mã PTM-HNX) sẽ gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

* Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) thông báo ông Cao Thế Phong là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty kể từ ngày 23/8/2010 thay cho ông Vũ Đức Thọ.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) thông báo chấp thuận cho ông Trần Điềm Đạm thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/8/2010 theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Nguyệt Ánh
Vneconomy
Số lượt xem: 129
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website