Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Tin vắn chứng khoán ngày 27/10

Thứ 4 27/10/2010 06h:42
Tin vắn chứng khoán ngày 27/10
Những thông tin đáng chú ý ngày 27/10/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 2/11/2010 - 2/1/2011, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) đăng ký mua 1.000.0000 cổ phiếu, làm cổ phiếu quỹ.

* Từ ngày 28/10/2010 - 26/10/2010, bà Nguyễn Thị Hồng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC-HOSE) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.100.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng nắm giữ.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, bà Chu Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần công nghệ mạng và truyền thông (mã CMT-HOSE) đăng ký bán 2.250 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 6.250 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 1/11/2010 - 1/2/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ của Công ty sẽ nắm giữ lên 183.130 cổ phiếu, nhằm mua làm cổ phiếu quỹ.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, ông Lê Quốc DUy - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 162.812 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, Red River Holding thuộc nhóm đầu tư tổ chức của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.511.520 cổ phiếu, chiếm 5,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Từ ngày 14/10/2010 - 22/10/2010, ông Lê Quốc Hưng, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đăng ký mua 1.050.000 cổ phiếu, đã mua 30.000 cổ phiếu; đăng ký bán 800.000 cổ phiếu, đã bán 50.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.030.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu tài khoản.

* Từ ngày 27/10/2010 - 27/12/2010, ông Lê Quốc Hưng, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.530.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu tài khoản.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Sông Ngân, tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, ông Hồ Đình Thái - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.926 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, bà Trần Thanh Loan, em ông Trần Đức Phú - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, Quỹ Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.554.834 cổ phiếu, chiếm 11,56% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn.

* Từ ngày 28/10/2010 - 28/12/2010, Quỹ Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) đăng ký mua 750.000 cổ phiếu, đăng ký bán 7500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.762.940 cổ phiếu, chiếm 7,82% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn.

* Từ ngày 27/10/2010 - 27/12/2010, ông Ngô Kinh Luân - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 52.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 25/10/2010 - 25/12/2010, ông Trần Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 45.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại số cổ phiếu sở hữu.

* Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 1/11/2010, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu - Hodeco (mã HDC-HOSE) đăng ký mua lại 500.000 cổ phiếu. Nguồn vốn để mua lại từ thặng dư vốn tại 30/09/2010. Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Trong mỗi ngày giao dịch, Hodeco chỉ được mua lại cổ phiếu HDC làm cổ phiếu quỹ với khối lượng tối thiểu bằng 3% và khối lượng tối đa bằng 5% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký theo nguyên tắc xác định giá theo quy định tại Điều 24 của Quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-SGDHCM ngày 9/10/2007.

* Tính đến ngày 21/10/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 20.958 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 21/10/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) là 8.792 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 21/10/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.784 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 21/10/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.289 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Ngày 18/10/2010, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đã mua 857.420 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.001.690 cổ phiếu, chiếm 5,328% vốn điều lệ.

* Ngày 20/10/2010, bà Võ Thị Thanh Trang - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do không khớp được lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.041 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/10/2010 - 20/10/2010, bà Lê Thị Thanh Tâm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đã bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 3.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Ngày 27/10/2010, 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 40.000.000.000 đồng.

* Ngày 25/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 986/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 25.000.000.000 đồng.

* Ngày 25/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 987/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 10.000.000.000 đồng.

* Ngày 25/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 985/TB-SGDHN về việc chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) được niêm yết bổ sung 2.800.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 614/UBCK-GCN ngày 21/07/2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 28.000.000.000 đồng.

* Từ ngày 28/9/2010 - 21/10/2010, ông Nguyễn Văn Hồ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, tương đương với 1,82% trên tổng số vốn điều lệ, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, tương đương với 1,82% trên tổng số vốn điều lệ, đã mua 20.000 cổ phiếu, tương đương với 1,82% trên tổng số vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 125.800 cổ phiếu, tương đương 11,43% trên tổng số vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/10/2010 - 26/12/2010, ông Nguyễn Văn Hồ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, tương đương với 1,82% trên tổng số vốn điều lệ, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, tương đương với 1,82% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 26/10/2010 - 25/12/2010, ông Nguyễn Quang Vinh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS-HNX) đăng ký mua 90.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 27/10/2010 - 21/12/2010, ông Lâm Minh Tuyền, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (mã MKV-HNX) đăng ký bán hết 53.000 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 27/10/2010 - 27/12/2010, ông Huỳnh Nguyên - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) đăng ký bán 75.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Ngày 15/10/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn -Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đã mua 132.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.239.430 cổ phiếu, tương đương 12,39% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 20/10/2010, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) lấy ý kiến thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 610/UBCK – GCN ngày 14/07/2010 và bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

* Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC-HNX) thông báo kể từ ngày 20/10/2010, ông Nguyễn Văn Cường hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ kiêm chức vụ Giám đốc công ty thay ông Tạ Mạnh Cường nhận nhiệm vụ mới.

* Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HOSE) thông báo ông Nguyễn Duy Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc là người được công ty ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 20/10/2010

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV-HNX) thông báo ông Nguyễn Danh Long thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex kể từ ngày 18/10/2010.

* Dự kiến ngày 15/11/2010, Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (mã VCV-HNX) thông qua việc tạm dừng kế hoạch huy động vốn từ 110.071.830.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc phát hành cổ phần huy động vốn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2011.

* Ngày 18/11/2010, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để bổ sung vốn điều lệ; Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ và số lượng cổ phiếu phát hành; Báo cáo của Ban kiểm soát.

* Từ ngày 24/9/2010 - 20/10/2010, ông Nguyễn Thế Hưng - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (mã SD1-HNX) đăng ký mua 3.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do không khớp được lệnh giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 24/8/2010 - 18/10/2010, bà Nguyễn Thị Định - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (mã DID-HNX) đã bán 75.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 30.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 14/10/2010 - 19/10/2010, Công ty TNHH Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 86.000 cổ phiếu, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 49.700 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 757.580 cổ phiếu.

Theo Nguyệt Ánh
Vneconomy
Số lượt xem: 106
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website