Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 09/05

Chủ nhật 08/05/2011 00h:36
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 09/05
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiệnCTD: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 (10%)CT3: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2011PVT: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2011OPC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2010 (15%)CT6: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu (18%)Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2011Thêm 3 doanh nghiệp báo lỗVCV - Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex - Qúy I/2011, VCV đạt 21,77 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ 1,64 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I giảm 17% và LNST giảm mạnh.VTA - CTCP Vitaly - Doanh thu đạt 52,9 tỷ đồng, bằng gần 3 lần so với mức 18,7 tỷ đồng của Q1/2010. Trừ đi các chi phí, VTA lỗ 8,84 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước cũng lỗ 8,3 tỷ đồng.CMX - Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cà Mau - Qúy I/2011, CMX đạt 237,74 tỷ đồng doanh thu và lỗ 20,47 tỷ đồng. Mức lỗ quý I/2011 gần bằng 2/3 lãi cả năm 2010.14 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm 2010REE - CTCP Cơ Điện Lạnh - Lợi nhuận ròng quý I đạt 92,09 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2010. Trong kỳ, doanh thu thuần của công ty tăng 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp đạt 135,87 tỷ đồng, tăng 13,77%.GMD - Công ty Cổ phần Gemadept - Quý I, GMD đạt 35,96 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 15,44% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh thu thuần đạt 488,82 tỷ đồng, tăng 19,41% so với cùng kỳ.PFL - CTCP Bất động sản tài chính dầu khí Việt Nam - Qúy I/2011, PFL đạt 273,33 tỷ đồng doanh thu thuần và 21,81 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần quý I tăng mạnh và LNST tăng 268%.TV1 - CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 - Qúy I/2011, TV1 đạt 45,74 tỷ đồng doanh thu thuần và 3,46tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần quý I tăng 91% và LNST tăng 184%.SFI-HN - CTCP Đại lý Vận tải SAFI - Qúy I/2011, SFI đạt 44,24 tỷ đồng doanh thu và 7,1 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 16% và LNST tăng 63%.MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – LNTT tăng nhẹ 10,7 tỷ (20,8%) lên 62 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 48,9 tỷ đồng, tăng 10,5 tỷ (27,2%).CSC - CTCP Đầu tư và xây dựng Thành Nam - Qúy I/2011, CSC đạt 59,85 tỷ đồng doanh thu và 1,12 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 82% và LNST tăng 81%.NHC - CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp - Qúy I/2011, NHC đạt 13,83 tỷ đồng doanh thu và 1,94 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 3% và LNST tăng 10%.INN - CTCP Bao bì và In Nông nghiệp - Qúy I/2011, INN đạt 66,72 tỷ đồng doanh thu và 3,91 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 46% và LNST tăng 21%.LTC - CTCP Điện nhẹ Viễn thông - Qúy I/2011, LTC đạt 2,54 tỷ đồng doanh thu và 33 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu giảm 25% nhưng LNST tăng 200%.PVS – Công ty mẹ - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Doanh thu bán hàng quý I/2011 đạt 1.397,3 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ 2010. LNTT quý I/2011 đạt 86,4 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2010. LNST đạt 86,4 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ 2010.HOM - CTCP Xi măng Hoàng Mai - Qúy I/2011, HOM đạt 415,58 tỷ đồng doanh thu thuần và 21,26 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 31% và LNST tăng 22%.LHG - CTCP Long Hậu - Qúy I/2011, LHG đạt 60,43 tỷ đồng doanh thu thuần và 16,15 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 145% và LNST tăng 233%.HLA-mẹ - CTCP Hữu Liên Á Châu - Qúy I/2011, HLA đạt 775,87 tỷ đồng doanh thu thuần và 27,47 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 63% và LNST tăng 49%.13 doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2010NBP - CTCP Nhiệt điện Ninh Bình - Qúy I/2011, NBP đạt 154,06 tỷ đồng doanh thu và 5,35 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 4% nhưng LNST giảm 76%.BCI - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh - Qúy I/2011, BCI đạt 54,41 tỷ đồng doanh thu, giảm 31,54% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 36,44 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng quý I/2011 đạt 20,04 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2010.NAG-mẹ - CTCP Nagakawa Việt Nam - Qúy I/2011, NAG đạt 83,52 tỷ đồng doanh thu và 1,42 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 57% nhưng LNST giảm 24%.NHA - Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Qúy I/2011, NHA đạt 13,39 tỷ đồng doanh thu và 2,08 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 14% nhưng LNST giảm 42%.MCC - CTCP Gạch ngói cao cấp - Qúy I/2011, MCC đạt 8,15 tỷ đồng doanh thu và 1,66 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu giảm 16% nhưng LNST giảm 36%.ICF - CTCP Đầu tư thương mại thủy sản - Qúy I/2011, ICF đạt 75,52 tỷ đồng doanh thu và 554 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 56% nhưng LNST giảm 72%.PHC – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2011 đạt 147 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2010; LNST đạt 1,15 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ 2010. EPS quý I/2011 đạt 116 đồng/cp.ILC – CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài - Doanh thu bán hàng quý I/2011 đạt 38,12 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2010. LNTT quý I đạt 283,5 triệu đồng, giảm 84% so với cùng kỳ 2010. LNST quý I đạt 283,5 triệu đồng, giảm 84% so với cùng kỳ 2010. EPS quý I/2011 đạt 70 đồng/cp.BCC – CTCP Xi măng Bỉm Sơn - Doanh thu bán hàng quý I/2011 đạt 825,86 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2010; LNST đạt 22,88 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ 2010. EPS quý I/2011 đạt 239 đồng/cp.DTC – CTCP Viglacera Đông Triều - Doanh thu bán hàng quý I/2011 đạt 34,3 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2010; chi phí tài chính đạt 3,8 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ 2010; LNTT đạt 1,77 tỷ đồng, giảm 64%; LNST đạt 1,33 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ 2010.XMC - Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Lợi nhuận ròng quý I/2011 của XMC đạt 6,71 tỷ đồng, giảm 59,33% so với cùng kỳ năm 2010.ELC - CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - Qúy I/2011, ELC đạt 85,99 tỷ đồng doanh thu và 7,13 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 15% nhưng LNST giảm 39%.DHA - CTCP Hóa An - Qúy I/2011, DHA đạt 46,86 tỷ đồng doanh thu và 11,04 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 3% nhưng LNST giảm 14%.Tin liên quan đến doanh nghiệpMPC - CTCP Tập đoàn Minh Phú - Khối lượng xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 6.836 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 81,36 triệu USD, tăng 56,81% về lượng và 73,35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Kế hoạch lợi nhuận năm 2011 của Công ty là 3.000 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 46% (1.380 tỷ đồng), còn lại là đóng góp từ các ngành: gỗ, đá khoảng 80 tỷ đồng; thủy điện 159 tỷ đồng; khoáng sản 600 tỷ đồng; xây dựng 196 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động tài chính. Trong những năm tới, bất động sản sẽ giảm dần tỷ trọng trong tổng lợi nhuận.TTF - CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Đã thống nhất việc phát hành và niêm yết thêm 9,5 triệu cổ phiếu, trong đó 8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 1,5 triệu cổ phiếu cho CBCNV với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12/2011.GTT - CTCP Thuận Thảo – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu 530 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 84,4 tỷ đồng; cổ tức 14 - 18%.TLH - CTCP Thép Tiến Lên - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 tại ĐHCĐ thường niên với chỉ tiêu doanh thu 4005,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 135,2 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%-20%.DRC - Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng - Ngày 6/5, tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, DRC đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 chiếc/năm.L35 - CTCP Cơ khí lắp máy Lilama - Nếu tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi, dự kiến trong quý này, Công ty sẽ khởi công Dự án xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị và Kết cấu thép tại Khu công nghiệp Khánh Cư (huyện Yên Khánh, Ninh Bình).CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - Đã được UBND TPHCM đồng ý điều chỉnh mức giá thu phí do công ty quản lý trên địa bàn TPHCM gồm trạm thu phí xa lộ Hà Nội, Kinh Dương Vương, Cầu Bình Triệu 2 từ 01/07. Đáng chú ý, mức thu phí đối với xe tải tăng rất cao từ 100% đến 167%.Tin giao dịch đăng ký mua bán cổ phiếuDIG - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Ông Nguyễn Thiện Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đăng ký mua 700.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 59.397 đơn vịleen 759.397 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,76%. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 6/5 đến 6/7/2011.SVC - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Qũy tầm nhìn SSI (SSIVF) đăng ký mua và bán 636.000 cổ phiếu giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 2.306.500 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,24%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5 đến 10/7/2011.TLG - Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đăng ký mua và bán 360.000 cổ phiếu giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 1.131.360 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5 đến 8/7/2011.APC - CTCP chiếu xạ An Phú - Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 200.005 đơn vị từ 9/5 đến 6/7/2011.HLA - Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu - Ông Trần Tuấn Minh là giám đốc kỹ thuật đăng ký mua 500.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 670.000 cổ phiếu lên 1.170.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/5 đến 8/7/2011.FPT – CTCP FPT - Red River Holding đăng ký mua và bán đồng thời 800.000 cp FPT nhằm mục đích đầu tư ngắn hạn trong khoảng thời gian từ ngày 11/05 đến 11/07. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 10.526.793 cp, chiếm 5.45% vốn FPT.Lịch trả cổ tứcQTC: 16/5 GDHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán: 06/06/2011.SAF: 18/5 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%. Trong đó: 30% là cổ tức bằng cổ phiếu và 20% là cổ phiếu thưởng.HBD: 16/5 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện: 30/05/2011. Thời gian thực hiện: 30/05/2011.SRF: 25/5 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thực hiện: 10/06/2011.KSB: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010 tỷ lệ 39%.Thời gian thực hiện trả cổ tức: Ngày 06/06/2011.PET: 18/5 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền mặt 2010 tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán: 02/06/2011.VTL: 19/5 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thực hiện: 10/06/2011.Trần Dũng
Tổng hợp theo HNX và HSXSố lượt xem: 398
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website