Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 06/05/2011

Thứ 5 05/05/2011 23h:08
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 06/05/2011
13 công ty có LNST quý I/2011 tăng, 8 công ty có LNST giảm và 1 công ty bị lỗ. Cổ đông lớn đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu.

Lịch sự kiện ngày 06/5/2011

Ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 2:1 của VNG

Ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền NSN (15%), DPM (10%), CNT (5%), CTB (5% bằng tiền và quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5:4), DPR (15%), BHV (15%), WCS (20%), VE3 (11%), AGD (10% bằng tiền, 20% bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:3).

Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông của DNS, VKP, VBH, MHC.

Tin kết quả kinh doanh quý I/2011

13 Công ty có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ 2010

PVD - Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - mẹ: Qúy I/2011, PVD đạt 1.185 tỷ đồng doanh thu, tăng 126,7% so với cùng kỳ năm 2010. LNST quý I/2011 đạt 190,12 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1,77 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010.

PVA - CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An - mẹ: Qúy I/2011, PVA đạt 41,41 tỷ đồng doanh thu và LNST đạt 7,54 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 244% và LNST tăng 305%.

HBD- CTCP Bao bì PP Bình Dương: Qúy I/2011, HDB đạt 11,83 tỷ đồng doanh thu và 1,04 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm 15% nhưng LNST tăng 18%.

DPR - CTCP Cao Su Đồng Phú: Qúy I/2011, DPR đạt 441,54 tỷ đồng doanh thu và 152,69 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 182% và LNST tăng 215%.

TV1- CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1-mẹ: Qúy I/2011, TV1 đạt 36,01 tỷ đồng doanh thu và 2,89 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 63% và LNST tăng 75%.

TCR- CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera: Qúy I/2011, TCR đạt 313,84 tỷ đồng doanh thu và 21,16 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 26% và LNST tăng mạnh.

UIC- CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico: Qúy I/2011, UIC đạt 243,55 tỷ đồng doanh thu và 4,15 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 20% và LNST tăng 9%.

TNC - CTCP Cao su Thống Nhất: Qúy I/2011, TNC đạt 81,73 tỷ đồng doanh thu thuần và 45,6 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 174% và LNST tăng 262%. EPS 2.639 đồng quý I/2011.

MAS- CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng: Qúy I/2011, MAS đạt 21,23 tỷ đồng doanh thu và 1,11 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 27% và LNST tăng 113%.

KMT- CTCP Kim khí Điện Miền Trung: Qúy I/2011, KMT đạt 378,47 tỷ đồng doanh thu và 4,09 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 35% và LNST tăng 6%.

BDB - CTCP Sách và Thiết bị Bình Định: Quý I năm nay đạt 3,5 tỷ đồng doanh thu tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; LNTT đạt 661 nghìn đồng, xấp xỉ năm trước. LNST đạt 495 nghìn đồng.

TCM: Trong Q1 năm nay, công ty mẹ TCM đạt 626 tỷ đồng doanh thu, tăng 53,4% so với cùng kỳ. LNST đạt 74 tỷ đồng, tăng 150%. Như vậy, riêng trong Q1, công ty đã hoàn thành hơn ½ kế hoạch lợi nhuận.

VCF - CTCP Vinacafe Biên Hòa: Doanh thu Q1 của công ty tăng 49% lên 422,6 tỷ đồng. LNST tăng 114%, từ 34 tỷ lên 72,8 tỷ đồng. Lợi nhuậnt ăng do giá cà phê, bột ngũ cốc dĩnh dưỡng tăng 19-25% so với cùng kỳ 2010, Sản lượng tiêu thụ sản phẩm cà phê tăng 26% và sản lượng tiêu thụ bột ngũ cốc tăng 7%. Trong Q1, sản lượng tiêu thụ xuất khẩu tăng trên 100% so với cùng kỳ.9 Công ty có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ 2010

CT6 - CTCP Công trình 6: Tổng doanh thu quý I đạt 22,8 tỷ đồng giảm 61,9% so với cùng kỳ năm trước (59,9 tỷ đồng). LNTT lỗ 1,9 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước công ty lãi 1,4 tỷ đồng.

UNI- CTCP Viễn Liên: Qúy I/2011, UNI đạt 6,29 tỷ đồng doanh thu và 872 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm 66% và LNST giảm mạnh 89%.

CMT - CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông: Qúy I/2011, CMT đạt 41,41 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2010 và LNST đạt 3,52 tỷ đồng, giảm mạnh 73% so với cùng kỳ.PVX - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - mẹ: Qúy I/2011, PVX đạt 709,18 tỷ đồng doanh thu và LNST đạt 55,18 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 33,35% nhưng LNST giảm 41,63%.QHD- CTCP Que hàn điện Việt Đức: Qúy I/2011, QHD đạt 53,93 tỷ đồng doanh thu và 160 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 12% nhưng LNST giảm 95%.

MCV - CTCP Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng: Qúy I/2011, MCV đạt 30,66 tỷ đồng doanh thu và 889 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm 40% và LNST giảm 71%.

VOS - CTCP Vận tải biển Việt Nam: Qúy I/2011, VOS đạt 687,38 tỷ đồng doanh thu và 2,04 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 12% nhưng LNST giảm 84%.

CIC: Qúy I/2011, CIC đạt 27,81 tỷ đồng doanh thu thuần và 94 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 174% nhưng LNST giảm 90%.

CTN: Qúy I/2011, CTN đạt 53,8 tỷ đồng doanh thu và 1,1 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 26% nhưng LNST giảm 85%.

Tin giao dịch cổ phiếu

HPG - Công ty khoáng sản Hòa Phát – thành viên của Tập đoàn Hòa Phát đã được Bộ Năng lượng và Mỏ Lào chấp thuận kết quả thăm dò dự án khả thi khai thác mỏ quặng vàng trên diện tích đã hoàn thành thăm dò tại huyện Pặc Lai, tỉnh Xayabury phía Tây Bắc Lào theo công văn số 328/CDC ngày 22/4/2011. Trữ lượng mỏ quặng sau khi thăm dò khoảng 10,5 tấn kim loại vàng.

COM - CTCP Vật tư - Xăng dầu: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một Thành Viên (PV OIL) thông báo đăng ký chào mua công khai 1,5 triệu cổ phiếu COM với giá chào mua 33.600 đồng/cổ phần, bắt đầu từ ngày 26/4/2011 đến ngày 07/6/2011.Nếu giao dịch chào mua thực hiện thành công, PV Oil sẽ nắm giữ 4.954.880 cổ phiếu COM.

HCM - CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC): Đã mua 1.036.920 đơn vị VFMVF1, nâng số lượng nắm giữ lên 7.584.180 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,58%. Ngày thay đổi sở hữu: 4/5/2011.

TMP - CTCP Thủy điện Thác Mơ: Ngân hàng TMCP An Bình đã bán toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu nắm giữ. Giao dịch thực hiện ngày 28/4/2011.

ASP - CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha: Ông Trương Hữu Phước là Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đã mua 464.850 cổ phiếu từ ngày 8/3 đến 29/4/2011. Ông Phước đăng ký mua tiếp 2 triệu CP và bán 1 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.480.516 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,48%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/5 đến 9/7/2011.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh: CTCP Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội đã mua: 4.613.070 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,1% trong số 7,5 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ 2/3 đến 2/5/2011; tiếp tục đăng ký mua tiếp 2.886.930 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 7,5 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 9,98%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/5 đến 9/7/2011.

Hoàng Ly
Theo VSD, SSC, HSX, HNX


Số lượt xem: 241
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website