Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Tin vắn chứng khoán ngày 5/11

Thứ 6 05/11/2010 06h:33
Những thông tin đáng chú ý ngày 5/11/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Ngày 2/11/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 2050/2010/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình được niêm yết 11.550.000 cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu.

* Ngày 5/11/2010, 5.999.696 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre (mã DHC-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữ theo thông báo số 618-TB-SGDHCM ngày 7/7/2010.

* Từ ngày 8/11/2010 - 7/1/2011, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN), tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 0,28%vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục.

* Từ ngày 9/11/2010 - 9/1/2011, ông Nguyễn Điệp Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu cho công ty gia đình.

* Từ ngày 8/11/2010 - 5/1/2011, ông Lê Bá Phương - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre (mã DHC-HOSE) đăng ký mua 175.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/11/2010 - 4/1/2011, bà Châu Thị Hồng Điệp, vợ ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất (mã TNC-HOSE) đăng ký mua 12.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 200.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 8/11/2010 - 8/1/2011, bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, vợ ông Nguyễn Đức Thắng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 25/10/2010 - 2/11/2010, Vietnam Property Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đã mua 104.940 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.129.660 cổ phiếu, chiếm 21,37% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/11/2010 - 4/1/2010, bà Nguyễn Thị Việt, em ông Nguyễn Văn Hương - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) đăng ký bán hết 6.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 4/11/2010 - 4/1/2010, ông Nguyễn Đăng Minh, em ông Nguyễn Văn Hương - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) đăng ký bán 15.000cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 6.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 5/11/2010 - 4/1/2010, bà Châu Thị Hồng Điệp, vợ ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất (mã TNC-HOSE) đăng ký mua 12.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 200.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) thông báo trúng thầu phần ngầm công trình Thảo Loan Plaza với diện tích 1.600 m2 tại Khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

* Từ ngày 26/8/2010 - 25/10/2010, ông Nguyễn Thúc Bội Ânh, em ông Nguyễn Thúc Quang - thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) đã bán 123.300 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.935 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) hủy phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 theo Nghị quyết số 23/NB-Licogi-ĐHĐCĐ ngày 7/7/2010 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của LCG; bầu bổ sung ông Eric Jacquenin - Giám đốc Quỹ Red River Holding là cổ đông lớn của công ty tham gia Hội đồng Quản trị.

* Ngày 29/10/2010, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.610.100 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 1/9/2010 - 27/10/2010, Công ty Cổ phần Mai Lan, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HOSE) đã mua 500.000 cổ phiếu, chiếm 1,96% vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 547.492 cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn điều lệ, nhằm cân đối danh mục tài chính.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) công bố sau khi đã hoàn tất các thủ tục cần cần thiết, liên doanh đầu tư dự án chứng cư 155 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Tp.HCM sẽ chính thức mở bán căn hộ thuộc dự án kể từ ngày 3/11/2010 với giá bán bình quân là 31 triệu đồng/m2.

* Ngày 27/10/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) đã mua 220.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 817.010 cổ phiếu, chiếm 8,17% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Bà Trần Thị Thu, em ông Trần Đình Vọng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đã mua 4.000 cổ phiếu TDH vào ngày 27/8/2010 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Đỗ Thị Hòa, em ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) đã bán 9.000 cổ phiếu PVT vào ngày 16/9/2010 nhưng không công bố thông tin.

* Từ ngày 7/7/2010 - 7/10/2010, ông Phạm Thế Anh, con ông Phạm Chương - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (mã CSG-HOSE) đăng ký bán 17.200 cổ phiếu, đã bán 3.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết do giá không hợp lý, số cổ phiếu nắm giữ còn 14.200 cổ phiếu.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) được niêm yết bổ sung 2.800.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 600/UBCK-GCN ngày 28/6/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 28.000.000.000 đồng.

* Ngày 3/11/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam (mã PFL-HNX) được niêm yết 50.000.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 500.000.000.000 đồng.

* Ngày 3/11/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết 3.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 30.000.000.000 đồng.

* Từ ngày 5/11/2010 - 5/1/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu chứng khoán.

* Từ ngày 5/11/2010 - 5/1/2011, ông Phạm Hồng Hải - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu chứng khoán.

* Từ ngày 10/11/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nguyên tắc xác định giá là căn cứ theo thị trường thực tế.

* Từ ngày 4/11/2010 - 3/1/2011, ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 4/11/2010 - 4/1/2010, ông Bùi Công Dũng, em ông Bùi Công Hoành - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) đăng ký bán 1.600 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 4/11/2010 - 15/11/2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tổ chức có liên quan đến Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) đăng ký bán 1.995.900 cổ phiếu, nhằm bán phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); nâng cao tính tự chủ cho công ty cổ phần và tăng thêm nguồn vốn để đưa vào Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong Tập đoàn, thực hiện tái đầu tư cho phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

* Từ ngày 9/11/2010 - 31/12/2010, Công ty Cổ phần Điện Tử Tân Bình (mã VTB-HNX) đăng ký mua 130.000 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.089.390 cổ phiếu, nhằm ổn định giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường hiện nay theo phương thức giao dịch là khớp lệnh.

* Từ ngày 3/11/2010 - 20/12/2010, ông Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) đăng ký mua 70.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư kinh doanh.

* Từ ngày 3/11/2010 - 20/12/2010, ông Dương Quốc Chính - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư kinh doanh.

* Từ ngày 3/11/2010 - 29/11/2010, ông Lại Việt Cường - Ủy viên Hội đồng Quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 8/11/2010 - 31/12/2010, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

* Từ ngày 3/11/2010 - 29/11/2010, ông Lại Thanh Tùng, con ông Lại Việt Cường - Ủy viên Hội đồng Quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 52.500 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 6/9/2010 - 1/11/2010, bà Văn Thị Bông, em ông Văn Phụng Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhưng không mua được; đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 1.300 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện bán/mua như đã đăng ký là do không được giá như mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 22.178 cổ phiếu.

* Từ ngày 4/11/2010 - 4/12/2010, bà Văn Thị Bông, em ông Văn Phụng Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu; đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu.

* Từ ngày 9/11/2010 - 25/12/2010, bà Kim Thu Trang, con bà Đỗ Thị Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 5/11/2010 - 1/12/2010, ông Nguyễn Đình Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 70.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Ngày 1/11/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Nam Sơn, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME-HNX) thông báo đang nắm giữ 833.990 cổ phiếu, chiếm 5,56% vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 833.990 quyền mua cổ phiếu; đăng ký bán hết 833.990 quyền mua cổ phiếu.

* Từ ngày 28/9/2010 - 28/10/2010, bà Phạm Thị Hằng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, đã bán 1.500 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch như đăng ký là đã tạo được nguồn tài chính cho cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.500 cổ phiếu.

* Từ ngày 29/9/2010 - 29/10/2010, bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, người công bố thông tin Công ty Cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) đăng ký bán 1.500 cổ phiếu, nhưng không bán được do thị trường suy giảm, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 31/8/2010 - 24/10/2010, ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, đã bán 1.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 14.610 cổ phiếu.

* Từ ngày 11/10/2010 - 18/10/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) đăng ký bán 180.000 cổ phiếu, đã bán 2.000 cổ phiếu; đăng ký mua 180.000 cổ phiếu; đã mua 233.100 cổ phiếu. Nguyên nhân kết thúc sớm đợt giao dịch và không giao dịch như đăng ký là do đã đạt được mục tiêu đầu tư sớm hơn dự kiến, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 414.660 cổ phiếu, chiếm 20,73% vốn điều lệ.

* Từ ngày 30/8/2010 - 30/10/2010, ông Phạm Hồng Triều - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, nhưng không mua được là do đã thực hiện chi tài chính khác đột xuất, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 130 cổ phiếu.

Theo Nguyệt Ánh
Vneconomy
Số lượt xem: 138
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website