Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2011 ngày 2/5/2011

Thứ 2 02/05/2011 00h:18
Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2011 ngày 2/5/2011
Cập nhật thêm KQKD của 47 doanh nghiệp trên hai sàn, trong số đó có 7 công ty bị lỗ, 14 công ty có lợi nhuận giảm và 26 công ty có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ 2010.

26 công ty có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ 2010

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí: Qúy I/2011, DPM đạt 641,29 tỷ đồng LNST hợp nhất trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 622,67 tỷ đồng, tăng 57,97% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh thu thuần đạt 2040,13 tỷ đồng, tăng 40,84% so với cùng kỳ.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang: Qúy I/2011, DHG đạt 582,31 tỷ đồng doanh thu và 87,86 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 41% và LNST tăng 21%. EPS quý I là 3.262 đồng trong khi cùng kỳ 2010 là 2.715 đồng.

KSH - CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico: Qúy I/2011, KSH đạt 24,22 tỷ đồng doanh thu và 5,76 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 82% và LNST tăng 78%.

UDC - CTCP PT và XD Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Qúy I/2011, UDC đạt 54,45tỷ đồng doanh thu và 2,98 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 16% và LNST tăng 121%.

PAC - CTCP Pin Ắc quy Miền Nam: Qúy I/2011, PAC đạt 754,42 tỷ đồng doanh thu và 26,27 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 126% và LNST tăng 11%.

MTG - CTCP MT Gas: Qúy I/2011, MTG đạt 113,65 tỷ đồng doanh thu và 1,07 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm 2% nhưng LNST tăng mạnh.

GDT - CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành: Qúy I/2011, GDT đạt 40,55 tỷ đồng doanh thu và 8,3 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 26% và LNST tăng 26%.

HRC - CTCP Cao su Hòa Bình: Qúy I/2011, HRC đạt 191,28 tỷ đồng doanh thu và 44,24 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 312% và LNST tăng 62%. EPS quý I đạt 2.568 đồng. So với kế hoạch 95,27 tỷ đồng LNST cả năm 2011, kết thúc quý I, HRC hoàn thành 46,44%.

TRC - CTCP Cao Su Tây Ninh: Qúy I/2011, TRC đạt 338,57 tỷ đồng doanh thu và 70,17 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 227% và LNST tăng 239%. EPS quý I đạt 2.370 đồng. So với kế hoạch 334,47 tỷ đồng LNTT cả năm 2011, kết thúc quý I, TRC hoàn thành 23,29%.

PCG - CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị: Qúy I/2011, PCG đạt 136,14 tỷ đồng doanh thu và 1,39 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 154% và LNST tăng 39%.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG: Qúy I/2011, TNG đạt 210,59 tỷ đồng doanh thu và 8,21tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 198% và LNST tăng gấp đôi.

TMX - CTCP Thương mại Xi măng: Qúy I/2011, TMX đạt 270,13 tỷ đồng doanh thu và 2,26 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 13% và LNST tăng 7%.

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn: Doanh thu thuần trong kỳ đạt 800,7 tỷ đồng, tăng 24,23% so với mức 644,5 tỷ đồng của cùng kỳ. LNST tăng tới 91,7%, từ 37,96 tỷ lên 72,76 tỷ đồng.

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - mẹ: Qúy I/2011, TTF đạt 445,95tỷ đồng doanh thu và 5,26 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 57% và LNST tăng 25%.

HAP - CTCP Tập Đoàn Hapaco - mẹ: Qúy I/2011, HAP đạt 4,61 tỷ đồng doanh thu và 1,45 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, LNST tăng nhẹ 4%.

IDV – CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý này đạt 6,23 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2010. LNTT quý I/2011 đạt 4,94 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ 2010. LNST đạt 4,74 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ 2010. EPS quý I/2011 đạt 1.399 đồng/cp.

DCT - CTCP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai: Qúy I/2011, DCT đạt 88,43 tỷ đồng doanh thu và 17,24 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 25% và LNST tăng 165%.

GTT - CTCP Thuận Thảo: Qúy I/2011, GTT đạt 119,21 tỷ đồng doanh thu và 15,01 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 84% và LNST tăng mạnh. So với kế hoạch 84,4 tỷ đồng LNST cả năm 2011, kết thúc quý I, GTT hoàn thành 17,18%

VIT - CTCP Viglacera Tiên Sơn: Qúy I/2011, VIT đạt 117,32 tỷ đồng doanh thu và 813 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 43% và LNST tăng mạnh.

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa: Qúy I/2011, SVI đạt 131,96 tỷ đồng doanh thu và 11,13 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 33% và LNST tăng 66%. Với kết quả đó, SVI đạt EPS quý I/2011 là 2.872 đồng.

VC5 - CTCP Xây dựng số 5 - mẹ: Qúy I/2011, VC5 đạt 96,45 tỷ đồng doanh thu và 2,11 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 21% và LNST tăng 24%.

SGH: Qúy I/2011, SGH đạt 6,86 tỷ đồng doanh thu và 1,97 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 3% và LNST tăng 24%.ALP - CTCP Alphanam - mẹ: Qúy I/2011, ALP đạt 110,22 tỷ đồng doanh thu và 5,12 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 16% và LNST tăng 32%.

C47 - CTCP Xây dựng 47: Qúy I/2011, C47 đạt 361,88 tỷ đồng doanh thu và 6,56 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 13% và LNST tăng 28%.

14 công ty có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ 2010

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương: Qúy I/2011, công ty mẹ OGC đạt 184,92 tỷ đồng doanh thu và 17,79 tỷ đồng LNST. LNST của công ty mẹ OGC quý I/2011 đạt 17,79 tỷ đồng, giảm 68,6% so với cùng kỳ.DRH - CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước: Qúy I/2011, DRH đạt 4,1 tỷ đồng doanh thu và 583 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm 86% và LNST giảm 75%.

ANV - CTCP Nam Việt - mẹ: Qúy I/2011, ANV đạt 255,13 tỷ đồng doanh thu và 378 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011giảm 30% và LNST giảm 98%.

VID - CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông: Qúy I/2011, VID đạt 236,96 tỷ đồng doanh thu và 476 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011tăng 35% nhưng LNST giảm 90%.

KSA - CTCP Khoáng sản Bình Thuận Hamico: Qúy I/2011, KSA đạt 45,93 tỷ đồng doanh thu và 7,43 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 150% nhưng LNST giảm 8%.

HEV - CTCP Sách Đại học - Dạy nghề: Qúy I/2011, HEV đạt 3,8 tỷ đồng doanh thu và 273 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm 23% và LNST giảm 64%.DTA - CTCP Đệ Tam: Qúy I/2011, DTA đạt 11,17 tỷ đồng doanh thu và 899 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 2% nhưng LNST giảm 68%.

CLW - CTCP Cấp nước Chợ Lớn: Qúy I/2011, CLW đạt 133,63 tỷ đồng doanh thu và 6,26 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 54% nhưng LNST giảm 5%.DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng: Qúy I/2011, DRC đạt 585,52 tỷ đồng doanh thu và 40,67 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 34% nhưng LNST giảm 18%. So với kế hoạch 150 tỷ đồng LNST cả năm 2011, kết thúc quý I, DRC hoàn thành 27,11%.

VE9 - mẹ: Qúy I/2011, VE9 đạt 4,68 tỷ đồng doanh thu và 546 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm53% và LNST giảm 34%.

VKC: Qúy I/2011, VKC đạt 122,54 tỷ đồng doanh thu và 2,11 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 45% và LNST giảm 34%.

SJ1: Qúy I/2011, SJ1 đạt 38,18 tỷ đồng doanh thu và 2,7 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tương đương bằng nhưng LNST giảm 22%.

VC7 - CTCP Vinaconex 7: LNTT đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2010. LNST đạt 4,5 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2010. EPS quý I/2011 đạt 573 đồng/cp.

VLA – CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang: Doanh thu đạt 1,96 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ 2010. LNST quý I/2011 của VLA đạt 569,5 triệu đồng, giảm 43% so với cùng kỳ 2010.

7 công ty lỗ trong quý I/2011

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh: Qúy I/2011, HAX đạt 216,14 tỷ đồng doanh thu và lỗ 348 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 32% và mức lỗ quý I tăng lên.

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải: Qúy I/2011, MAC đạt 32,9 tỷ đồng doanh thu và lỗ 2,9 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 218% nhưng do giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu khiến công ty lỗ gộp gần 1,11 tỷ đồng và lỗ trước thuế 2,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính 240 tỷ đồng trong đó có đến 202,05 tỷ đồng là chi phí lãi vay là nguyên nhân chính khiến HT1 lỗ.

HT1 - CTCP Xi Măng Hà Tiên 1: Qúy I/2011, HT1 lỗ 56,06 tỷ đồng. So với mức lãi 23,76 tỷ đồng cùng kỳ, LNST quý I/2011 giảm mạnh.

VSP - CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải: Qúy I/2011, VSP lỗ ròng 46,59 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 11,62 tỷ đồng.

VIX - CTCP Chứng khoán Vincom: Đạt 935 triệu đồng doanh thu, bằng 7% so với mức 13,54 tỷ đồng của cùng kỳ. LNTT lỗ hơn 6,23 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty lãi trước thuế 4,56 tỷ đồng.RHC - CTCP Thủy điện Ry Ninh II - mẹ: Qúy I/2011, RHC đạt 1,64 tỷ đồng doanh thu và lỗ 2,69 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu giảm 65% và LNST giảm mạnh.

PGC - CTCP Gas Petrolimex: Qúy I/2011, PGC đạt 606,7 tỷ đồng doanh thu và lỗ 3,86 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 9% nhưng LNST giảm mạnh.

Hoàng Ly
Theo HNX, HSX, SSC
Số lượt xem: 367
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website