Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Tin vắn chứng khoán ngày 07/09

Thứ 3 07/09/2010 06h:58
Tin vắn chứng khoán ngày 07/09
Những thông tin đáng chú ý ngày 7/9/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 7/9/2010 - 8/11/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 769.954 cổ phiếu, chiếm 6,4% vốn điều lệ, nhằm tăng lỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 8/9/2010 - 30/9/2010, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 3.885.515 cổ phiếu, nhằm mua bán cổ phiếu.

* Từ ngày 79/22010 - 7/11/2010, bà Trần Thị Tuyết, vợ ông Lê Minh Tâm - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, thay vì 20.000 cổ phiếu như đã thông báo, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 30.180 cổ phiếu, chiếm 0,151% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/7/2010 - 1/9/2010, ông Ngô Minh Hải - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do bận đi công tác, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ 10.419 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gia đình.

* Từ ngày 8/9/2010 - 8/11/2010, ông Ngô Minh Hải - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) đăng ký bán tiếp 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.419 cổ phiếu, nhằm chi phí cho sinh hoạt gia đình.

* Từ ngày 7/9/2010 - 7/11/2010, ông Nguyễn Đăng Minh, em ông Nguyễn Văn Hương - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) đăng ký bán hết 26.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 2/7/2010 - 30/8/2010, ông Lê Trí Vĩnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE) đăng ký bán 32.000 cổ phiếu/đã bán 32.000 cổ phiếu; đăng ký mua 32.000 cổ phiếu/đã mua 22.390 cổ phiếu là do hết thời hạn đăng ký giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 351.092 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/9/2010 - 7/11/2010, ông Lê Trí Vĩnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 401.092 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 7/9/2010 - 7/10/2010, Vietanm Property Holdings (VPH), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đăng ký mua 29.445 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.000.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/9/2010 - 6/11/2010, ông Nguyễn Văn Phượng - Phó tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 130.500 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/9/2010 - 6/11/2010, Công ty Cổ phần Mai Lan, do ông Võ Nguyên Khôi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 547.492 cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn điều lệ, nhằm cân đối danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) gia hạn báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2010 đến hết ngày 15/9/2010.

* Ông Trần Ngọc Tuấn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HOSE) đã bán 70.000 cổ phiếu VNG vào ngày 6/8/2010 nhưng không công bố thông tin. Ngoài ra, từ ngày 13/7/2010 đến ngày 14/7/2010, ông Trần Ngọc Tuấn đã mua 4.220 cổ phiếu VNG trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin đăng ký giao dịch.

* Bà Trần Thị Dần, vợ ông Đỗ Ngọc Quỳnh - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) đã mua 2.000 cổ phiếu NVT và bán 2.000 cổ phiếu NVT từ ngày 16/7/2010 đến ngày 26/7/2010 nhưng không công bố thông tin.

* Từ ngày 17/5/2010 - 17/8/2010, bà Nguyễn Linh Chi - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE) đăng ký bán nhưng không bán được do giá cổ phiếu RIC không hợp lý, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 24.410 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 9/8/2010 - 27/8/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) đã mua 290.002 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.264.069 cổ phiếu, chiếm 19,996% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm tự doanh cổ phiếu.

* Từ ngày 5/8/2010 - 27/8/2010, Tổng Công ty Bến Thành, do ông Vương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bến Thành/Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.380.003 cổ phiếu, chiếm 38,41% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (mã CMT-HOSE) gia hạn báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2010 đến hết ngày 30/9/2010.

* Từ ngày 23/6/2010 - 23/8/2010, ông Lê Thanh Năm - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đăng ký bán hết 10.000 cổ phiếu nhưng không bán do giải quyết được nhu cầu tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.000 cổ phiếu

* Từ ngày 29/6/2010 - 27/8/2010, bà Dương Thanh Thủy - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) đăng ký bán nhưng không bán được do giá không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 237.154 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 16/8/2010 - 28/8/2010, ông Bùi Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã bán 11.870 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 92.505 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) công bố thống nhất để ông Trạnh Thanh Bình thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu ông Vũ Quang Nam - Phó tổng giám dốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm thành viên Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) thay thế ông Trịnh Thanh Bình kể từ ngày 26/8/2010. Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Nam làm chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ được PET xin ý kiến cổ đông trong Đạii hội cổ đông gần nhất.

* Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính soát xét quý 2/2010 trong tháng 9 năm 2010.

* Từ ngày 9/7/2010 - 26/8/2010, bà Đỗ Thu Hiền, người có liên quan đến bà Nguyễn Linh Chi - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE) đăng ký bán nhưng không bán được do giá cổ phiếu của RIC trong giai đoạn này không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 19.915 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ, nhằm dáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Ngày 2/8/2010, ông Lương Trí Thảo, anh ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HOSE) đã bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 616.170, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/7/2010 - 26/8/2010, ông Mai Xuân Ngoạt - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã VNA-HOSE) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 78.100 cổ phiếu.

* Ngày 25/8/2010, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) đã mua 2.610 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 45.400 cổ phiếu

* Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HOSE) xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2010 đến ngày 15/9/2010.

* Ngày 2/7/2010, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Minh Thảo, do ông Đàm Phan Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Minh Thảo/ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBC-HOSE) đã bán hết 56.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động.

* Từ ngày 8/9/2010 - 7/11/2010, Merrill Lynch International, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, tương đương với 1,7% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 6/9/2010 - 29/10/2010, Quỹ Quản lý Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu; đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 6/9/2010 - 26/10/2010, ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 8/7/2010 - 27/8/2010, bà Văn Thị Bông, chị ông Văn Phụng Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu/đã mua 1.100 cổ phiếu; đăng ký bán 10.000 cổ phiếu/đã bán 1.100 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện mua/bán được là do giá như mong muốn, số cổ phiếu nắm giữ còn 23.478 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/9/2010 - 3/11/2010, bà Văn Thị Bông, chị ông Văn Phụng Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu; đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu.

* Từ ngày 1/7/2010 - 25/8/2010, ông Lê Quốc Minh, anh ông Lê Tùng Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu/đã mua 3.800 cổ phiếu; đăng ký bán 20.000 cổ phiếu/đã bán 1.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện bán/mua là do chưa đạt kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 43.214 cổ phiếu.

* Từ ngày 7/9/2010 - 7/11/2010, ông Lê Quốc Minh, anh ông Lê Tùng Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu; đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu.

* Từ ngày 9/9/2010 - 6/12/2010, Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) đăng ký mua 266.000 cổ phiếu, làm cổ phiếu quỹ nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận sau thế nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường. Nguồn vốn dùng để mua được lấy từ thăng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận để lại chưa phân phối. Nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường với giá mua dự kiến không quá 33.000 đồng/cổ phiếu.

* Từ ngày 23/8/2010 - 20/10/2010, ông Nguyễn Hoàng Anh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (mã CTM-HNX) đã bán hết 202.600 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/9/2010 - 6/11/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (mã BDB-HNX) đăng ký bán 145.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty.

* Từ ngày 1/9/2010 - 31/10/2010, ông Phạm Hồng Triều - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, nhằm mua cổ phiếu PVA.

* Từ ngày 1/9/2010 - 7/9/2010, bà Nguyễn Thị Định - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) đăng ký bán 100.000 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi chuyển nhượng là 17.000 cổ phiếu, tương ứng với 17.000 quyền mua.

* Từ ngày 1/9/2010 - 31/10/2010, ông Phạm Xuân Nhượng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mã HHG-HNX) đăng ký bán 700.000 cổ phiếu, tương đương với 5,15% trên vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 13/9/2010 - 13/12/2010, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá cổ phiếu. Nguồn vốn dùng để mua lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần.

* Từ ngày 21/7/2010 - 19/8/2010, ông Phùng Minh Bằng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.000 cổ phiếu.

* Dự kiến ngày 25/9/2010, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/6/2010 - 4/8/2010, ông Trịnh Ngọc Hòa, anh bà Trịnh Ngọc Khánh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim (mã PHC-HNX) đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 30 cổ phiếu.

* Từ ngày 16/7/2010 - 21/8/2010, bà Đặng Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Lê Trung - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 300 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện mua là do hạn chế về tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 300 cổ phiếu.

* Ngày 30/8/2010, bà Lưu Cẩm Lộc, vợ ông Hà Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đã bán 2.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Ngày 30/8/2010, ông Hà Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (mã PGS-HNX) đã bán 12.800 cổ phiếu, phần sở hữu của cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.250.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/7/2010 - 21/8/2010, ông Phạm Thanh Hùng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) đăng ký bán 2.677 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 8.034 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/7/2010 - 26/8/2010, ông Nguyễn Thế Chinh, em ông Nguyễn Thanh Tú - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc (mã LIG-HNX) đã bán 11.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 250 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/4/2010 - 28/5/2010, ông Đỗ Văn Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 1 (mã VE1-HNX) đã bán 35.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 20.000 cổ phiếu.

* Ngày 26/8/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HNX) đã mua 78.100 cổ phiếu, tương đương với 1,2% trên vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 652.000 cổ phiếu, tương đương với 10,03% trên vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Lợi (trước là Công ty Cổ phần Thép Thành Lợi), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý (mã DNY-HNX) công bố đang nắm giữ 6.700.000 cổ phiếu DNY, chiếm 44,67 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý.

Theo Nguyệt Ánh
Vneconomy
Số lượt xem: 142
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website