Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Tin vắn chứng khoán ngày 12/10

Thứ 3 12/10/2010 07h:07
Tin vắn chứng khoán ngày 12/10
Những thông tin đáng chú ý ngày 12/10/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 15/10/2010 - 15/12/2010, ông Phùng Thanh Hải - thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán hết 5.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ như cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 14/10/2010 - 21/10/2010, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (mã HSI-HOSE) đăng ký mua 491.970 cổ phiếu, đăng ký bán 491.970 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 491.970 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 14/10/2010 - 21/10/2010, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (mã ICF-HOSE) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 40.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 13/10/2010 - 13/12/2010, bà Nguyễn Thị Lang - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) đăng ký bán 58.992 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 53.547 cổ phiếu, chiếm 0,077% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ ngày 20/10/2010 - 20/12/2010, ông Phạm Công Huyền - thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) đăng ký mua 1.765 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 100.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 13/10/2010 - 13/12/2010, Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán hết 1.544.876 cổ phiếu, nhằm góp vốn bằng cổ phiếu VFC từ Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng vào Công ty TNHH Đầu tư Golden Age.

* Từ ngày 13/10/2010 - 13/12/2010, bà Hồ Thị Thúy Loan - nhân viên, vợ ông Hồ Đức Thành - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 20.202 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư.

* Từ ngày 13/10/2010 - 13/12/2010, bà Lê Yên Oanh, em bà Lê Yến Nhi - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) đăng ký bán hết 4.540 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 18/10/2010 - 18/12/2010, ông Hà Huy Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 752.562 cổ phiếu, chiếm 0,355% vốn điều lệ, nhằm mua thêm cổ phiếu.

* Từ ngày 31/8/2010 - 30/9/2010, Vietnam Property Holdings (VPH), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) đăng ký mua 40.510 cổ phiếu, đã mua 40.520 cổ phiếu, đăng ký bán nhưng không bán được. Nguyên nhân mua vượt 10 cổ phiếu là do đặt nhầm lệnh, số cổ phiếu hiện đng nắm giữ là 1.070.010 cổ phiếu.

* Dự kiến ngày 13/11/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 tại Hội trường công ty (khu đô thị cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang).

* Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) xác nhận cho đến thời điểm ngày 5/10/2010, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của GMD đã hoàn thành việc mua 500.000 cổ phiếu đã đăng ký và số lượng bán chỉ đạt một phần và đề nghị Quý Sở cho kết thúc đợt đăng ký mua và bán này. Công ty sẽ đăng ký mới việc mua bán cổ phiếu của cổ đông lớn số 07/2010 cho phép thời gian tiếp theo từ ngày 6/10/2010 - 6/12/2010, như đã trình lên Quý Sở Giao dịch Chứng khoán.

* Ông Nguyễn Duy Bảo - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Ligogi 16 (mã LCG-HOSE) đã mua 21.730 cổ phiếu và bán 21.730 cổ phiếu LCG vào ngày 15/7/2010 nhưng không công bố thông tin.

* Từ ngày 4/8/2010 - 4/10/2010, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HOSE) đăng ký mua 599.950 cổ phiếu, đã mua 112.980 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do biến động giá của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 936.640 cổ phiếu, chiếm 9,37% vốn điều lệ, ngoài ra, Quỹ tầm nhìn SSI còn nhận 394.039 cổ phiếu thưởng theo danh sách chốt ngày 10/9 nhưng chưa về tài khoản.

* Từ ngày 4/8/2010 - 4/10/2010, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đăng ky mua 475.460 cổ phiếu, đã mua 210.800 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do biến động giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.126.900 cổ phiếu, chiếm 11.85% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 5/10/2010, bà Đặng Ngọc Thảo, người có liên quan đến bà Đặng Thị Lài - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 4/8/2010 - 4/10/2010, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, đã mua 137.870 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do biến động giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 796.830 cổ phiếu, chiếm 9.94% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) thông báo đăng ký bán 454.100 cổ phiếu quỹ, đã bán 150.880 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do thị trường chứng khoán trong thời gian qua có nhiều biến động nên cán bộ công nhân được xét duyêt đã không mua, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 303.220 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) công bố đã phát hành thành công 150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi theo hình thức phát hành riêng lẻ để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (đạt 100% khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành).

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) được niêm yết bổ sung 1.600.000 cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 581/UBCK-GCN trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 16.000.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (mã SDU-HNX) được niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu SDU phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 609/UBCK-GCN ngày 13/7/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 100.000.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) được niêm yết bổ sung 492.224 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2010/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2010 trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 4.922.240.000 đồng.

* Ngày 8/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (mã MKV-HNX) được niêm yết bổ sung 60.000 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-NQ/ĐHĐCĐ-MEKOVET ngày 17/4/2010 của Công ty Cổ phần Dược thú Y Cai Lậy trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá 600.000.000 đồng.

* Ngày 8/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 935/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc Công ty Cổ phần Portserco được niêm yết 1.200.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 12.000.000.000 đồng.

* Ngày 8/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 934/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á được niêm yết 2.200.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 22.000.000.000 đồng.

* Ngày 8/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 932/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được niêm yết 13.000.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 130.000.000.000 đồng.

* Từ ngày 10/10/2010 - 10/12/2010, bà Võ Thị Hồng Mai, vợ ông Trần Đình Quý - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 2 (mã VE2-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân, trả nợ.

* Ngày 8/10/2010, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, con ông Nguyễn Hoài Trung - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 28.700 quyền, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 28.700 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.

* Ngày 8/10/2010, ông Nguyễn Hoài Trung - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 60.000 quyền, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 60.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.

* Ngày 8/10/2010, bà Đinh Vạn Ngọc Hà, con ông Đinh Vạn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký mua 144.200 quyền, tương đương với 72.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 8/10/2010, bà Trần Thị Hoa, vợ ông Nguyễn Hoài Trung - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 17.520 quyền, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 17.520 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.

* Ngày 8/10/2010, ông Đinh Vạn Hạnh, con ông Đinh Vạn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 100.000 quyền, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 97.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.

* Ngày 8/10/2010, bà Đỗ Thị Minh Ngọc, vợ ông Đinh Vạn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 112.100 quyền, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 112.100 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.

* Ngày 8/10/2010, ông Đinh Vạn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký mua 67.900 quyền, tương ứng 33.950 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 10/8/2010 - 5/10/2010, ông Đặng Trung Trực - Phó giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 22.300 cổ phiếu.

* Dự kiến từ ngày 1/11/2010 - 12/11/2010, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

* Từ ngày 13/9/2010 - 29/9/2010, bà Nguyễn Thị Huề, con ông Nguyễn Đức Ngọ - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (mã SD1-HNX) đã bán hết 4.500 cổ phiếu.

* Từ ngày 12/7/2010 - 6/9/2010, ông Hồ Quốc Khánh - thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Diên Hồng (mã DHI-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.016 cổ phiếu.

* Ngày 13/9/2010, bà Nguyễn Thị Thúy Mai - Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) đã bán hết 23.913 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 108.849 cổ phiếu (55 quyền mua được mua 23 cổ phiếu mới).

* Ngày 30/9/2010, bà Trần Thị Qua, mẹ ông Nguyễn Huy Dương - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) đã bán hết 28.600 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hải An giữ chức vụ Phó tổng giám đốc theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 263 QĐ/VCS-HĐQT ngày 4/10/2010 của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconexkể từ ngày 5/10/2010.

* Từ ngày 4/8/2010 - 4/10/2010, bà Vũ Thị Kim Cúc - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do không đặt được giá bán như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 9.050 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX) thông báo bà Cao Thị Thúy Vân - Trưởng phòng Kế hoạch được ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay cho ông Trương Thanh Châu kể từ ngày 1/10/2010.

* Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HNX) thông báo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết được ủy quyền làm Nhân viên công bố thông tin của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long thay ông Nguyễn Thanh Đang kể từ ngày 1/10/2010.

Theo Nguyệt Ánh
Vneconomy
Số lượt xem: 163
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website